pondělí 31. srpna 2020

Česká lokalizace služeb Autodesk BIM 360

Stávající uživatelé cloudové služby jednotného datového úložiště Autodesk BIM 360 si už asi povšimli, že probíhá lokalizace web prostředí této aplikace (resp. rodiny aplikací) do češtiny. Český překlad, na kterém se podílí i CAD Studio, se ale týká i mobilní aplikace nové generace Autodesk BIM 360 (zatím verze Apple iOS). Používáte-li české prostředí operačního systému, bude s vámi i tato aplikace pro Apple iPad a iPhone komunikovat česky.

Vaše týmové projektové CDE s přímou podporou BIM projektů z Revitu a dalších aplikací tak nyní můžete spustit na pár kliknutí - nejen odkudkoliv, ale i ve srozumitelném jazyce i pro laické účastníky projektu. Připravte se na blížící se BIM mandát v roce 2022.

Proces české lokalizace, zejména v případě webového prostředí, v těchto dnech nadále probíhá - vaše aktuálně zobrazená verze tedy zatím není finální a oficiální. Nelekněte se tedy některých termínů, které mohou být mezi dvěma aktualizacemi zobrazeny jen ve strojovém překladu, v nedokonalé podobě nebo prozatím jen anglicky. Pro přepnutí webového rozhraní do češtiny slouží nastavení jazykové preference web obsahu v nastavení vašeho web prohlížeče.

Web rozhraní:


BIM 360 na iPadu:


Aplikace BIM 360 na Apple App Store (zdarma):
apps.apple.com/us/app/bim-360/id1261062351

Mobilní aplikace BIM 360 nové generace (vloni):
www.nazdi.cz/2019/01/mobilni-aplikace-bim-360.html

Spolupracujte moderně - s Autodesk BIM 360 (15 důvodů, ukázky, ceny):
cadstudio.cz/akce/bim360/

úterý 4. srpna 2020

Načíst rodinu Autodesk

Od 4.8. je k dispozici pro Revit 2021.1 a Revit LT 2021.1 technologické preview funkce Načíst rodinu Autodesk (Load Autodesk Family for Revit 2021.1). 


Jde o cloudový nástroj, který umožňuje přístup ke všem rodinám Revitu (RFA), které poskytuje společnost Autodesk. Normálně byste stahovali tyto rodiny jako součást jednotlivých knihoven obsahu, které již ve verzi 2021 nejsou přímo v instalaci Revitu, ale stahují a instalují se samostatně.

Funkci technologického náhledu si může vyzkoušet každý uživatel Revitu a Revitu LT pokud má nainstalovaný update 2021.1, aktivní předplatné Revitu a přístup k internetu. Není potřeba nic instalovat, ale protože se jedná o cloudovou službu, je internet nezbytný. Bez internetu nebude ikona Načíst rodinu Autodesk v Revitu k dispozici. Viz níže výstřižek z Revitu na PC bez připojení a s připojením:Funkci jsem si také již vyzkoušel a velmi se mi líbí možnost filtrovat podle kategorie a hlavně možnost přepnout se na jakýkoli jiný jazyk a načíst konkrétní rodinu bez stahování celé knihovny příslušného jazykového obsahu. Méně pohodlné už je to, že rodina se vám jen načte do projektu a vy ještě poté musíte spustit příkaz pro její vložení.


Pokud nechcete tuto technologii zobrazovat v Revitu, existuje možnost jí vypnout v Revit.ini. Do konfiguračního souboru přidejte tyto řádky a funkce se nebude zobrazovat:

[Misc]
ShowLoadAutodeskFamily=0

Více o souboru Revit.ini naleznete v Nápovědě Revitu.

středa 22. července 2020

Novinky aktualizace Autodesk Revit 2021.1

Dnes byla uvolněna aktualizace 2021.1 pro Revit 2021. Kromě oprav obsahuje i velké množství novinek. Dále si můžete přečíst jejich přehled.

Novinky platformy Revit 2021.1:


Dynamo for Revit 2.6 – V Dynamu najdete řadu nových funkcí. Verze 2.6 se zaměřuje na přehlednost pracovního prostoru, byla přidána dokumentace a nápověda a došlo k významnému vylepšení výkonu.
Také bylo přidáno 19 kategorií (např.: Space, Warning, Family Document…) s více než 80 novými uzly (nodes), které podporují nejčastěji používané podmínky.
V Dynamu 2.6 přibyly i nové uzly pro funkci Revitu „Trasa cesty“, která umožňuje analyzovat vzdálenosti cesty a časy mezi dvěma vybranými body v modelu.
Nové jednotky – verze 2021.1 přináší 47 nových měrných jednotek ve 24 kategoriích parametrů, např. pro průtok vzduchu, cenu, tření, hmotnost atd.

Dialog Sdílené parametry – nově je možné přizpůsobit velikost tohoto dialogu.


Import Rhino a SAT – import těchto souborů byl vylepšen. Importovaná data se budou více podobat zdrojovým informacím.


STL Export – export souborů STL je nyní plně integrován do menu Revitu, ze kterého se exportují další CAD formáty. Můžete tak snadněji exportovat svoje modely pro 3D tisk. K dispozici je i několik dalších nastavení včetně binárního nebo ASCII formátu, i nastavení hrubé, střední, nebo jemné úrovně detailů. Jednotky jsou automaticky detekovány z vašeho projektu, ale můžete je přepsat. Možnost "Export barvy" umožňuje vygenerovat obarvený soubor STL.


Upgrade Revit Cloud modelů – v BIM 360 Model Documentation přibyly nové možnosti upgradu modelů. Správci projektů v BIM 360 mohou nyní jednoduše upgradovat modely Revitu uložené v cloudu, včetně Revitu 2021. Upgradované modely se nyní zobrazují i v Revit Home (úvodní stránka Revitu – Ctrl+D)


Sdílené pohledy (3D) - funkce Sdílené pohledy usnadňuje sdílení 3D zobrazení vašeho modelu s vašimi spolupracovníky na projektu. Nemusíte sdílet celý svůj projekt. Na pásu karet Spolupracovat klikněte na příkaz Sdílené pohledy pro spuštění palety Sdílené pohledy.
Až budete připraveni sdílet své aktuální 3D zobrazení, stiskněte tlačítko "Nové sdílené zobrazení", pojmenujte své zobrazení a stiskněte tlačítko Sdílet.
Zobrazí se oznámení, které potvrdí, že se pohled zpracovává. Po dokončení této akce vám druhé oznámení poskytne možnost zobrazit pohled v prohlížeči nebo zkopírovat odkaz. Bude také zaslán potvrzovací e-mail.
Poté můžete sdílet odkaz se zúčastněnými stranami projektu. Budou mít možnost prohlížet, posuzovat, měřit a komentovat sdílené 3D zobrazení pomocí prohlížeče Autodesk Viewer ve svém webovém prohlížeči.
Zpět v aplikaci Revit můžete kdykoli kliknout na tlačítko Obnovit v paletě Sdílené pohledy a zobrazit nejnovější komentáře a další informace. Dostupnost sdíleného zobrazení můžete také rozšířit nad 30denní výchozí limit, nebo můžete sdílené zobrazení odstranit, pokud již není potřeba.


Vylepšení uživatelského profilu - při prvním spuštění aplikace Revit 2021.1 se zobrazí dialogové okno, které vám nabízí možnost přizpůsobit uživatelské rozhraní aplikace. Pro výběr je několik pracovních pozic pod každou disciplínou, podle výběru se zobrazí návrh konfigurace pracovního prostoru. Změny můžete provést kdykoli v dialogu Možnosti.


Reset sdílených souřadnic – ve verzi 2021.1 můžete snadno vyloučit vztah sdílených souřadnic se všemi připojenými modely. Vymazat souřadnicový systém. Obnovit bod zaměření na vnitřní počátek a obnovit sdílené souřadnice a úhel ke skutečnému severu na 0.


Oznámení po úspěšném získání souřadnic - po získání souřadnic z připojeného souboru nyní obdržíte potvrzovací zprávu. Pokud proces selže, podrobné zprávy vysvětlují, proč a jak problém vyřešit.

Vylepšení přepínání mezi pohledy - nyní je možné přepínat mezi pohledy na záložkách na základě historie pohledů, nikoli jen na pozicích karet. Jedná se o nové nastavení v dialogu Možnosti -> Uživatelské rozhraníNovinky Architecture:


Generativní návrh
- v aplikaci Revit 2021.1 byly přidány tři nové vzorové studie generativního návrhu.
První z nich je studie umístění objektů v definovaném rastru, kde konfigurujete několik proměnných, například vzdálenosti mezi objekty a minimální vzdálenost od objektů ke stěnám. Poté určíte cíle návrhu, např. maximální počet prvků, které mají být umístěny. Druhá studie umožňuje vytvořit náhodný shluk prvků. To je využitelné pro umísťování stromů nebo lidí. Nakonec můžete použít studii pro umístění prvků do střídavého rastu v místnosti, variace na umístění v rastru.


Podpora importu souborů SketchUp 2020

FormIt Converter for Revit - před updatem Revit 2021.1 se materiály FormIt aplikované na složité tvary nebo obsahující přepisy nemusí správně přeložit do modelu Revitu. V této verzi byl Converter FormIt pro Revit 2021 aktualizován, aby se tyto materiály zobrazovaly správně.Novinky Structure:


Rychlá identifikace hostitele - nyní můžete snadno identifikovat hostitele pro jednu nebo více vybraných sad výztuží.
Novinky MEP:


Podpora evropského uložiště pro P&ID Modeler
- přístup k projektům P&ID prostřednictvím služby spolupráce s Plant 3D v datovém centru BIM 360 Europe


Vylepšení Výkazů rozvaděčů a Systémového prohlížeče - výběr jakékoli prvku v Systémovém prohlížeči nebo ve výkazu rozvaděče nyní obnoví paletu Vlastnosti


Videoukázky nových funkcí

Aktualizace Revit 2021.1 je pro předplatitele bezplatná a můžete si ji nainstalovat přes Počítačovou aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App).

pondělí 29. června 2020

Vystúpenie na workshope BIM a statika

Firma CAD Studio vystúpila dňa 24.6.2020 na odbornej konferencii BIM a statika, ktorá sa konala pod záštitou czBIM v Budove Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví v Prahe. Konferencia bola určená pre statikov, projektantov, vývojárov, zástupcov developerov a ďaľších stavebných odborníkov v oblasti statiky stavieb.


Téma nášho odborného vystúpenia bola:
Jak efektivně vyztužovat v BIM systému Autodesk Revit

Náš príspevok bol zameraný na software Autodesk Revit a jeho využitie v oblasti vystužovania. Predstavili sme si spôsoby ako je možné zvýšiť efektivitu práce pomocou nástroja Dynamo a na praktických príkladoch sme si ukázali možnosti automatizácie vkladania výstuže do modelu.

Firma CAD Studio sa dlhodobo venuje problematike BIM projektovania v oblasti nosných konštrukcií stavieb. Spolupracujeme aj s firmami, ktoré sa venujú statike stavieb a bežne spracovávajú výkresovú dokumentáciu (výkresy tvaru, výkresy výstuže, ...) komplet v Revite. Nie je to len na teoretickej úrovni, ale vstupujeme do konkrétnych jedinečných riešení, ktoré majú pre užívateľov praktický prínos.

středa 24. června 2020

Zobrazení Revitu na 4K UHD monitoruPořídili jste si nový notebook nebo monitor, který má rozlišení 4K, tedy 3840x2160 pixelů nebo dokonce vyšší a zjistili jste, že se prostředí Autodesk Revitu nezobrazuje podle vašich představ? Není to nic neobvyklého, 4K rozlišení se stává samozřejmostí u počítačových monitorů až v poslední době (minimálně u těch co nemají vlastní cenovou kategorii), a tak pokud se setkáte s lehce rozmazanými ikonami v Revitu, neztrácejte hlavu.

Windows (primárně se budeme bavit o Win10) má několik různých možností, jak se pokusit o nápravu nedokonalého zobrazení. Má vestavěnou funkci na opravu rozmazaných aplikací, nicméně ta nemusí fungovat u všech aplikací a Revit toho byl příkladem, alespoň při mých testech. Další věcí je, že systém sám rozhoduje, co opraví.

Další možností je potlačit výhody 4K monitoru a snížit mu rozlišení na "Full HD", tedy 1920x1080 pixelů. Toto řešení je samozřejmě možné a nejčastěji se využívá např. při kombinování externího monitoru a monitoru notebooku, kde klasické kancelářské monitory většinou disponují pouze Full HD rozlišením. Zde tato varianta dává smysl, pokud chcete, aby obraz na obou monitorech vypadal totožně.

Tou nejzajímavější variantou ale je využít plné rozlišení obrazovky a přinutit Windows, aby rozlišení Revitu přizpůsobil na 4K. No a tento postup vám ukážu v krátkém obrázkovém návodu.

1. Na ikonu otevírající Revit klikněte pravým tlačítkem a otevřete Vlastnosti. Pokud nemáte ikonu na ploše, ale na hlavním panelu, klikněte pravým tlačítkem na ikonu a následně na Vlastnosti.2. Ve Vlastnostech přejděte na záložku Kompatibilita a zde zvolíte, že chcete měnit nastavení pro všechny uživatele.


3. Následně zvolíte, že chcete měnit nastavení pro vysoké rozlišení DPI.


4. V posledním bodě pouze zvolíte, že chcete obejít chování vysokého rozlišení a že chcete nechat přizpůsobení na systému.

5. Pak už jen vše potvrdíte a při spuštění Revitu by ikony už měly být ostré.


úterý 16. června 2020

Nová verzia CAD Studio Revit Tools (v2.8.0)

Od dnešného dňa je k dispozícií ďalšia aktualizácia doplnkovej aplikácie CAD Studio Tools for Revit (v2.8.0) pre Autodesk Revit 2021/2020/2019, ktorá prináša niekolko noviniek a vylepšení:

Nová funkcia Souřadnice

Nastroj Súradnice umožňuje automaticky zapísať do vlastností prvkov ich vzdialenosti od základného bodu projektu (tzv. lokálne súradnice X,Y,Z) a od bodu zamerania - alebo zememeračského bodu (tzv. globálne súradnice X,Y,Z). Výrazne tak ulahčuje tvorbu tabuliek vytyčovacích bodov v akomkolvek projekte.


Funkcia okrem toho, že zapíše tieto hodnoty súradníc do vlastností, ich dokáže aj "na pozadí" inteligentne aktualizovať. V prípade posunu prvku sa tak jeho súradnice automaticky prepisujú na aktuálne hodnoty - to isté platí aj v prípade, ak by užívatel skopíroval už existujúci prvok alebo vložil z knižnice do modelu nový - môže sa vždy spolahnúť že hodnoty súradníc budú vo vlastnostiach aktualizované - pokial sa nezatvorí daný projekt nie je potrebné spúšťat aplikáciu znova - updater beží na pozadí.

Pozrite si bližšie predstavenie tohto nástroja na krátkej videoukážke:


Funkcia sa nachádza na karte ribbonu CAD Studio a je v dispozícií pre Revit 2020/2021 a vyšší.
 

Nová funkcia Duplikovat pohledy

Duplikovat pohledy umožňuje hromadne zduplikovat vybrané pohlady (pôdorysy, rezy, 3D, pohlady, ...atd) v aktuálnom projekte - a podstatne tak rozširuje štandardné chovanie Revitu, ktorý to síce zvládne, ale len po jednom. Táto funkcia pomáha najmä pri práci na začiatku každého projektu - kde je potrebné vytvoriť rôzne sady pohľadov (finálne do výkresu, pracovné, schématické, pomocné, statické, kontrolné atď...), a ak má objekt viac poschodí, je manuálne duplikovanie nesmierne otravné a zdĺhavé. 


Nástroj dokáže aj jednoducho filtrovať v zozname existujúcich pohľadov (podľa názvu, typu a typu pohľadu),  pri filtrovaní podla názvu môže užívatel využiť "staré známe" podmienky z Revitu ako: začína na, končí na, rovno, obsahuje, neobsahuje... Pri vytváraní nových pohľadov samozrejme možno doplniť vlastnú predponu alebo príponu či počet kopií. Veď posúďte sami na nasledovnej videoukážke:


Funkcia sa nachádza na karte ribbonu CAD Studio a je v dispozícií pre Revit 2020/2021 a vyšší.

 
Vylepšenie pre funkciu Přečíslování

Nástroj Přečíslování potrubí/trubek na karte CADStudio TZB prešiel rozsiahlym vylepšením. Po novom je možné prečíslovať len vybranú množinu prvkov, zapracovali sme aj vylepšenie pre detektciu rovnakých prvkov v trase s rovnakým číslom a pridali sme novú možnosť ignorovat niektoré prvky v trase. To umožňuje po novom zahrnúť alebo nezahrnúť prvky príslušenstva potrubia, mechanické zariadenia, výustky vzduchotechniky, atd. z procesu prečíslovania.


Funkcia sa nachádza na karte ribbonu CAD Studio TZB a je v dispozícií pre Revit 2019/2020/2021 a vyšší.

Rád by som sa touto cestou opäť poďakoval naším zákazníkom za ich podnety a za feedback, ktorý neustále ovplyvňuje vývoj našich Revit Tools. Len pre porovnanie k tejto funkcií prikladám na nasledovnom screenshote ukážku, kde je vlavo pôvodná verzia tohto nástroja a vpravo nová:


Zákazníci firmy CAD Studio získavajú aplikáciu CAD Studio Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia Autodesk Revit CS+ (alebo je možné ich zakúpiť samostatne - viď CAD eShop). Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku, resp. na CADstudio.cz/download.

čtvrtek 4. června 2020

Změny v administraci BIM 360

Na konci května provedl Autodesk výrazné změny v administraci cloudové služby BIM 360. Změny se týkají jak funkčnosti, tak i vzhledu, takže pokud jste delší dobu nevytvářeli nový projekt nebo nenastavovali služby v existujících projektech, můžete být i překvapeni a chvíli tápat, kam se podělo nastavení, na které jste byli zvyklí. Pojďme se podívat co se změnilo.

Při vytváření nového projektu již nevybíráte služby, nenastavujete administrátory projektu a nevybíráte šablonu, ze které chcete převzít nastavení. Všechny tyto operace se přesunuly do administrace projektu. Zadáváte tedy nově jen základní informace o projektu, jako je název, typ projektu, adresa a po jejich zadání se hned přesouváte do administrace projektu, kde na zcela nově přepracované stránce máte možnost aktivovat nebo deaktivovat (to dříve nešlo!) jednotlivé služby.  K dispozici jsou služby staré i nové generace. Pokud aktivujete službu, která závisí na jiné službě, tak se všechny služby automaticky aktivují. 

BIM 360 - vytvoření projektu:Nově také nemusíte zadávat pro každou službu zvlášť administrátora, což dříve zdržovalo, ale jednoduše administrátora pro danou službu zvolíte v seznamu členů projektu.
Vylepšené je také používání šablon projektů, které se nyní volí při aktivaci služby v administraci projektu a po výběru šablony se zobrazí co vše bude ze šablony přebíráno. Šablonu lze nastavit jen jednou při aktivaci služby. Pokud zvolíte volbu, že nechcete žádnou šablonu použít, tak už ji dodatečně nelze zvolit.Poslední provedenou změnou - a myslím, že pro řadu uživatelů velmi významnou - je možnost nastavit frekvenci zasílání notifikací, a to buď na okamžitě, jednou za hodinu nebo jako denní souhrn. Pokud to administrátor povolí, může si každý uživatel toto nastavení změnit podle svých potřeb.