čtvrtek 20. února 2020

BIM 360 - postup aktivace licence a vytvoření projektu

Tak jak roste zájem zákazníků o cloudové služby Autodesk BIM 360, dostáváme na náš Helpdesk stále více dotazů jak zprovoznit tyto služby - ať už v Trial verzi nebo po nákupu komerční licence - a jak založit první projekt a nahrát první CAD či BIM dokument.

Rozhodli jsme se proto vytvořit ucelený návod na zprovoznění tohoto typu cloud služby - tedy zřízení a nastavení inteligentního úložiště, společného datového prostředí pro CAD a BIM projekty, typicky BIM 360 Docs.

Postup zprovoznění licence BIM 360 v rámci Autodesk Subscription


Po zakoupení subscription licence BIM 360 aktivuje administrátor účtu nově vytvořený účet z emailové pozvánky, kterou obdržíte z automatických systémů Autodesku resp. CAD eShopu. V případě, že jste první administrátor účtu, obdržíte od Autodesku uvítací email obsahující odkaz na aktivaci účtu. Administrátor účtu se určuje již v procesu objednávání licence, kdy se uvádí emailová adresa, na kterou přijde tento uvítací email. Při objednání lze také určit, zda chcete pokračovat ze stávající trial verze a zachovat její data, nebo zda vytvořit nový účet, ve kterém si můžete vybrat i uložiště dat - na evropské servery nebo americké servery (viz tip).

Aktivace účtu


1. Otevřete uvítací email Autodesku a klikněte na "Activate your account":Upozornění: uvítací email je určen jen pro konkrétní osobu. Nepřeposílejte tento email dalším osobám. V případě, že tento email ztratíte, můžete se přihlásit pomocí tohoto odkazu.

2. Přihlaste se do BIM 360 pomocí Vašeho Autodesk ID. Pokud Autodesk ID nemáte, můžete si ho vytvořit kliknutím na VYTVOŘTE SI ÚČET:Nyní je účet aktivní a můžete se do něj přihlašovat napřímo z :
https://admin.b360.autodesk.com/login (v případě, že jste při objednávání uvedli americké servery jako uložiště dat)
https://admin.b360.eu.autodesk.com/login (v případě, že jste při objednávání uvedli evropské servery jako uložiště dat)

Konfigurace účtu BIM 360

Po přihlášení do administrace účtu můžete provádět následující:
 • A. Vytvářet projekty
 • B. Přidávat členy
 • C. Zakládat firmy
 • D. Spravovat role
 • E. Prohlížet analýzu účtu
 • F. Přidávat další administrátory účtu a editovat informace o účtu
 • G. Přidávat aplikace třetích stranPřidání členů do účtu

Nového člena do účtu přidáte z karty MEMBERS tlačítkem Add a zadáním jeho emailové adresy. V tomto okamžiku je mu přiřazena licence. Poznámka: V případě zakoupení licence BIM 360 Design je licence přiřazována jednotlivým uživatelům Contract Managerem nebo Software Coordinatorem v Autodesk Accounts, podobně jako další licence Autodesku. Postup je popsán zde.

Vytvoření firmy

Firmu vytvoříte z karty COMPANIES kliknutím na tlačítko Add. Firmu je třeba přidat před přidáním uživatelů.


Vytvoření role

Ve výchozím nastavení je v účtu vytvořena celá řada předdefinovaných rolí, které mají nastavená práva pro jednotlivé moduly. Pokud chcete přidat další roli, zadejte na kartě ROLES do pole pro přidání role její název a klikněte na Add.


Vytvoření projektu

Administrátor účtu může vytvářet projekty, přiřazovat administrátory projektu a přiřazovat zakoupené služby k projektu. Projekt vytvoříte následujícím postupem:

1. V administraci projektu vyberte kartu PROJECTS a klikněte na Add:2. Zadejte požadované informace o projektu. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Po zadání údajů klikněte na Save and Continue:3. Aktivujte služby, které budete využívat v projektu. Služby lze dodatečně přidávat.Poznámka: seznam služeb, který uvidíte, se liší podle toho, jaký typ licence BIM 360 jste zakoupili.

4. Nastavení služeb a administrátorů

A – pro modul Document Management můžete vybrat již existující projekt, ze kterého se převezme nastavení (adresářová struktura a přiřazení práv)

B – zadejte alespoň jednoho administrátora projektu. Administrátora a firmu lze vybírat jen z členů nebo firem, které jste zadali v předchozích krocích.Po zvolení služeb a nastavení administrátorů klikněte na Finish a dojde k vytvoření projektu. Administrátor projektu dostane uvítací email s odkazem na vytvořený projekt. První přihlášení do projektu pak musí být z této emailové pozvánky, kliknutím na Go to your project:Administrace projektu

Po přihlášení do projektu může administrátor projektu provádět následující:
 • Vytvářet adresářovou strukturu
 • Přidávat další členy do projektu
 • Nastavovat přístupová práva do adresářů
 • Spravovat soubory
 • Nastavovat typy Issues (vad)
 • Vytvářet a spravovat schvalovací procesy

Do administrace projektu se dostanete kliknutím na ikonu pro výběr modulů a výběrem modulu Project Admin:V administraci projektu pak podle následujících kroků přidejte členy, vytvořte adresářovou strukturu a nastavte práva do adresářů pro jednotlivé členy.
Poznámka: Práva mohou mít již uživatelé přiřazeny podle jejich role v projektu. Viz nastavení rolí v administraci účtu.

1. Přidání dalších členů do projektu

Přejděte do Project Admin > Members > Add.Poznámka: Zadávat lze jen emailové adresy, který jsou součástí účtu (byly přidány v administraci účtu). Podle výchozí role se automaticky nastaví i práva účtu, která lze ale v případě potřeby změnit.

Klikněte na Add to project pro přidání uživatele do projektu. Uživateli přijde uvítací email s pozvánkou do projektu. První přihlášení do projektu musí být z tohoto uvítacího emailu.
2. Vytvoření adresářové struktury

- Z ikony pro výběr modulů vyberte Document Management- Klikněte na tři tečky za názvem výchozího adresáře, vyberte Add Subfolder a zadejte název adresáře (složky)3. Nastavení práv

- Klikněte na tři tečky u názvu adresáře a vyberte Permission

- Klikněte na Add pro přidání členů do projektu a nastavte jeho práva pro tento adresářPoznámka: Práva lze nastavit pro uživatele, roli nebo firmu

4. Nahrání dokumentů

Dokumenty lze nahrát několika způsoby:
 • Přetažením dokumentů do okna web prohlížeče (drag-n-drop)
 • Pomocí Desktop Connectoru
 • Vybráním ikony Upload files nebo Upload linked Files v případě, že se jedná o více souborů propojených jako externí reference

Postup nahrání dokumentu:
 • Přejděte do adresáře, do kterého chcete nahrát dokumenty
 • Vyberte volbu Upload Files
 • Vyberte v Průzkumníku soubory pro nahrání a potvrďte volbou Otevřít

Tím je základní konfigurace BIM 360 dokončena. Máte obavy o bezpečnost vašich dat v cloudu? Přehled mezinárodních bezpečnostních certifikací najdete na stránce Compliance.


V případě problémů či dalších dotazů se prosím obraťte na Helpdesk CAD Studia.


úterý 18. února 2020

Nový Enscape 2.7 - virtuální realita s BIM datyByla uvolněna nová verze populární aplikace pro virtuální realitu a real-time vizualizace BIM projektů z Revitu a dalších aplikací. Nový Enscape 2.7 přináší funkce vylepšující celý návrhový proces - například ortografické pohledy, zobrazení BIM dat stavebních prvků, vestavěná městská prostředí, lampy a dalších více než 250 knihovních prvků.

Stínované půdorysy a další ortografické pohledy využijete zejména pro prezentaci interiérových dispozic, developerských marketingových materiálů a podobně.

Velmi užitečný může být BIM režim, ve kterém můžete přímo z vizualizace přistupovat k metadatům z BIM projektu - například k rozměrům, typům materiálu nebo dokonce cenám. Všechny potřebé informace tak máte k dipozici přímo v prohlížeči Enscape - stačí kliknout na prvek v projektu, jsou zvýrazněny všechny jeho instance a zobrazena odpovídající BIM data.

Kromě toho obsahuje nové verze rozsáhlou knihovnu lamp, nábytku, zařizovacích předmětů a městských prostředí. Enscape je nově k dispozici i v němčině. Nově lze využít i dávkový rendering nebo vylepšené atmosférické efekty.

Přehled novinek verze 2.7 shrnuje video:


Další informace najdete na stránce Enscape, cenové informace pak v CAD eShopu.

pátek 17. ledna 2020

Kopírujte stĺpce vo výkaze s novou verziou Revit Tools (v2.6.8)

Od dnešného dňa je k dispozícií ďalšia aktualizácia doplnkovej aplikácie CAD Studio Tools for Revit (v2.6.8), ktorá prináša úplne novú funkciu Kopírovat sloupce, ktorú si v nasledujúcom článku predstavíme:


Tento nástroj umožňuje vo výkaze skopírovať hodnoty parametrov z jedného stĺpca do druhého. Takýmto spôsobom sa dokážeme teda dostať k hodnotám, ktoré sa nachádzajú len v tabulke výkazu (sú to napríklad vypočítané hodnoty, zlúčené parametre, počty kusov, súčty dĺžok, atď) a použiť ich ich napr. do popisky, do podmienok filtra apod.


V praxi to znamená, že dokážeme spracovať napr. kopmletný výkaz výmer (pre VZT, ZTI...) - do jednej tabulky, vieme spočítať a zapísať plochu izolácie na tvarovkách, spočítať plochu bytu (súčet plôch viacerých miestností) a dostať ju do popisky, filtrovať vo výkaze podla rodiny/typu/počtu, atd.

Posúďte sami na niektorých príkladoch z praxe - v nasledovnej videoukážke:Po prvom spustení sa zobrazí nasledovné dialógové okno, ktoré je velmi intuitívne. Pomocu "starých známych" ikon v ľavej spodnej časti môžme vytvoriť novú podmienku, upraviť existujúcu podmienku alebo ju zmazať, prípadne upraviť poradie ak si nastavíme viacero podmienok:


Po kliknutí na tlačítko Vytvoriť sa otvorí nové okno v ktorom sa v poli Vyberte výkaz načítajú všetky výkazy z aktuálne otvoreného projektu. Užívatel si vyberie požadovaný výkaz (1), zadá z ktorého (2) a do ktorého (3) stĺpca chce kopírovať hodnoty:


Po potvrdení sa podmienka zapíše do zoznamu, a po kliknutí na Kopírovať sa skopírujú hodnoty parametrov z jedného stĺpca (kopírovat z) do druhého (Vložiť do).Samozrejmosťou je opäť možnosť kedykolvek kliknúť na tlačítko Vytvoriť a definovať si ďalšiu podmienku --> tým pádom možno kopírovať sloupce hromadne na jedno kliknutie - kludne aj viacero parametrov naraz z viecerých výkazov:


Na základe podnetov od našich zákazníkov, sa nám podarilo naprogramovať túto funkciu tak, že dokáže rešpektovať charakter parametrov - tzn. parameter do ktorého chceme hodnoty skopírovať nemusí byť vždy textový. Takže ak chceme skopírovať stĺpec v ktorom sú hodnoty typu napr. dĺžka (alebo plocha, objem, ...), v poli Vložiť do nám to automaticky ponúkne okrem textových parametrov aj dĺžkové (alebo plošné, objemové,...) parametre.

Nastavenie podmienok sa ukladá do .rvt súboru, takže ak takýto projekt otvoríme na druhom počítači (kde sú samozrejme nainštalované naše Revit Toolsy) nie je potrebné nastavovať si podmienky znova.

Z dôvodu obmedzenia API je táto funkcia k dispozícií len pre verziu Revitu 2020 a 2019. Nájdete ju na karte ribbonu CAD Studio v skupine Parametre:


Zákazníci firmy CAD Studio získavajú aplikáciu CAD Studio Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia Autodesk Revit CS+ (alebo je možné ich zakúpiť samostatne - viď CAD eShop). Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku.


pátek 10. ledna 2020

Seznamte se s funkcemi bonus nadstavby CADstudio Revit Tools

V minulém roce přibyla v nastavbové aplikaci Revit Tools pro BIM software Autodesk Revit řada nových a vylepšených funkcí. Ty jsme vyvíjeli především na základě požadavků a potřeb vás, uživatelů Revitu.

Seznamte se s jednotlivými funkcemi a s postupy ovládání aplikace CAD Studio Revit Tools v sérii 40 videí. Celkem již tato nadstavba nabízí cca 50 doplňkových funkcí pro rozšíření možností projektování a zefektivnění každodenních operací při práci v Revitu - z oblasti tvorby modelů, pohledů, výkresů, jejich editace, automatizace, kótování, vykazování, tisku, napojení na Excel nebo evidence času zakázky. A další nové funkce připravujeme.


Kompletní přehled funkcí najdete na stránce Revit Tools. Připomínáme, že Revit Tools získávají zákazníci zdarma ke komerční licenci Autodesk Revitu nebo sady AEC Collection zakoupené nebo prodloužené u firmy CAD Studio. Pro studenty nabízíme Revit Tools bezplatně. Ostatní zájemci si mohou zakoupit Revit Tools na CAD eShopu - k dispozici je v češtině a v angličtině.

úterý 17. prosince 2019

AKTUALIZACE BIM 360 Design Collaboration - přímá podpora IFC a další

AKTUALIZACE BIM 360 DESIGN COLLABORATION

V první polovině prosince Autodesk oznámil, že cloud aplikaci BIM 360 Design lze nově využít i pro práci s IFC soubory. Díky tomuto vylepšení je nyní BIM 360 dostupnější i pro společnosti, které mají navázanou spolupráci s firmami využívajícími software podporující výměnný BIM formát IFC a usnadní tak i případnou kooperaci napříč obory.

BIM 360 Design Collaboration nám tak nyní nabízí možnost:
 • Prohlížet IFC data jako jednotlivé modely nebo v návaznosti na projekt propojený přes BIM 360 Design.
 • Vytvářet a sdílet balíčky IFC dat.
 • Zobrazovat balíčky s IFC daty, které vám byly nasdíleny.
 • Sledovat změny, které nastaly mezi jednotlivými verzemi IFC dat.
 • Propojovat IFC soubory ze sdíleného uložiště.
 • Vytvářet hlášení vad (Issues) v nahraných IFC datech. 
Správa složek s IFC soubory

Můžete spravovat IFC soubory přímo ve složce Project Files (výchozí název složky), která je správě dokumentů služby BIM 360. A to jednoduše přetažením IFC souborů pomocí myší z prohlížeče ve vašem počítači nebo pomocí Desktop Connectoru.Pokud je přidán IFC soubor do nové složky na záložce Project Admin, balíček Design Collaboration jej detekuje a doporučí přidání do nového týmu.Možnosti prohlížení a časová osa

Jakmile jednou vytvoříte tým, lze poté IFC soubory prohlížet v časové ose projektu, což je schopnost, kterou přináší balíček Design Collaboration. IFC soubory tak mohou být spojovány s nativním BIM daty z Revitu v modelu prostřednictvím vytvořených týmů.
Zobrazení změn

Design Collaboration podporuje grafické znázornění změn i pro IFC soubory. Můžete tak snadno porovnat rozdíly mezi jednotlivými verzemi nahraných dat. Práce s balíčky

Stejně jako se dají balit soubory Revitu do balíčků, můžeme nyní obdobně pracovat i s IFC soubory a ty následně sdílet s jednotlivými pracovními týmy v projektu. Funkce nabízí i kombinaci souboru IFC a Revitu v rámci jednoho balíčku.Připojování IFC souborů do Revitu

IFC soubory ve sdíleném balíčku lze připojit přímo ze sdíleného uložiště. Týmy mohou spojovat balíčky do propojení ze svého týmového prostoru. Propojování přímo ze sdíleného prostoru má výhodu, že umožňuje všem členům projektu přístup k IFC souborů kdykoliv v procesu návrhu.čtvrtek 28. listopadu 2019

BIM 360 pro liniové stavby

Dne 26. a 27. listopadu proběhlo setkání zástupců společností CAD Studio a Autodesk se zástupci projekčních kanceláří dopravních liniových staveb v Brně a v Ostravě. Tématem tohoto setkání byla prezentace novinek v tomto oboru ze strany vývojářů projekčního software. A že jich bylo!

CDE platforma Autodesk BIM 360 (Common Data Environment), která nyní dostala novou funkcionalitu pro týmové projektování liniových staveb v Autodesk Civil 3D nad jedním centrálním modelem, vizuální programovací nástroj Dynamo pro Civil 3D, kde probíhá také překotný vývoj, nové funkce bonus aplikace Civil Tools od CAD studia a další doplňkové aplikace z naší dílny – například Generátor vytyčovacích bodů koridoru nebo připravovaná nástavba pro projektování kanalizací.

Akce se zúčastnili zástupci z TOP managementu a přední projektanti největších kanceláří na Moravě. Tímto jim chceme poděkovat za jejich účast a těšíme se na další setkání a prohlubování naší spolupráce.úterý 19. listopadu 2019

Novinky Revit 2020.2

Pro uživatele Revitu vyšla další aktualizace, tedy Revit 2020.2 a symetrie dvojek není to jediné, co nová verze přinesla. V nové verzi se Autodesk zaměřil na zvýšení produktivity práce v Dynamu, zrychlení prohlížení a úpravy výkazů a také na možnost průletového zobrazení 3D modelu.
Co se týká novinek v Dynamu, tak mnoho funkcí bylo představeno v srpnovém vydání Dynama 2.3, které je zahrnuto v instalaci 2020.2. Aktualizace by měla nabídnout výkonnější uzly pro vyhledávání dat a interoperabilitu mezi Revitem a Dynamem. Zlepšení kontroly nad konektory, notifikace v případě duplicit nebo při postrádání nějakého z instalačních balíčků. Autodesk také vyslyšel požadavky uživatelů, kteří si přáli zjednodušení manipulace s velkými uzly, tzn možnost roztažení uzlů do potřebné velikosti.Pro automatizaci přináší Autodesk do Dynama uzly pro ocelové přípoje, které umožní zobrazení výsledků analýz zatížení. Takže pokud potřebujete vyhodnotit model, který má vetší množství ocelových spojů, Dynamo Vám umožní přenést data z Robot Structure Analysis přímo do Revitu.


Dalšími uzly, které Autodesk poskytuje, jsou uzly pro načítání ocelových přípojů z externích knihoven. Umožňuje Vám použít vyhrazený uzel Dynamo k rychlejšímu modelování konstrukčních návrhů načtením typů ocelových připojení z externích knihoven, včetně možnosti znovu použít ty z předchozích projektů. Update přináší i novinky týkající se elektriky. Konkrétně pak možnost úpravy elektrických obvodů a rozvaděčů přímo z výkazu rozvaděčů.


Novinkou mezi prvky analýzy je také možnost manuální úpravy trasy cesty, kdy nyní můžeme pomocí přidání cílových bodů změnit vedení trasy a tím tak dostat výsledky, které potřebujeme.Velkou změnou je možnost průletového režimu ve 3D pohledu. Pro jednodušší pohyb ve 3D a možnost intuitivnějšího zobrazení toho, co přesně uživatel potřebuje, lze nyní využít tzv. fly mode, který můžeme znát z vizualizačních programů, jako je např. Enscape. Na stejném principu se nyní můžeme volně pohybovat i v Revitu. V perspektivním zobrazení modelu stačí aktivovat ikonku papírové vlaštovky a poté už můžeme pomocí klávesnice a myši brouzdat modelem stavby, jako ve videohře. Další novinky najdeme ve výkazech. První z nich je možnost zmrazení záhlaví výkazů, které nám usnadní orientaci v rozsáhlejší tabulce.Druhou pak podbarvení řádku při editaci, kde pro snazší orientaci ve výkazech se nyní podbarví celý řádek, do kterého klikneme.Pro zlepšení koordinace přibyla uživatelům možnost zobrazení Vnitřního počátku Revitu, kde nyní jsou tedy k dispozici 3 body. Bod zaměření, Základní bod projektu a Vnitřní počátek.Úplná cesta při propojení modelu z BIM360 Design do Revitu, což přispěje k možnosti lepšího sledování propojení modelů při sdílené práci.