Doplňky pro Revit Architecture 2011

Už nějakou dobu je zvykem, že mají uživatelé využívající programu Subscription k dispozici (mimo dalších výhod) poměrně širokou nabídku zajímavých doplňků a aplikací, které jim mohou zjednodušit a zpříjemnit práci. Nejinak je tomu u Revitu 2011, proto jsem sepsal stručný výběr zajímavých doplňků, které jsou dostupné pro Revit Architecture (případně MEP a Structure):

Sada nástrojů Revit Extensions:
- Wood Wall Framing – sada nástrojů pro tvorbu dřevěných rámových konstrukcí (stěny, sloupky, trámy, okna/otvory, spoje)
- Grids Generator – jednoduše definuje podlaží a osové síťe a umisťuje do nich vybrané prvky (sloupy, zdi, nosníky, základové patky …)
- Frame Generator – práce s profily, tvorba příhradových a jiných konstrukcí
- Content Generator - vytváří a spravuje databázi profilů a materiálů pro tvorbu konstrukčních sloupů a nosníků
- Bridges - Roads and Terrain – tvorba terénu a silnic, integrace se Civil 3D
- Shared Parameters Converter – mění parametry rodin na sdílené parametry
- Compare Models - umožňuje srovnávat revitovské projekty a výsledek se zvýrazněním rozdílů exportovat do html
- a další …


Roombook Extension pro Autodesk Revit - automaticky vytváří výkazy ploch stěn, podlah, stropních prvků, obvody místností a přehledu zařizovacích předmětů v daném projektu. Pro výpočty ploch používá pravidla norem - buď mezinárodní, nebo německé VOB.

Dávkový tisk pro Autodesk Revit 2011 - snadno tiskne velké objemy výkresů (pohledů i listů) z Revitovských projektů a umožňuje dávkový tisk z rozhraní dávkového tisku sledovat.

Globe Link pro Autodesk Revit 2011 – umožňuje do projektu načítat terénní data z aplikace Google Earth a naopak publikovat projektovaný model do mapy v Google Earth. Podporuje i práci se soubory KML/KMZ

Autodesk Revit Model Review 2011 – pomáhá kontrolovat, zda vámi vytvořené projekty a rodiny odpovídají vaší vnitrofiremní normě či normě vašeho zákazníka a jednoduchým způsobem pomůže opravit chyby

Autodesk Revit DB Link 2011 – propojuje data projektu s externími databázemi a umožňuje jednoduchou obousměrnou aktualizaci dat

Monitor sdílení práce pro Revit 2011 – u víceuživatelských projektů poskytuje informace o uživatelích pracujících na projektu, aktuálnosti zpracovávaných dat, přístupu ke sdíleným souborům a prvkům

Subscription Advantage Pack pro Revit:
- Koncepční energetická analýza Autodesk Revit - nabízí nástroje pro automatickou analýzu stavby z hlediska energetických nároků. Z 3D geometrie projektu, jeho polohy a zadaných parametrů (stavební materiály, místnosti, osoby) vytvoří zprávu s údaji o energetické náročnosti - intenzitu využití energie, celkovou spotřebu (kWh), energetický potenciál obnovitelných zdrojů, roční uhlíkové emise, roční náklady na elektřinu a vytápění, tepelné zátěže (topení/chlazení) v průběhu roku, atd.


- Rozšíření Autodesk Revit Server – umožňuje koordinovat práci rozsáhlých týmů bez ohledu na lokaci jednotlivých členů týmu, velikost a složitost projektu.

Dostupnost jednotlivých modulů závisí na produktu který používáte – některé z nich jsou určené pouze pro konkrétní variantu Revitu (MEP, Structure).
Část doplňků je lokalizována do češtiny (Wood Wall Framing, Frame Generator, Grid Generator ...) a pokud lokalizovány nejsou, je každopádně možné je používat i v CZ verzi Revitu

Předplatitelé služby Subscription si mohou ověřit dostupnost doplňků přímo na portálu Autodesk Subscription. Odkazy pro jejich stažení naleznete také na našich stránkách v sekci Download.

Komentáře