čtvrtek 20. září 2018

BIM 360 Design Collaboration - aktualizace

Zářijová aktualizace cloudové služby BIM 360 Design Collaboration obsahuje novou funkci Hypermodeling, která umožňuje snazší navigaci a orientaci v rozsáhlých 3D modelech.

Hypermodeling umožnuje:

 • rychle se přenést z 2D pohledu do odpovídajícího 3D pohledu
 • vrátit se zpět do původního pohledu
 • po označení objektu v pohledu zobrazit seznam pohledů, kde se daný objekt, podlaží nebo místo nachází
Pro rychlý přechod z 2D výkresu do odpovídajícího 3D pohledu se používá nástroj Drop me. Tento nástroj je možné použít jen na nově publikované pohledy. Pokud jste publikovali pohledy ještě před vydáním této funkce, tak nebude tato funkce dostupná. Zároveň je třeba, aby 2D pohled byl typu Půdorys. Konstrukční půdorysy a pohledy na strop nejsou v tuto chvíli podporované. V půdorysném pohledu musí být také zapnuto ořezání pohledu pomocí ořezové oblasti.Po prohlédnutí objektu ve 3D pohledu je možné vrátit se zpět do 2D pohledu nástrojem Back to Last View, který je umístěn v levém rohu pohledu. Pomocí této funkce jste schopni rychle se přenášet mezi různými místy ve 2D a 3D.
Posledním nástrojem Hypermodelingu je automatické omezení seznamu pohledů a výkresů jen na relevantní pohledy týkající se: 
 • aktuální pozice ve 3D pohledu (zobrazí jen pohledy pro aktuální pozici)
 • podlaží (zobrazí jen aktuální podlaží)
 • prvku (zobrazí pohledy, kde se daný prvek nachází)


Viz BIM 360 Design

úterý 18. září 2018

Revit Tools: Hromadný popis potrubí


Funkcia Popis potrubí ktorú nájdete v doplnku CADstudio Revit Tools umožňuje hromadne vložiť popisky potrubia presne na miesta konektorov - čím úplne eleminuje tú zdĺhavú a otravnú potrebu posúvať ešte popisky dodatočne - ak by sme postupovali len pomocou štandardných nástrojov Revitu.


Po kliknutí na tlačítko Popis potrubí sa zobrazí jednoduché nastavenie, v ktorom možno vybrať zo zoznamu požadovaný knižničný prvok popisku pre kruhové a hranaté, následne možno vybrať či chceme popisky vložiť pre všetky prvky v pohlade, alebo len pre vybrané a samozrejme charakter popisu...tzn. zľava, sprava, na oboch koncoch atď.


Niektoré z kombinácií charakteru popisku sú znázornené na nasledovnom obrázku, užívateľ tak má viacero možností voľby, pretože v niektorých prípadoch sa hodí popis na všetkých konektoroch, niekde zase len jednom kraji prvku (ak napr. nedochádza k zmene dimenzie), apod...


Typ popisku si možno aj jednoducho zmeniť - tzn. používať vlastné popisky - doplnok si vždy načíta všetky popisky pre kategoriu potrubí ktoré má užívatel momentálne dostupné v projekte, takže stačí len vybrať požadovaný typ podľa potreby. Príp. ak si vytvoríme vlastný popis potrubí a načítame ho do projektu hneď sa zobrazí v zozname.

Proces popisovania si možno ešte výrazne urýchliť ak si priradíme k tejto funkcií klávesovú skratku. Práca s doplnkom je znázornená v nasledovnej videoukážke:

pondělí 17. září 2018

Symboly stoupaček v Revitu

Symboly stoupaček možná nejsou zrovna silnou stránkou Revitu. Pojďme si v tomto článku vysvětlit pár věcí na toto téma.

Symboly stoupaček v Revitu jsou omezené. Co to znamená? Jednoduše máte na výběr z několika málo symbolů, nemůžete přidat nové a stávající nejdou upravovat. Ve verzi 2019 sice přibyly nové symboly, ale... to ani nemuselo být. Lepší by byla možnost vybrat si jakoukoli vlastní rodinu se správným uživatelským symbolem, která by nahradila původní symboly poklesu a vzestupu, jak jsou nazvány v Revitu.


Nebudeme vybíraví a něco zvolíme, např. Jiin jang - plný vypadá vcelku dobře, i když to pořád není dokonalé. U čtyřhranného potrubí dobrý, ale u kruhového... moc se to nepodobá tomu, co jsem používal na 2D výkresech.


Navíc se symbol nastavuje pro typ systému. Takže pro přívod vzduchu bude mít kruhové i čtyřhranné potrubí stejný symbol. Není moc praktické používat pro typy potrubí různé typy systémů, abychom dosáhli u kruhového potrubí zobrazení jiného symbolu než u čtyřhranného.

Pokud to všechno popsané výše překousneme, stejně dřív nebo později narazíme na ještě jeden problém a to jsou skryté hrany. V případech, kdy nad stoupačkou prochází například další potrubí, symbol se bude stále zobrazovat bez ohledu na to, že už by měl být skrytý.


Není to problém jen těchto symbolů, jde o "globální" chování Revitu. Stejně se chovají i čáry detailu (symbolické čáry), kategorie Obecné popisky i kategorie Položky detailu, u které jsou sice k dispozici příkazy pro nastavení pořadí objektů, ale ty jsou k ničemu v kombinaci s modelovým prvkem, jako je potrubí, prostě nefungují.

Pomalu jsme se dopracovali k nevyhnutelnému. Asi nám nezbyde nic jiného než si nakreslit vlastní symbol a překrýt s ním každý z původních automaticky generovaných a to ve všech pohledech. Podle požadavku zobrazení skrytých hran, můžeme kombinovat čáry detailu, modelové čáry, maskovací oblasti a vyplněné oblasti. Bohužel jakákoli změna v modelu pak vyžaduje kontrolu takto vytvořených symbolů. Testoval jsem i možnost nakreslit symbol stoupaček přímo do tvarovek potrubí, ale to se mi neosvědčilo.

Na této krátké videoukázce můžete vidět alternativní řešení pomocí kresleného symbolu s ohledem na zobrazení skrytých hran:A co se týká trubek? Pro systémy používající kategorii Trubky, můžete použít nástroj Směr potrubí/trubek z naší sady doplňků Revit Tools, který vám automaticky vloží požadované symboly stoupaček. Viz videoukázka:A jak napovídá název této funkce, když ji použijete na potrubí, vloží vám do pohledu symbol směru proudění svislého potrubí.

středa 29. srpna 2018

BIM 360 Design - založení projektu

Koncem loňského roku Autodesk představil a začátkem dubna letošního roku uvolnil novou generaci cloud služeb BIM 360. O změnách jsme již několikrát psali jak zde na blogu, tak i na stránkách CAD Studia. Největší změnou je sjednocení na vývojové platformě FORGE a použití stejného datového úložiště. Protože se však změny týkají i licencování a používání, chceme tuto novou službu ukázat podrobněji pomocí krátkých videoukázek. Obecně lze říci, že nová generace služeb BIM 360 Design má více možností, ale vyžaduje čas pro nastavení projektů, práv a způsobu práce mezi týmy.

Využívat novou generaci cloud služeb BIM 360 Design mohou uživatelé s verzí Revitu 2019. Starší službu C4R lze používat do verze 2018.2. Verze Revitu 2018.3 je jediná, která umožňuje používat jak starou službu C4R (napojenou na BIM 360 Team), tak i novou (napojenou na nový BIM 360 Docs).

Revit 2018.3
Revit 2019


Protože je ovládání a nastavení služeb BIM 360 nové generace odlišné od té předchozí, chceme vám ukázat v sérii článků typické postupy pro sdílení návrhu mezi týmy při použití služby Design Collaboration, která je součástí BIM 360 Design.

Jako první je potřeba vytvořit ve službě BIM 360 nový projekt. Vytvořit projekt může jen administrátor účtu (account admin). Kromě vytváření projektů může administrátor také:
 • Vytvářet a upravovat nastavení všech BIM 360 modulů a reportů.
 • Přiřazovat administrátorská práva uživatelům.
 • Přidávat nebo odebírat členy.
 • Sledovat aktivity v projektech.
 • Vytvářet projekty.
 • Přiřazovat administrátorská práva projektu uživatelům.
 • Určovat do jakého projektu může uživatel přistupovat
 • Vytvářet společnosti.
 • Importovat seznam uživatelů.
 • Provádět integraci s externími systémy

Podívejte se tedy jak nový projekt vytvořit:


Příště si ukážeme, jak přidat členy do projektu a vytvořit týmy pro spolupráci.čtvrtek 23. srpna 2018

Rozumíte si s konstrukčním trámem?

Poslední dobou se nám na Helpdesku množí dotazy ohledně napojování konstrukčních trámů na další konstrukce. Pokusím se tedy vysvětlit způsob fungování konstrukčních trámů.

Pokus otevřete šablonu konstrukčních trámů (ve verzi 2019 se jmenuje Rámové konstrukce, nosníky a vzpěry.rft) najdete v ní několik referenčních rovin, které mají vliv na oříznutí nosníku.


Roviny mají následující význam:

Levý/Pravý - určuje celkovou délku nosníku, která je v projektu znázorněna modrým uzlovým bodem na konci trámu. Ve vlastnostech nosníku je pak tato délka zobrazena v parametru Délka.


Prvek vlevo/Prvek vpravo - určuje řeznou délku nosníku v případě, že je připojen k jinému prvku a je podle něj ořezán. Ve vlastnostech nosníku je pak tato délka zobrazena v parametru Délka řezu.
Značka trámu vlevo/Značka trámu vpravo - délka symbolické čáry nosníku v případě, že je v rodině nosíku nastavena Symbolická reprezentace na hodnotu "Z rodiny". Pokud je hodnota nastavena na "Z nastavení projektu", pak se délka symbolické čáry řídí v nastavení konstrukcí  projektu.


Oříznutí nosníku je řízeno referenční rovinou Prvek vlevo/Prvek vpravo a Materiálem pro modelové chování. Předdefinované oříznutí je nastaveno pro všechny materiály kromě dřeva na 12,7 mm.

Občasným požadavkem je, aby se trámy při vkládání např. na sloupy neořezávaly. Toho lze dosáhnout jednoduše posunutím konce nosníku v rodině k referenční rovině Levý/Pravý.


středa 22. srpna 2018

Aktualizace BIM 360 Docs

Cloudová služba Autodesk BIM 360 Docs pro správu dokumentů je průběžně neustále vylepšována. Autodesk zde nečeká na kumulativní aktualizace nebo roční nové verze jako u desktopových aplikací typu Revit, ale přibližně každých 14 dní se objeví drobné nebo větší vylepšení. Od května například přibylo 16 vylepšení.

Zde je přehled nových funkcí nebo vylepšení stávajících:

Sady dokumentů

Sady dokumentů (Sets) slouží k lepší organizaci a správě dokumentů. Můžete například vytvořit sadu s názvem Nabídková dokumentace a při nahrávání dokumentů je do této sady automaticky zařadit a následně zobrazit všechny dokumenty zařazené v dané sadě i když jsou fyzicky v jiných adresářích. Pomocí sad můžete dokumenty filtrovat, seřazovat, přesouvat dokumenty do jiných sad. Různé sady lze přiřadit i jednotlivým verzím dokumentu.


Zobrazení Issue na domovské stránce

Na domovské stránce lze u vad (issue) a dotazů (RFI) měnit zobrazené mezi všemi a jen těmi, které jste vytvořili:


Další vylepšení:
 • Možnost exportovat předchozí verze pdf včetně revizních poznámek.

 • Tisk 2D i 3D modelu přímo z prohlížeče včetně revizních poznámek
 • Vyhledávání podle uživatelských atributů
 • Aktualizace aplikací pro iOS a Android
 • Vylepšení zobrazení navigačního menu - vybrané volby jsou modře podbarvené
 • Vyhledávání podle uživatelských atributů
 • Možnost vymazat Title block

Nová verze CADstudio Revit Tools 2019

CAD Studio uvádí novou verzi nadstavbové BIM aplikace Revit Tools určenou jako bonus pro zákazníky s projekčním software Autodesk Revit 2019. Nová verze přináší kromě oprav menších chyb i dvě nové zajímavé funkce. Aplikace je opět nabízena v češtině a v angličtině. Zákazníci CAD Studia si mohou vygenerovat bezplatnou licenci Revit Tools na Helpdesk serveru, ostatní ji mohou zakoupit na CAD eShopu.

První novinkou je "Generátor podlah". Převádí místnosti na podlahy zadaných parametrů. Funkce RoomToFloor je schopná vygenerovat podlahy ve vybraných místnostech. Pro každou místnost lze samostatně nastavit typ podlahy, její výškové odsazení a lze také nastavit, jak má podlaha kooperovat s okny nebo dveřmi v dané místnosti. Zda je má či nemá započítávat a vytvořit tak v otvoru podlahovou plochu.Druhou novinkou je funkce "Zarovnání textu". Ta umožňuje zarovnat vybrané texty/popisky (tagy) podle vybraného textu/tagu, nebo u textů je navíc možnost zarovnat je podle existující čáry. Při výběru textu je možné nastavit způsob zarovnání textů (vlevo, střed, vpravo) a vzdálenost mezi řádky. Při výběru existující čáry je možné zvolit zarovnání textu a jeho orientaci vzhledem k čáře (kolmo, podél).Další informace najdete na stránce www.cadstudio.cz/revittools.