čtvrtek 4. června 2020

Změny v administraci BIM 360

Na konci května provedl Autodesk výrazné změny v administraci cloudové služby BIM 360. Změny se týkají jak funkčnosti, tak i vzhledu, takže pokud jste delší dobu nevytvářeli nový projekt nebo nenastavovali služby v existujících projektech, můžete být i překvapeni a chvíli tápat, kam se podělo nastavení, na které jste byli zvyklí. Pojďme se podívat co se změnilo.

Při vytváření nového projektu již nevybíráte služby, nenastavujete administrátory projektu a nevybíráte šablonu, ze které chcete převzít nastavení. Všechny tyto operace se přesunuly do administrace projektu. Zadáváte tedy nově jen základní informace o projektu, jako je název, typ projektu, adresa a po jejich zadání se hned přesouváte do administrace projektu, kde na zcela nově přepracované stránce máte možnost aktivovat nebo deaktivovat (to dříve nešlo!) jednotlivé služby.  K dispozici jsou služby staré i nové generace. Pokud aktivujete službu, která závisí na jiné službě, tak se všechny služby automaticky aktivují. 

BIM 360 - vytvoření projektu:Nově také nemusíte zadávat pro každou službu zvlášť administrátora, což dříve zdržovalo, ale jednoduše administrátora pro danou službu zvolíte v seznamu členů projektu.
Vylepšené je také používání šablon projektů, které se nyní volí při aktivaci služby v administraci projektu a po výběru šablony se zobrazí co vše bude ze šablony přebíráno. Šablonu lze nastavit jen jednou při aktivaci služby. Pokud zvolíte volbu, že nechcete žádnou šablonu použít, tak už ji dodatečně nelze zvolit.Poslední provedenou změnou - a myslím, že pro řadu uživatelů velmi významnou - je možnost nastavit frekvenci zasílání notifikací, a to buď na okamžitě, jednou za hodinu nebo jako denní souhrn. Pokud to administrátor povolí, může si každý uživatel toto nastavení změnit podle svých potřeb.


pondělí 1. června 2020

BIM 360 Design - ukázka postupu nastavení a spolupráce

BIM360V únorovém článku jsme vám představili postup prvotního nastavení licence a parametrů služby Autodesk BIM 360. V dnešním článku ukážeme podrobněji jak nastavit a jak následně spolupracovat na projektech s využitím návazné cloudové služby Autodesk BIM 360 Design. Ta umožňuje distribuovaným projektovým týmům efektivně spolupracovat v reálném čase na sdílených BIM projektech, modelech a výkresech. Je přímo propojena s projekčními aplikacemi Autodesk Revit, Autodesk Civil 3D a AutoCAD Plant 3D.

Celkem 8 videoukázek se věnuje následujícím krokům nastavení a příkladům využití na projektu Revitu. Můžete je využít jako inspiraci pro nastavení vašeho prvního projektu i jako ukázku možností cloudové aplikace BIM 360 Design.

  1. BIM 360 Design - nastavení projektu
  2. BIM 360 Design - vytváření týmů a přidávání členů
  3. BIM 360 Design - nahrávání modelů Revitu
  4. BIM 360 Design - nahrávání souborů v jiných formátech
  5. BIM 360 Design - sdílení pracovních sad
  6. BIM 360 Design - balíčky (packages) a propojené modely
  7. BIM 360 Design - upozornění členů týmu na změny a aktualizace projektu
  8. BIM 360 Design - prohlížení a zpracování změn projektu


Více informací najdete na stránce BIM 360 Design. Pro pomoc s nastavením a využitím služby kontaktujte CAD Studio.

pondělí 18. května 2020

Dynamo skript - převod obrázku na 3D model Revitu

Pomocí následujícího Dynamo skriptu (.dyn) "Img2Model" můžete v BIM aplikaci Autodesk Revit vytvořit 3D model ze zadaného rastrového obrázku. Jeho jednotlivé pixely jsou převedeny na "3D pixely", jejichž velikost je určena světlostí obrázku. Funkce tohoto doplňku je podobná jako u našich podobných aplikací pro AutoCAD (ImgConvert), pro Inventor (BoreImage) a pro Fusion 360 (Image2Model).

Vedle ilustrace možností automatizovaného zpracování rastrových obrázků a cvičení v Dynamu může tento skript posloužit i pro praktické využití - např. pro fasádní prvek znázorňující obsah nějaké fotografie či logo, pro umělecké dílo, apod. Předem je potřeba zdůraznit, že použitá metoda je vhodná jen pro rastrové obrázky s nízkým rozlišením (počtem pixelů), protože jinak je zpracování skriptem příliš zdlouhavé.

Podklady

Pro práci s obrázkem budeme potřebovat jednak samotný vstupní obrázek a jednak pomocnou rodinu "3D pixelu", parametrickou rodinu obecného modelu krychličky. Jako zdrojový obrázek použijte nejlépe černobílou (odstíny šedi) fotografii s dobrým kontrastem, zmenšenou na pouhých cca 50 pixelů. Samotný skript umožňuje rozlišení zvolené fotografie snížit, ale lépe je provést "downsampling" přímo v grafickém editoru. Příklad fotografie v rozlišení 32x35 pixelů je zde (pro zobrazení uměle zvětšeno 8x):

Jako parametrickou krychličku "jednoho pixelu" můžeme použít rodinu "Krychle" z knihovny BIM bloků, ale lze použít libovolnou jinou parametrickou rodinu předem načtenou v projektu a v Dynamo skriptu upravit její název a rozměrový parametr (přednastaveno "Krychle:Krychle" a "Size").

Dynamo

Nyní už můžeme sestavit vizuální předpis pro zpracování obrázku na obdélníkové pole 3D "pixelů". Pomocí Správa > Vizuální programování > Dynamo spustíme v Revitu modul Dynamo a začneme zadávat jednotlivé kroky postupu.
Dynamo skript se skládá ze 3 základních částí - načtení zdrojové fotografie, vytvoření pomocného obdélníkového pole "3D pixelů" a nazvětšování těchto "pixelů" dle jasu odpovídajícího pixelu ve zdrojové fotografii. Vstupními parametry bude volba zdrojového rastrového souboru (všechny podporované formáty obrázků), koeficient zmenšení pro případné rozsáhlé obrázky (např. pro původní velikost 1000px použijte cca 20) a celkové měřítko výsledného modelu (1 = jednotková velikost "3D pixelu").

Výstupy

Hotový skript Img2Model.dyn si můžete stáhnout z naší Download stránky. Pro úpravy a spouštění používejte manuální režim v Dynamu, běh skriptu může trvat několik minut. Výsledkem skriptu je pak nějaký podobný model:

Tento či jakýkoliv jiný Dynamo skript (se správně nastavenými vstupními parametry) si můžete přednastavit pro rychlé spouštění v Dynamo Player. Překopírujte si jej do složky C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2021\Dynamo\samples\cs-CZ\Revit\DynamoPlayer-4\ nebo si přidejte vaši složku skriptů do Dynamo Playeru. Můžete jej pak spouštět přímo z ribbonu Revitu: Máte zajímavý výstup z tohoto skriptu? Pochlubte se obrázkem ve fóru na CADforum.cz nebo v naší Facebookové skupině Autodesk poradny.

pondělí 4. května 2020

Elektro BIM - pojmenování obvodu v Revitu 2021

Při spolupráci na BIM projektech se Revit stále více uplatňuje i v oboru elektroinstalací. Je pravda, že Revit není primárně nástroj na projektování elektro a tvorbu schémat, ale v procesu BIM je využíván především pro tvorbu koordinačního modelu. Projektantům elektro nyní nová verze Revitu přináší funkci, která může projekty posunout o krok dál. Jde o číslování elektrických okruhů.


V Revitu 2021 můžete definovat vlastní schémata pojmenování obvodů. Schémata pojmenování obvodů umožňují upravit způsob, jakým je vlastnost Číslo okruhu definována. Dříve bylo používáno pouze celé číslo. Schéma pojmenování lze připravit v dialogu Nastavení elektro, kde jej můžete sestavit z jiných parametrů, vestavěných i uživatelských.

Výchozí schéma pojmenování obvodů je možné k modelu přiřadit jeho výběrem v rozevíracím seznamu Podle projektu – schéma pojmenování obvodů. U konkrétních komponent je výchozí schéma použito, pokud je instanční parametr rozvaděče nastaven na možnost Podle projektu. V rodinách rozvaděčů lze parametr pojmenování obvodu přednastavit ještě před načtením do projektu.

Videoukázka použití:čtvrtek 30. dubna 2020

Jak pracovat s xrefy AutoCADu v BIM 360

Podobně jako Revit mají některé novější verze AutoCADu, konkrétně Plant 3D a Civil 3D, přímou vazbu na úložiště Autodesk BIM 360. Pracovat s DWG soubory a xrefy ukládanými v datovém úložišti BIM 360 ale dokáže i standardní AutoCAD.

Pomocí doplňkové aplikace Desktop Connector je možné pracovat se soubory uloženými v BIM 360 přímo z Průzkumníku Windows. Od verze 10.2.0.847 (vyšla již v květnu loňského roku) je možné pracovat i s externími referencemi, xrefy. A právě na externí reference dostáváme často dotazy. Pojďme si tedy vysvětlit, co vše vám Desktop Connector v souvislosti s xrefy umožní a jaká jsou úskalí jednotlivých možností.

Nahrávání do BIM 360

Nahrát soubory můžete jejich přetažením v Průzkumníku Windows do složky BIM 360. Pokud soubor AutoCADu obsahuje externí reference, tak se automaticky rozpoznají a nahrají i tyto externí reference. V případě, že je externí reference v umístěná v adresáři, který v BIM 360 ještě neexistuje, vytvoří se automaticky i tento adresář. Pokud uložíte soubor s referencemi přímo z prostředí AutoCADu do BIM 360, mohou se reference umístit do adresáře Related Data. To může být pro ostatní uživatele dosti matoucí. Nejvýhodnější je nahrát jednotlivé DWG soubory do BIM 360 přes webové rozhraní, otevřít v AutoCADu hlavní soubor z BIM 360 a teprve pak připojit externí reference opět z prostředí BIM 360. Tímto postupem máte zaručeno, že adresářová struktura, kterou jste vytvořili, zůstane zachovaná.Otevření souboru

Jestliže otevřete soubor obsahující externí reference v AutoCADu z BIM 360,  dojde automaticky ke stažení i těchto referencí. Stažení souboru

Platí to samé jako při otevření souboru. Při stažení souboru obsahujícího externí reference z BIM 360, dojde automaticky ke stažení i těchto referencí. 

Prohlížení souboru

Při prohlížení hlavního souboru v BIM 360 se zobrazí i připojené reference.

Desktop Connector tedy umožňuje pohodlnou práci s externími referencemi v AutoCADu. 

Pozor je ale třeba dávat při souběžné práci na tomtéž souboru z více míst. Při otevření souboru z BIM 360 dochází v některých aplikacích (např. Civil 3D verze 2020.2 a vyšší) k jeho zamknutí, aby během editace nikdo nemohl nahrát na cloud jeho novou verzi. U samotného AutoCADu toto však neplatí a je proto vhodné použít bezplatný doplněk "File Locking for BIM 360", který automaticky zamyká a odemyká DWG a DWT soubory ukládané a otevírané do/z BIM 360. Po otevření v AutoCADu je dokument v BIM 360 automaticky uzamčen a po uzavření v AutoCADu je opět odemčen. 

Doplněk "File Locking for BIM 360" si můžete stáhnout zde: cadstudio.cz/download (resp. na Autodesk Apps).

Poslední verzi Desktop Connectoru můžete stáhnout zde.

úterý 21. dubna 2020

Novinky Autodesk ReCap Pro 2021

Dne 20.4.2020 byla uvedena nová verze aplikace Autodesk ReCap Pro, která umožňuje pracovat s mračny bodů z laserových skenů. Mimo jiné se používá i pro přípravu podkladů, komprimovaných a indexovaných dat, které lze načíst do dalších aplikací Autodesku, jako je AutoCAD, Revit, Inventor, Navisworks a 3ds Max.


Nová verze ReCap 2021 oficiálně označená jako Autodesk ReCap 7.0 přináší opravu celá řady menších chyb. Ty zde v článku vypisovat nebudu. Jsou k nahlédnutí v dokumentaci k produktu zde.

Kromě oprav najdete v ReCap 7.0 i dvě pěkné novinky. První z nich je současné zobrazení 3D panoramatického pohledu a půdorysu mračna bodů v režimu RealView.


A druhou novinkou je možnost nastavení uživatelského souřadnicového systému v půdorysném pohledu v režimu RealView. Nejde o přesné nastavení, protože souřadnicový systém otáčíte jen pomocí pravého tlačítka myši, ale i tak je to funkce užitečná.


Přesné otočení souřadného systému můžete udělat pomocí příkazu Aktualizovat počátek.


Součástí ReCap Pro je i nová verze aplikace ReCap Photo pro rekonstrukci mračen bodů z fotografií a záběrů z dronů.

ReCap Pro je jedna z aplikací projekční sady Autodesk AEC Collection.

Více o Autodesk ReCap

pátek 10. dubna 2020

Novinky Autodesk Advance Steel 2021

Vyšla nová verze CAD/BIM aplikace Autodesku pro projektování ocelových konstrukcí. Verze Advance Steel 2021 zůstává lokalizovaná do češtiny včetně výkresových stylů a šablon výpisu materiálu, což je dobrá zpráva. Navíc se v ní objevila řada zajímavých funkcí, které usnadní práci v Advance Steel.

V následujícím seznamu najdete přehled funkcí, o kterých si myslíme, že jsou největším přínosem. Nástroje jsou rozděleny do oblastí pro návrh modelu, spolupráci s okolím a tvorbu dokumentace.

Modelovací nástroje


Protažení nosníku podél systémové osy

V případě, že chcete protáhnout za uzlový bod přímý nebo zakřivený nosník, zobrazí se při najetí na uzlový bod volba “Délka” umožňující zadat hodnotu délky protažení a protáhnout nosník ve směru systémové osy. To se může hodit v případě, že v okolí je vice dalších objektů a chcete se vyhnout nechtěnému úchopu.


Nový panel oznámení při vytváření uživatelského průřezu

Při vytváření uživatelského průřezu se zobrazí detailní informace o tom, které profily se korektně zapsaly do databáze a které ne, včetně popisu příčin. To umožňuje opravit chyby při vytváření uživatelských průřezů.


Zaměnit spojovací prvky

Po vybrání šroubů, děr nebo kotev se v kontextové nabídce zobrazí volba pro záměnu za jiný spojovací objekt. Např. po vybrání šroubů se zobrazí nabídka pro záměnu za díry, po vybrání děr se zobrazí volba pro záměnu za šrouby nebo kotvy.


Dynamo Extension for Advance Steel 2021

Grafické programování, které je již delší dobu dostupné v Autodesk Revitu a umožňuje automatizovat návrh konstrukcí, je k dispozici i v Advance Steel. Není součástí instalace, ale je jako samostatná instalace ke stažení pro předplatitele z Počítačové aplikace Autodesk (Desktop App) nebo z účtu Autodesk Account.


Spolupráce


Advance Steel Extension for Revit 2021

Doplněk pro Advance Steel umožňující přenos a synchronizaci modelu mezi Revitem a Advance Steel byl k dispozici již v předchozích verzích. V aktuální verzi se přenášejí navíc i uživatelské přípoje.

Dokumentace


Zobrazit/Skrýt díly a dílce ve 3D modelu

Ve vyhledávacím filtru můžete nyní použít filtr zda je díl umístěn na výkrese. Vyhledávací filtr lze uložit a použít pro rychlé zobrazení nebo skrytí prvků, které jsou/nejsou umístěné na výkrese.


Ignorovat díry při položkování

Pokud máte podobné díly, které se liší jen počtem děr, můžete zrušit volbu “Použít díry k číslování” ve vlastnostech dílu a díly budou mít stejné číslo položky, i když mají rozdílný počet děr. Parametr je dostupný i pro šrouby a kotvy.


Multi-odkazová čára svarů

Po vybrání odkazové čáry svaru na výkrese je možné přidat nebo odebrat odkazovou čáru k jinému objektu.


Vytvoření kombinovaného symbolu svaru

V Management Tools je v Defaultech nová volba umožňující sloučit značky svarů, pokud bod svaru spojuje stejné objekty.


Nový token rozmístění výkresů pomocí výkresových procesů

Při definování výkresových procesů lze využít nové tokeny pro rozmístění výkresů podle fáze, povrchové úpravy nebo uživatelského atributu.Videoukázky nových funkcí