úterý 27. července 2021

40 nových funkcí v Autodesk Construction Cloud

Autodesk nezahálí ve vývoji cloudových služeb platformy Autodesk Construction Cloud (ACC) a od poslední rozsáhlé aktualizace, která byla před 2 měsíci a o které jsme informovali zde na našem blogu, přidal nebo se chystá v nejbližší době přidat dalších více než 40 nových funkcí. Nové funkce se týkají téměř všech produktů z ACC - Autodesk Build, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk Takeoff, BuildingConnected, BIM 360 nebo Pype. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější z nich. 

Uživatelské atributy v šabloně

Pokud používáte šablony pro vytváření nových projektů, jistě vás potěší možnost přidat si do šablony vlastní atributy. Ušetříte tak čas s opakovaným vytvářením atributů v každém projektu.Sledování změn vybraných prvků

Při spolupráci více týmů v rámci modulu Design Collaboration může nyní vedoucí týmu sledovat změny jen vybraných prvků, které jsou kritické pro návrh. Pomocí nové funkce Watch group si může z projektu vybrat prvky nebo skupinu prvků pro sledování a být automaticky informován v případě, že dojde u těchto prvků ke změně. Tým má tedy možnost sledovat změny nejen v celém projektu, ale i v jeho částech.

Administrace

V administraci účtu je  volba pro omezení vytváření nových společností pro uživatele BIM 360. To zamezí zdvojení ve vytváření společností a omezí vytváření společností jen na administrátora účtu. 

Nastavení tolerance u kolizí

Po delší době se dočkáme vylepšení i v oblasti kolizí. V modulu Model Coordination se již brzy objeví možnost nastavit při hledání kolizí toleranci. To je něco co řada uživatelů používá při hledání kolizí v Navisworksu a co usnadňuje odfiltrovat větší kolize. To myslím řada uživatelů uvítá. Zároveň bude přidána podpora pro formáty NWC.Sdílení výkresů mezi projekty

V rámci modulu Build je možné sdílet výkresy nejen mezi členy projektu nebo externisty, ale i mezi projekty. Stačí vybrat projet, který má aktivovaný modul Build a vybraný výkres se automaticky zkopíruje do vybraného projektu.Automatické publikování výkresů z modelů Revitu

V rámci modulu Takeoff se chystá funkce pro automatickou extrakci výkresů z modelu Revitu. Nyní se výkresy dají publikovat jen v modulu Build nebo při použití BIM 360.

Reporty

Reporty mají několik vylepšení. V reportu se nyní objevuje stav schválení dokumentu a lze je také lze seskupovat podle společností.

pátek 16. července 2021

Revit - verejná roadmapa – aktualizácia | leto 2021


        V apríli tohto roku bol uvedený na trh nový Autodesk Revit 2022 a do verejnej roadmapy pre Revit boli pridané nové funkcie. Táto roadmapa je po novom na nástenke vedenej systémom Kanban na platforme Trello - https://trello.com/b/ldRXK9Gw/revit-public-roadmap.
        Nová roadmapa na Trelle zobrazuje jednotlivé nové a potenciálne funkcionality Revitu, ktoré môžete buď sledovať a dostávať notifikáciu v prípade nejakej aktualizácie takto sledovanej položky, alebo môžete za jednotlivé nápady hlasovať, prípadne ich zdieľať. K tejto verejnej roadmape majú prístup všetci prihlásení užívatelia.


        Rovnako ako v prípade každej inej aktualizácie, platia tu obvyklé základné pravidlá pre roadmapu od Autodesku. Táto roadmapa môže obsahovať vyhlásenia týkajúce sa budúcich udalostí a úsilia o ďalší vývoj produktov a služieb Autodesk. Tieto vyhlásenia odrážajú naše súčasné očakávania založené na aktuálnych našich znalostiach. Tieto plány by nemali byť prísľubom, alebo zárukou, že všetky tu uvedené funkcionality, produkty alebo služby budú implementované v budúcich aktualizáciách softwaru Autodesk a takisto by nemali byť vykonané rozhodnutia o potenciálnej kúpe software Autodesk na základe tejto roadmapy. Autodesk takisto nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť tejto roadmapy.


Aktualizácia | leto 2021

PRE VŠETKÝCH
 • Výkon a škálovateľnosť – zlepšenie výkonu pre veľké modely Revitu
 • Forge Design Automation API - Úprava cloudových modelov
 • Správa cloudových parametrov
 • Správca obsahu
 • Načítateľné systémové knižničné prvky
 • Prichytávanie sa do stredu medzi 2 body
 • Duplikovanie výkresov
 • Popisky pre skupiny objektov
 • Diagnostika elementov príliš ďaleko od vnútorného počiatku
 • Vylepšená nápoveda a pomoc pre najbežnejšie chybové správy
 • Modernizácia správy externých referencií
 • Vylepšenie správy a pridávania parametra pre rátanie počtu prvkov vo viac-násobnej popiske
 • Prístup k dátam Revitu cez Microsoft Power Automate
 • Vylepšenia 3D osnov a podlaží
 • Premiestnenie elementov v zostavách kvôli lepšiemu schematickému zobrazeniu
 • Popisky všetkých premiestnených elementov zostavy

PRE SPOLUPRÁCU
 • Cielená výmena dát medzi Revitom a Inventorom
 • Podpora zhody s normou ISO 19650
 • Zdieľanie práce v cloude – nedeštruktívne vrátenie sa k predchádzajúcej verzii
 • Zdieľanie práve v cloude - vytváranie a prepájanie cloudových modelov Revitu pre tretie strany
 • Zdieľanie práve v cloude – publikovanie vnorených referencií
 • Zdieľanie práve v cloude – správa veľkosti Cache + umiestnenie
 • Zdieľanie práve v cloude – podpora FedRAMP
 • Zvýšenie výkonu pre vystužovanie v prehliadači Autodesk Docs
 • Certifikovaný export do IFC4 – TZB
 • Vylepšenia použiteľnosti IFC

PRE ARCHITEKTOV
 • Energetická analýza pre budúce generácie a udržateľný rozvoj
 • Skutočné 3D vrstvy stien
 • Skutočná 3D topografia
 • Vylepšenie viditeľnosti slnka / tieňov
 • Prepísanie renderovaného vzhľadu materiálov v konkrétnych pohľadoch
 • Duplikovanie materiálov so sadami vlastností
 • FormIt <-> Revit Link Workflow
 • Export / Import a pripojenie formátu OBJ
 • Automatizovaná dokumentácia – výkresy miestností
 • Možnosť kontroly rezov pre ďalšie kategórie objektov
 • Oprava zobrazenia šráf na podlahách s užívateľsky definovaným tvarom
 • Možnosť skrytia trojuholníkových hrán na podlahách s užívateľsky definovaným tvarom 

PRE GENERATÍVNE A VÝPOČTOVÉ NAVRHOVANIE
 • Aktualizácia prehliadača Dynamo
 • Solárna analýza pre Dynamo: zlepšenie rýchlosti a použiteľnosti
 • Generatívny dizajn v Revite: vylepšenie použiteľnosti 
 • Generatívny dizajn v Revite: export výsledkov 
 • Podpora mesh 3D geometrie pre Dynamo
 • Centrálna spáva pre Dynamo
 • Slovník Dynama vo vnútri Dynama
 • Dynamo – vizuálne obnovenie

PRE PROJEKTANTOV TZB
 • Analýza energetických a mechanických systémov - vylepšenia analytického modelu
 • Analýza energetických a mechanických systémov - ľahšia navigácia v pracovnom toku analytického modelu
 • Analýza energetických a mechanických systémov v cloude (Next Gen Insight)
 • Analýza elektrických systémov - plánovanie distribučných zariadení
 • Analýza elektrických systémov - posúdenie zaťaženia
 • Elektrické analytické vodiče
 • Hlavička správy pre TZB výrobu / údaje o projekte
 • Vylepšenia popisovania potrubí / trubiek (Fab LOD)
 • TZB závesy a podpery
 • Správa výrobných databáz TZB vo Forge
 • Segmenty TZB - základný výškový bod
 • Segmenty TZB – ďalšie výškové parametre

PRE STATIKOV
 • Automatizácia návrhu oceľových spojov na báze knižníc
 • Všestranné analytické modelovanie
 • Analyticky riadené modelovanie
 • Automatické priraďovanie veľkosti spojky k typu výstuže
 • Zarovnávanie a natáčanie spojok výstuže pre vytvorenie kotiev pre dodatočné napínanie
 • Otočenie smeru sady výstuže
 • Knižnica oceľových spojov
 • Tabuľky typov tvarov AISC podľa jej 15. vydania
 • Automatizované vytváranie analytických modelov
 • Viacnásobné popisky pre výstuž
 • Dokumentácia posunutej výstuže
 • Úprava vzájomných väzieb viacerých sád výstuži naraz
 • Aktualizácia tvarov britských typov výstuže
 • Efektívna vizualizácia výstuže ako telies v 3D pohľadoch

čtvrtek 15. července 2021

Autodesk Tandem - z BIM na digitální dvojče

Technologii digitálního dvojčete (digitálních dvojčat) ve stavebnictví lze definovat jako digitální repliku postaveného objektu, například mostu, nádraží, vodovodního rozvodu, obchodního centra nebo kancelářské budovy. Digitální dvojče se rodí už ve fázi návrhu projektu a představuje více než jen soubor 3D modelů, je to dynamický obraz reality. Zahrnuje senzory, technologie internetu věcí (IoT) a umělou inteligenci (AI), které v reálném čase dodávají data zpět do digitálních modelů. Vyvíjí se tak na základě příchozích údajů z reálného světa a poskytuje tím správcům majetku nové poznatky.

Digitální dvojče představuje budoucnost a je důležitou součástí cesty digitální transformace každé společnosti ve stavebním průmyslu a v oboru správy nemovitostí.

Téměř 80 % hodnoty stavby po dobu její životnosti se realizuje během provozu. Data z reálného provozu mají pro vlastníky obrovskou hodnotu, protože nabízejí poznatky, které mohou zlepšit plánování kapitálu, údržbu zařízení a řešení provozních problémů.

Digitální dvojče ale může přinést užitek i v jiných odvětvích. Ve zdravotnictví může majitel nemocnice pověřit správce budov, aby pomocí digitálního dvojčete spravoval a aktualizoval vzduchotechnické systémy a TZB, určoval priority kritických prací a předcházel poruchám zařízení. V obchodním centru může pomoci zvýšit návštěvnost jednotlivých obchodů.


Co digitální dvojče přinese projekčním firmám

Velikost globálního trhu digitálních dvojčat byl v roce 2020 odhadován na 3,1 miliardy dolarů a předpokládá se, že do roku 2026 dosáhne 48,2 miliardy dolarů. Digitální dvojče je součástí širší digitální transformace, která probíhá v celém odvětví stavebnictví. Firmám i vlastníkům v oboru staveb resp. nemovitostí přinese zlepšení výsledků a konkurenční výhody.

Majitelé budov už dnes požadují digitální data při předání, ale musí více spolupracovat s projekčními firmami, aby zjistili, kdy a kde vzniká životní cyklus digitálních dvojčat. Když se od začátku dohodnou, jaká data jsou potřeba, dosáhnou na konci lepších provozních výsledků.

Projekční a stavební firmy, které využívají platformu, jako je Autodesk Tandem, poskytují vyšší provozní efektivitu po celou dobu života vybudované stavby a pomáhají tak svým zákazníkům dosáhnout konkurenční výhody.

Na snímku obrazovky z aplikace Autodesk Tandem je vybavení budovy seskupené podle typu, tzv. clustering:


O aplikaci Autodesk Tandem

Autodesk Tandem je nová aplikace řešící funkce digitálních dvojčat v oblasti stavebnictví (viz též novinky z AU2020). Komunikuje s projekční aplikací Revit a využívá cloudové platformy Autodesk Construction Cloud pro vzájemnou vazbu projekčních BIM dat a dat z digitálního dvojčete, včetně senzorů IoT.

Tandem umožňuje zahájit projekty digitálně, udržovat je digitálně a předat je digitálně - přeměnit tak bohatá data na cenné obchodní informace. Při předání projektu, resp. dokumentace stavby nezíská provozovatel stavby jen statická, rychle zastarávající data, ale živý dynamický model digitálního dvojčete.

Autodesk Tandem dokáže shromáždit veškeré informace o budově, jejích systémech a kritických zařízeních, a to v tabulkovém i 3D zobrazení. Provozovatelé budov a správci zařízení pak mohou snadno najít informace, které hledají když reagují na provozní problémy nebo plánují správné postupy údržby. Tento přehled jim napoví, co mohou očekávat když přijedou na místo údržby. Pomůže jim také pochopit, jak práce na jednom systému může ovlivnit jiný.

Projektové týmy využívající Autodesk Tandem pomohou majitelům staveb zlepšit zkušenosti uživatelů stavby a umožní provádět prediktivní údržbu. Digitální dvojče je synonymem vyšší návratnosti investic - poskytuje vlastníkům bezprecedentní přehled o provozu, využití a výkonnosti jejich zařízení.

Autodesk Tandem vychází z Projektu Dasher, ale zaměřuje se více na komunikaci s projekčními BIM daty, tedy tvorby a údržby dat digitálního dvojčete (prozatím Revit, v budoucnu IFC ad.). Dasher naopak detailněji řeší nastavení komunikace s IoT čidly (tyto možnosti budou do Tandemu doplňovány). Ještě detialnější možnosti obohacení zobrazení 3D BIM modelu nabízí platforma Forge, s cloud prohlížečem a jeho rozšířením Data Visualization (Project Hyperion).

Bezplatná verze Tandemu (do 5000 označených zařízení) a další informace viz intandem.autodesk.com

Prodej komerčních licencí v EU bude zahájen později.

Viz též BIM - informační model budovy a viz Digitální dvojče

úterý 13. července 2021

Jak spolupracovat mezi profesemi pomocí BIM Collaborate Pro

Autodesk před několika měsíci uvedl službu BIM Collaborate Pro pro online víceoborové sdílení dat. Uživatelé BIM aplikací Autodesk Revit, Plant 3D a Civil 3D mohou pomocí funkce Collaboration for Revit/Civil/Plant 3D spolupracovat nad jedním projektem na společné datové platformě a zároveň si mohou vyměňovat data pomocí modulu Design Collaboration. Tento modul pro výměnu dat mezi projekčními týmy ale mohou využívat i další projektanti používající jiné aplikace než Revit, Plant 3D nebo Civil 3D. My jsme vyzkoušeli spolupráci na projektu, který byl zpracováván v Revitu, Plant 3D a Advance Steel. Protože lze ve službě BIM Collaborate použít jak starší platformu BIM 360, tak i novější Construction Cloud, rozhodli jsme se použít pro testování platformu ACC (Autodesk Construction Cloud), abychom zjistili, zda jsou nějaké rozdíly oproti platformě BIM 360. Výsledek nás příjemně překvapil, kdy funkčnost je téměř stejná jako u BIM 360. Jediný nedostatek vidíme v tom, že nelze v modulu Design Collaboration vytvářet u agregovaného modelu vady (Issues). Předpokládáme však, že je to jen otázka času, kdy bude tato funkce dodělána. Z našeho pohledu je tedy možné používat pro spolupráci mezi týmy platformu BIM 360 i ACC.

V následujících bodech je stručný postup, který jsme použili při testování, i naše postřehy.

1. Vytvoření projektu na platformě ACC. 

Postup vytvoření projektu je téměř totožný jako na platformě BIM 360. Zadává se několik povinných údajů jako název projektu a typ projektu. Ostatní údaje jako doba trvání, cena a další jsou nepovinné.

2. Pozvání členů do projektu

Oproti BIM 360 není nutné mít členy přidané v administraci účtu, ale jednoduše zadáte emailové adresy a zašlete pozvánku. Členům projektu pak přidělujete produkty, které budou v rámci projektu používat. Tím že Autodesk u licencí BIM Collaborate Pro používá systém BYOS (bring your own subscription), který umožnuje jednotlivým uživatelům účastnit se různých projektů se svou licencí, vidíte, jaké licence má uživatel k dispozici a jednoduše ji jen povolíte.


3. Nasdílení projektu Plant 3D

Ještě před vytvořením týmů a jejich pracovních prostorů je třeba nasdílet projekt Plant 3D. Je to z toho důvodu, že projekt Plant 3D nelze umístit do libovolného adresáře projektu v cloudovém uložišti, ale umisťuje se do hlavního adresáře projektových souborů. Teprve poté můžeme nastavit pracovní adresář týmu Plant do složky projektu, kde se nacházejí modely.

4. Vytvoření týmů

Pro jednotlivé projekční týmy se vytvoří pracovní adresáře, do kterých budou ukládat své návrhy. Adresáře lze vytvořit automaticky podle názvu týmu, nebo určit již předem vytvořené adresáře - to je případ týmu Plant 3D, který má již projekt nahraný. Do týmů se pak přiřadí jednotliví uživatelé a nastaví se jim práva podle jejich role v projektu. Složky týmů lze zároveň nastavit i jako koordinační prostory pro vyhledávání kolizí mezi modely. Pro projektového manažera je pak možné vytvořit samostatný tým, kde si bude moci nasdílené modely jednotlivých týmů spojit dohromady v jeden celek a následně si jej prohlížet a analyzovat.


5. Sdílení návrhů mezi týmy

Týmy pak mohou v určitém čase umístit na časovou osu projektu své návrhy a dát je tak k dispozici dalším týmům. 
Zde je třeba poznamenat, že sdílení modelů by mělo být ve formátu, se kterým dokáží pracovat aplikace dalších týmů. Plant 3D například nenačte nativní formát Revitu. Formáty, které lze v rámci modulu Collaboration používat, jsou IFC, DWG a RVT. V tomto případě bylo tedy třeba exportovat model Revitu do DWG pro možnost jeho načtení do Plant 3D a Advance Steel. Model Advance Steel se pak exportoval do IFC pro načtení do Revitu.
Jednotlivé týmy si mohou nasdílené návrhy prohlédnout, zjistit změny a poté je přijmout do pracovní složky svého týmu, odkud si je mohou projektanti připojit jako externí referenci do svého modelu.

6. Koordinace

Součástí BIM Collaborate Pro je i modul Model Coordination, který umožňuje automaticky vyhledávat kolize mezi soubory nacházející se v pracovním adresáři. Kolize je pak možné přidělit uživatelům, rolím nebo firmám v projektu.

Celý postup si můžete prohlédnout na videu:

čtvrtek 24. června 2021

Okapový žlab v Revitu

Dnes si ukážeme krátké vodítko, jak v Revitu vytvořit okapový žlab a čelo okapového žlabu. Na konci článku najdete krátké názorné video.

Okapový žlab se vytváří na kartě Architektura pod příkazem Střecha -> Okap, kde vybráním hrany střechy vytvoříte okap. Okap je tvořen profilem. Musíte tedy mít načtenou rodinu profilu okapového žlabu. Pokud profil nemáte, vytvořte si novou rodinu profilu okapového žlabu, můžete vytvořit jednoduchou nebo parametrickou rodinu, která vám umožní vytvářet více typů.

Rodinu profilu okapového žlabu založte na šabloně profil. Ve vlastnostech nastavíte využití profilu na Okap. Doporučuji kreslit do pravého spodního rohu vymezeného základními referenčními rovinami. Díky tomuto umístění se vám žlab bude chytat čáry, kterou vyberete v projektu. Uložte rodinu okapového žlabu, tím se rodina pojmenuje. Načtěte rodinu do vašeho projektu. Nyní vytvořte duplikát stávajícího okapu a vyberte vámi vytvořený profil.     

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit čelo okapového žlabu, je upravit rodinu profilu. Pokud jste si rodinu vytvářeli sami, otevřete si rodinu z umístění v počítači. Pokud chcete upravit stávající profil v projektu. Najdete profil v prohlížeči projektu, pravým tlačítkem otevřete rozbalovací menu, kde vyberete Upravit. Upravíte rodinu profilu tak, aby odpovídala čelu okapového žlabu. Pokud je profil parametrický, můžete parametrů využít. Profil uložíte jako pod novým názvem. Načtete nový profil do projektu. Vytvořte duplikát stávajícího okapu a vyberte vámi vytvořený profil.     

Stávající žlab na střeše je potřeba zkrátit o pár centimetrů. Vytvořte nový žlab z typu čelo žlabu. Čelo žlabu zkrátíme na požadovanou tloušťku. Protáhneme žlab až k čelu žlabu a příkazem spoj na kartě upravit spojíme prvky žlabu. Postup opakujeme na dalších stranách žlabu.  


Videoukázka:


čtvrtek 27. května 2021

Více než 30 nových funkcí pro Autodesk Construction Cloud

Je to jen několik měsíců co Autodesk uvedl novou platformu Autodesk Construction Cloud (ACC), která propojuje týmy a data a již je k dispozici velký balík více než 30 nových funkcí pro jednotlivé moduly. V následujícím seznamu najdete vybrané funkce seřazené od těch, které si myslíme, že jsou nejzajímavější.

ISO 19650

Slibovaná a uživateli požadovaná funkce pro pojmenovávání souborů podle normy  ISO 19650 je nyní k dispozici jak pro nově vytvářené, tak i stávající projekty. Administrátor projektu může použít výchozí schéma nebo vytvořit vlastní schéma pojmenování souborů pomocí uživatelských atributů a přiřadit ho k vybraným složkám. Předpokládá se, že dokumenty se budou nahrávat s již správným názvem. Nicméně v případě, že název dokumentu neodpovídá nastavenému schématu bude nahrání dokumentu pozdrženo dokud se správně nepojmenuje.Component Library  

V administraci účtu je nová položka Component Library, která umožňuje standardizovat a aktualizovat více projektů z jednoho místa. Do knihovny komponent si můžete vložit položky jako Stavební deník, Kontrolní seznamy ze stavby, Seznam incidentů nebo třeba seznam provedených testů na COVID-19 a následně je uložit do vybraných projektů.  To výrazně zjednodušuje správu projektů.Přesun modelu

Dostali jste od projektanta model, který nebyl umístěný ve správných souřadnicích? Nevadí, nyní můžete již načtený nebo aktualizovaný model pro kontrolu kolizí přemístit na správnou pozici. Model lze posouvat, rotovat zadávat pozici pomocí bodů v modelu. Watch Groups  - skupiny pro sledování změn 

Týmy spolupracující na projektu mohou sledovat vybrané prvky modelu Revitu z pohledu jejich změn. V případě zjištění změny je pak tým automaticky upozorněn. Tato funkce umožňuje sledovat kritická místa projektu a reagovat tak včas na případné změny. Reporty - seskupení podle funkce

Uživatelé  mohu při generování reportů používat funkci pro seskupování podle umístění, společnosti nebo kategorie. To umožňuje šetřit čas při vyhledávání odpovídajících informací. 

RFIs (dotazy ze stavby) - opětovné otevření 

​Administrátor projektu může v konfiguraci RFI nastavit, zda je možné  opětovně otevřít již uzavřený dotaz (RFI). 

Odkazy na Submittals v rámci schůzek

Uživatelé Autodesk Build mohou nyní v rámci schůzky vytvářet odkazy na další položky projektu jako Submittals (Předání) a sdílet tak potřebné informace během schůzky. Datový konektor 

Uživatelé obou platforem BIM 360 a ACC mají nyní možnost extrahovat veškerá dat z Construction IQ pomocí Datového konektoru (Data Connectoru). Construction IQ používá technologii strojového učení pro analýzu projektů k identifikaci možných rizik v průběhu projektu. Pomocí této prediktivní analýzy můžete analyzovat projekty,  snižovat rizika a nastavovat vhodnější praktiky. Datový konektor je přístupný z modulu Insight jen uživatelům s právy Executive. 

Doplňková aplikace Coordination Issue for Autodesk Navisworks 

Uživatelé Navisworks si mohou stáhnout z Autodsk App Store doplňkovou aplikaci, pomocí které je možné vytvářet vady v modelu a ukládat je přímo do cloudového prostředí, kde k nim mají přístup další členové projektu. 

Doplňková aplikace Revit Issues 

Podobně si mohou stáhnout doplňkovou aplikaci pro načítání vad z BIM 360 i uživatelé Revitu. Aplikace je k dispozici již pro verzi 2022 a stáhnout lze z účtu Autodesku nebo Počítačové aplikace Autodesk. Více informací o této aplikace najdete zde na našem blogu. 

Archivace projektů

I když BIM 360 tuto funkci již má od počátku a zdálo by se, že je tato funkce samozřejmostí, tak platforma Autodesk Construction Cloud ji od začátku neměla. Nicméně s květnovou aktualizací již má administrátor projektu možnost projekty archivovat.

Notifikace 

Administrátor projektu může také nastavovat frekvenci notifikací pro členy projektu nebo jim povolit, aby si mohli frekvenci sami zvolit. Toto nastavení opět bylo součástí BIM 360 a nyní je k dispozici i na ACC.


Další partnerské karty 

V modulu Insight si lze zapnout další karty partnerů pro analýzu projektů. úterý 25. května 2021

Autodesk Revit Issues Addin verze 2.0

V prosinci Autodesk představil aplikaci umožňující přenos připomínek, vad (issues) z týmového cloudového modelu do BIM aplikace Revit a tím tedy do modelu, který má projektant otevřený na počítači. Díky této aplikaci se zefektivnila a zrychlila výměna dat a tím i komunikace mezi projektantem (Revit) a ostatními účastníky projektu (BIM 360).

Nyní Autodesk přichází s verzí Autodesk® Revit Issues 2.0, novější verze je dostupná pro i pro Revit 2022 a umí komunikovat s modely uloženými v novější službě Autodesk Construction Cloud. Doplněk je plně lokalizován do jednotlivých jazykových mutací podle instalace Revitu. Instalovat nebo aktualizovat doplněk můžete pomocí aplikace Autodesk (Desktop App), kterou máte nainstalovanou ve svém počítači.