pátek 22. února 2019

BIM 360 - únorová aktualizace

Únorová aktualizace cloudové služby BIM 360 se tentokrát týká modulu BIM 360 Docs pro správu dokumentace. Mezi vylepšení a nové funkce patří:

 • Nová funkce pro distribuci dokumentů mezi členy týmu (Transmittal)
 • Vylepšení při schvalování dokumentace
 • Aktualizace mobilních aplikací pro iOS a Android
Zcela novou funkcí, která byla uživateli často požadovaná je možnost distribuovat dokumenty mezi další členy týmu. Funkce se nazývá Transmittal (přenosový balíček). Aktuální verze obsahuje tyto funkce:
 • Lze vybrat jeden nebo více dokumentů nebo celý adresář
 • Lze určit uživatele, roli nebo firmu které chcete dokumenty poslat
 • Můžete zadat popis 
 • Dojde k automatickému zaslání emailového upozornění
 • Všechny aktivity lze sledovat 
 • Na kartě Transmittals je přehled všech zaslaných nebo obdržených souborů
 • Soubory lze stáhnout jako zip soubor
Podívejte se na použití funkce Transmittal:


Při procesu schvalování dokumentace lze nyní vybrat celý adresář: 

Aktualizace mobilní verze BIM 360 iOS v2.9. obsahuje tato vylepšení:
 • Poklepáním na objekt zobrazíte jeho vlastnosti
 • Objekty lze skrývat nebo izolovat 
 • U DWG lze nastavit barvu pozadí

čtvrtek 31. ledna 2019

BIM 360 Cost Management - modul správy nákladůJednotné datové prostředí platformy BIM 360 umožňuje využít uživateli uložená BIM data nejen v základních BIM aplikacích Autodesku, ale i v dalších doplňkových aplikacích. Ty mohou zpracovávat obsah BIM projektů a doplňovat je o další funkce. Díky otevřenému API rozhraní může takovéto aplikace vytvářet a doplňovat nejen Autodesk, ale i nezávislí vývojáři.

Jednou ze zajímavých doplňujících aplikací je modul správy nákladů. Autodesk uvolnil pro platformu BIM 360 testovací verzi modulu pro správu nákladů stavebního projektu – Cost Management. Tento modul umožňuje stavebním firmám a projektovým týmům plánovat rozpočty, vizualizovat cenová rizika a spravovat objednávky.

Několik ukázek možností této cloudové aplikace:


Upozornění: Z důvodu vysoké poptávky po testovacím režimu byla v současné době zastavena možnost přihlásit se do tohoto testovacího programu.

Více o modulu Cost Management - viz Leták BIM 360 Cost Management (PDF)

úterý 29. ledna 2019

Mobilní aplikace BIM 360

Cloudová služba BIM 360  nové generace pro sdílení, analýzu a zpracování projekčních dat je přístupná nejen z webového prohlížeče vašeho počítače, ale i jako mobilní aplikace, obsahující podobné funkce jako webová verze. Sjednocuje mobilní přístup k datům na platformě BIM 360. 
Dostupné jsou aktuálně 2 verze:

 • BIM 360 Docs (starší, dostupná jen pro iOS)
 • BIM 360 (nová, dostupná pro Android i pro iOS)

Aplikace BIM 360 Docs pro iOS bude dostupná jen do 28.2. 2019. Poté bude nahrazena jednotnou aplikací BIM 360. Není tedy důvod aktuálně tuto aplikaci využívat. Pokud si chcete mobilní verzi nainstalovat, použijte rovnou aplikaci BIM 360 nové generace ("next gen").
Je nutné také upozornit, že se částečně liší funkčnost aplikace pro Android a iOS. 

Pomocí aplikace BIM 360 pro Android můžete pracovat s moduly Document Management, Project Management a Field Management. Využívat lze data jak na serverech v Evropě, tak i v USA.  Jaké funkce mobilní aplikace BIM 360 nabízí?
 • zabezpečený přístup k dokumentům projektu
 • prohlížení 2D a 3D dokumentů online i offline
 • navigace mezi 2D dokumenty
 • vytváření Issues a změna jejich stavu online i offline
 • prohlížení a tvorba revizních poznámek
 • prohlížení RFI
Tato mobilní aplikace je podporována pro Android verze 5.0 a novější. V prosincové aktualizaci byl zapracován požadavek uživatelů na offline stažení celého adresáře a nejen jednotlivých dokumentů. 

BIM 360 pro iOS umožňuje stejné funkce jako verze pro Android a navíc umí zpracovávat požadavky na kvalitu a bezpečnost práce na stavbě.
Mobilní aplikace je podporována pro iOS verze 10-12 (iPhone + iPad).
Snímky z Apple iPad Pro 12":


Aplikace lze stáhnout odkazem z našich stránek zde.


úterý 22. ledna 2019

BIM 360 - lednová aktualizace

Autodesk pokračuje v usilovném vývoji cloudových služeb BIM 360 a v lednu došlo k aktualizaci hned tří služeb - BIM 360 Docs pro správu dokumentace, BIM 360 Design pro spolupráci nad projekty v Revitu a BIM 360 Collaboration pro koordinaci modelů. Jednotlivé služby obsahují tato vylepšení:

BIM 360 Docs

Aktualizace BIM 360 Docs obsahuje vylepšení v oblasti schvalování a prohlížení dokumentů.

Schvalování dokumentace

Administrátoři projektu mohou nyní nově určit v šabloně schvalovacího procesu, zda iniciátor může zvolit cílový adresář pro schválené dokumenty nebo se použije přednastavený adresář. Tato možnost zjednodušuje postup při schvalování dokumentace a snižuje tak počet potřebných šablon.

Komentáře k revizím

Komentáře k revizím lze přidávat přímo v prohlížeči dokumentu nebo na kartě "Review".

Seznam revizí

Revize je možné filtrovat podle stavu, iniciátora, data neb typu revize.

Zobrazení podlaží

V prohlížeči modelu Revitu je možné odfiltrovat vybrané podlaží, které je definované v modelu Revitu.

Úprava sdílení dokumentu

Na základě požadavků uživatelů je možné nyní sdílet dokument jen s uživateli stejného projektu. 

Drobné vylepšení se také týká mazání dokumentů, kdy je před smazáním dokumentu zobrazen ještě potvrzovací dialog.


BIM 360 Design Collaboration

Ve službě BIM  360 Design byla aktualizována správa a tvorba Issues. Issues můžete vytvářet ve službě DOCs a zobrazit ji ve službě Design a naopak. Issue lze zadávat jak ve 2D, 3D pohledech i agregovaných modelech.  


Drobným vylepšením je možnost měnit v administraci projektu barvu týmu, což umožňuje uživatelům lépe se orientovat na časové ose v různých projektech.


BIM 360 Model Coordination

Ve službě BIM 360 Model Coordination je možné nyní vytvářet více adresářů pro kontrolu kolizí tak, aby bylo možné agregovat modely jen např. pro daný tým nebo stavební objekt.

pondělí 14. ledna 2019

Digitálna BIM knižnica VZT - TECHFORUM Nitra

Firma CAD Studio sa intenzívne venuje problematike BIM projektovania v architektúre a konštrukcii, stavebnej časti ale aj TZB. Dlhodobo spolupracujeme z firmami, ktoré projektujú TZB - vzduchotechniku, ale aj s firmami ktoré VZT prvky vyrábajú. Nie je to len na teoretickej úrovni, ale vstupujeme do konkrétnych jedinečných riešení ktoré majú pre užívateľov obrovský prínos.
Sú to riešenia od projekčnej časti, rozpočtov, využívania BIM knižníc VZT prvkov vytvorených na mieru výrobcom, ako aj prepojenia výstupov z BIM softvéru Revit priamo do informačných systémov ako aj priame výstupy na vypalovacie stroje výrobnej linky.

Naša firma v spolupráci s firmou TECHNOV, popredným výrobcom vzduchotechnických prvkov, vystúpi dňa 5.2.2019 na obornej konferencii TECHFORUM 2019, ktorá sa koná súbežne s výstavou AQUATHERM 2019 v Nitre. Konferencia je určená pre projektantov TZB, architektov, zástupcov developerov a ďaľších stavebých odborníkov.

Téma nášho odborného vystúpenia je:

Digitálna BIM knižnica VZT uľahčuje prácu projektantom, ale aj výrobe.
 • Prínosy využívania BIM technológie pre projektanta
 • Predstavenie BIM knižnice VZT Technov
 • Účel a možnosti použitia
 • Automatické trasovanie a výkazy
 • Prepojenie z projekcie do výroby


Bližšie informácie o pripravovanej VZT konferencii TECHFORUM 2019 nájdete na:
tech-forum.sk.

čtvrtek 3. ledna 2019

BIM 360 Design - prosincová aktualizace

Po několika aktualizacích BIM 360 Docs se dočkala aktualizace i cloudová služba pro spolupráci nad projekty v Revitu - BIM 360 Design. Prosincová aktualizace obsahuje následující funkce:

Přidání balíčku do sady dokumentů v modulu Document Management
Balíček může být přiřazen k existující sadě dokumentů pro snazší revizi dokumentů. Přiřazení lze provést po vybrání balíčku na časové ose nebo během nastavení sdílení.


Další úroveň práv pro členy týmu
Administrátor projektu může přiřadit členům týmu další úroveň oprávnění  ‘View + edit + share + control’, která umožňuje členům týmu přidávat balíčky do sad dokumentů nebo plánovat automatické publikování.


Definování hlavního modelu 
Administrátor projektu může definovat hlavní model, ze kterého se použijí patra a fáze pro zobrazení ostatních agregovaných modelů. Do teď se jako hlavní model bral vždy ten největší.


Smazání týmů a adresářů týmů
Administrátoři projektu mohou vymazat tým i adresář s ním asociovaný. Tým lze vymazat jen za předpokladu, že nesdílel nebo nezkonzumoval žádný balíček.

Hypermodel Navigation
Při publikování modelu se nyní pohledy kamer zobrazí jako ikony, které se aktivují kliknutím. To umožňuje rychle zobrazovat jednotlivé pohledy a snadněji tak porozumět modelu. 


Vizualizace změn
Změny lze nyní prozkoumávat nejen mezi balíčky, ale i v rámci vlastního publikovaného modelu. Změny lze vizualizovat i vybráním balíčku na časové ose kde se zároveň zobrazí, které balíčky jsou porovnávány. Zapamatování zobrazení časové osy 
Pokud je člen projektu součástí více týmů, může se mezi týmy přepínat na časové ose. Poslední použitý pohled je zachován při dalším přihlášení.

Automatické publikování modelů Revitu 
Administrátoři projektu mohou naplánovat pravidelné, automatické publikování modelu pomocí volby Schedule Publish v administraci projektu. čtvrtek 20. prosince 2018

Skrytá hrana TZB v Revite

Jednou z častých otázok, s ktorými sa v poslednej dobe stretávam u nás na helpdesku, ale aj na školeniach, je téma skrytých hrán v TZB projektoch Revitu. Poďme si v tomto článku vysvetliť - kde a ako nastaviť chovanie Revitu tak, aby bolo zrejmé, ktoré prvky sú v popredí a ktoré v pozadí (v miestach kde sú prvky v pozadí si ich vykreslíme napr. čiarkovanou čiarou).


Všetky nástroje k skrytým hranám sa nachádzjú na karte ribbonu Správa > Nastavení TZB > Mechanická nastavení


V ľavom paneli dialogového okna klikneme na Skrytá hrana, následne v pravej časti už možno nastaviť niekoľko parametrov predovšetkým pre štýl čiary a nastavenie medzery.


Podrobnejšie vysvetlenie týchto parametrov si možno ukázať na týchto jednoduchých ukážkach:

Vykreslit skryté hrany TZB - ak je táto možnosť zapnutá, potrubia/trubky budú vykreslené (podľa štýlu čiary a medzier ktoré zadá užívateľ v ďalšom kroku)

vľavo - vypnutá; vpravo - zapnutá

Styl čáry: umožňuje vybrať požadovaný štýl čiary podľa potreby (určuje spôsob zobrazenia čiar skrytého segmentu v bode kríženia segmentov)


Vnitřní mezera: určuje velkosť medzery pre čiary, ktoré sa zobrazujú z vnútornej strany križujúcich sa segmenov (ak je vybraná možnosť Tenké čiary, medzera sa nezobrazí)


Vnější mezera: určuje velkosť medzery pre čiary, ktoré sa zobrazujú z vonkajšej strany križujúcich sa segmenov (ak je vybraná možnosť Tenké čiary, medzera sa nezobrazí)


Jednoduchá čára: špecifikuje medzeru pre jednotlivé skryté čiary, v ktorých sa segmenty prekrývajú


Nastavenie skrytých hrán TZB sa vzťahuje pre celý projekt. Samozrejme je možné ešte pracovať s premennou Zobrazit skryté čiary vo vlastnostiach každého pohladu  (vid obr nižšie),  ktorá sa veľmi hodí v prípade, ak by sme potrebovali len v niektorom z pôdorysov skryté čiary TZB zapnúť, resp. vypnúť