čtvrtek 19. května 2022

Použitie parametra Revitu Počet (Count) vo vzorcoch výkazov

    Potrebovali ste niekedy použiť vo výkazoch BIM aplikácie Autodesk Revit parameter POČET („COUNT“), ktorý ste ale chceli použiť vo výpočtových vzorcoch výkazov ako je napr. vynásobenie nejakého iného parametra týmto parametrom Počet, alebo prenásobenie samotného parametra Počet nejakým koeficientom?

    Ak áno, tak ste určite veľmi rýchlo zistili, že akonáhle potrebujeme tento parameter POČET vo vzorcoch použiť, nemáme ho k dispozícií, resp. Revit natívne nevie pracovať s týmto systémovým parametrom vo vlastných vypočítaných vzorcoch výkazov.

    Príkladov, kedy by sa nám použitie parametra Počet vo vlastných vzorcových parametroch výkazov mohlo hodiť, je hneď niekoľko. Uvediem príklad prenásobenia kusovníka tvaroviek TZB inštalácií určitým koeficientom, aby sme dostali celkové množstvo aj s určitou rezervou.

    Ako teda obísť systémové správanie programu Revit, ktorý nám neumožňuje použiť parameter počet vo vzorcoch výkazov?

    Najskôr si vytvoríme pomocný vypočítaný parameter, ktorý nazveme napr. Počet (vlastný), jeho typ bude Číslo a do vzorca zadáme jednoducho číslo 1.

    Následne bude Revit zobrazovať pre každú jednu položku vo výkaze v tomto parametri vždy hodnotu 1. V podstate to isté, ako je systémový parameter Počet bez zaškrtnutej voľby Zobrazit každou instanci, ale s tým rozdielom, že tento nový vlastný pomocný parameter už vieme využiť vo vzorcoch.

    Vytvoríme si teda nový vypočítaný parameter – Počet (s rezervou), takisto typu Číslo a do vzorca zadáme:

      • [POČET (vlastný)] * nejaký koeficient, napr. 1.3.

    Aby sa nám vo výkaze zobrazovali medzisúčty jednotlivých položiek výkazu, ktoré sú zoskupené podľa určitého parametra, tak je potrebné ešte vo vlastnostiach výkazu na záložke Formátování vybrať parametre Počet a Počet (s rezervou) a zapnúť vypočítavanie ich súčtov.

    Na záložke Seřazení/Seskupování ešte zapneme zobrazovanie celkových súčtov v zápatí.

    Ak nechceme, aby nám parameter Počet (s rezervou) zobrazoval počty kusov v desatinných číslach, tak na záložke Formátování vyberieme tento parameter -> Formát pole -> vypneme výchozí nastavení -> jednotky prepneme na Dané a nastavíme zaokrúhľovanie na 0 desatinných miest.

    Týmto jednoduchým trikom viete suplovať systémový parameter Počet aby sme s ním vedeli pracovať aj v iných parametroch.

Videoukážka:


pondělí 16. května 2022

Autodesk Spacemaker - optimalizujte projekty pomocí AI nástrojů

Jedním z posledních přírůstků do rodiny projekčních produktů Autodesk se stal produkt Spacemaker. Jedná se o cloudovou aplikaci, která slouží primárně pro architektonické a urbanistické studie. Nicméně využití Spacemakeru je širší a mohou z něho těžit i developeři nebo projektanti, kteří chtějí vytvářet například 3D hmotové studie nebo jen studie vlivu okolí na navrhovaný projekt. Spacemaker má mnoho funkcí, které umožňují provádět samotný návrh stavby, a to ať už jedné budovy nebo více budov na jednom pozemku. Výhoda Spacemakeru je také v tom, že umožňuje různé návrhy a studie vytvářet automaticky za pomoci generativního designu (AI), kde na základě zadání vstupních parametrů vznikne několik možných návrhů a autor si může jeden z nich vybrat a ten rozvíjet dál. Nicméně lze pracovat i s manuální tvorbou a tvořit návrhy budov pomocí umisťování objektů na staveniště. 

Pro navržený model máme ihned k dispozici posouzení hrubých a čistých podlahových ploch a také posouzení využití dostupné plochy staveniště pro zastavěnou plochu. Následně Spacemaker nabízí různé možnosti analýz a posouzení jednak vlivu vašeho návrhu na mikroklima okolí, ale také posouzení vašeho návrhu z pohledu vnějších vlivů, jako je například analýza hluku na základě dopravy v okolí, analýza větru na zástavbu, vliv oslunění na teploty - jednak na fasádě budovy, ale také v jednotlivých podlažích budovy. V případě, že se plánuje využití solární energie, Spacemaker umí stanovit množství získané sluneční energie v případě osazení střech solárními panely. Dále také umožňuje posouzení podlahových ploch a také umí navrhnout změny výšek jednotlivých budov tak, aby došlo k maximalizaci užitné plochy při zachování zadaných hodnot, kterými může být třeba maximalizace plochy fasády s dopadajícím sluncem po stanovenou dobu.Výhody Spacemakeru ocení hlavně ti, kteří jsou na počátku projektu. Ve fázi, kdy se rozhoduje o umístění stavby v rámci pozemku, o natočení stavby s ohledem na světové strany, vlivu okolních objektů na samotnou stavbu či k samotné studii proveditelnosti. Následně při rozhodování o tom, jak realizovat okolí stavby, tak aby vzniklo co nejlepší mikroklima v okolí nově vznikajícího projektu. 

Výsledné studie lze propojit s BIM aplikací Autodesk Revit, kam se data přenesou včetně povrchů, které si Spacemaker načítá z mapových podkladů, a kde je model dále rozpracováván do projektové dokumentace, která následně bude sloužit pro samotnou realizaci modelu.Nicméně může být i cesta obrácená a pokud již model máte a chcete vidět, jak model bude v rámci pozemku a okolní zástavby fungovat a jaký bude mít případně vliv na okolí stavby, lze do Spacemakeru také načítat modely. Spacemaker akceptuje více formátů, ale co je důležité, akceptuje také BIM data ve formátu IFC.


Pro koho je Spacemaker určen

Autodesk Spacemaker je intuitivní, cloudový software s umělou inteligencí (AI), který umožňuje provádět studie a analýzy a tím pomoci k efektivnějším architektonickým, urbanistickým nebo třeba i developerským návrhům. Takže jeho hlavními uživateli jsou architekti, urbanisti a developeři. K hlavním přínosům aplikace lze zařadit:

  • Zjednodušení při rozhodování a posuzování více variant návrhu projektu. Na základě poznatků založených na datech, získaných ze Spacemakeru, jednejte tak, abyste získali to nejlepší možné řešení pro váš projekt.
  • Zefektivnění a zrychlení plánování stavby s intuitivními nástroji a automatizacemi Spacemakeru, které jsou dostupné v jediném softwaru.
  • Zlepšete spolupráci. Spolupracujte ve stejném cloudovém 3D modelu kdykoli a odkudkoli a posuňte váš projekt společně kupředu.

Krátká ukázka použití Spacemakeru (česky):
Příklady využití u zákazníků:Spacemaker ve společnosti NREP


Spacemaker v dánské společnosti Cobe


V našem přehledu plánovaných akcí najdete webinář pořádaný 7.6.2022 od 10:00 hodin, kde představíme Spacemaker naživo.

Autodesk Spacemaker pomůže zvýšit užitnou hodnotu a výnosnost vašich projektů. Vyzkoušejte si vlastní návrh pomocí trial verze Spacemakeru už nyní. Vyžádejte si cenovou nabídku Spacemakeru - kontaktujte Arkance Systems, Platinum partnera Autodesku. 

pátek 13. května 2022

Vyhľadávacie tabuľky (Lookup Tables) v Revite

    Ak ste niekedy potrebovali vypĺňať hodnoty parametrov v Revite z externej tabuľky (vytvorenej v nejakom tabuľkovom editore – napr. v Exceli) alebo ste potrebovali pri zmene jedného parametra automaticky zmeniť hodnoty ostatných parametrov, ktoré prislúchajú tomuto parametru a sú uvedené v nejakej tabuľke, tak odpoveďou je použitie tzv. Vyhľadávacích tabuliek (Lookup Tables, Vyhledávací tabulky).


    Vyhľadávacia tabuľka je CSV súbor, ktorý obsahuje v jednotlivých jeho stĺpcoch typy a hodnoty parametrov, ktoré sú priradené ku iným hodnotám v danom riadku.

    Využitie môže byť veľmi široké, ako príklad uvediem potrubie s rôznymi nominálnymi priemermi, kde pri zmene priemeru sa zmení aj hrúbka steny a zároveň aj hrúbka prislúchajúcej izolácie.

    Klasickými vzorcami by nebolo možné nasimulovať priradenie korektných hodnôt pre konkrétne nominálne priemery, pretože tu nie je jasne (funkciou) definovaný vzťah (resp. len veľmi zložitý, čo by znamenalo použitie veľmi zložitého vzorca). Tieto príslušné hodnoty ale môžu byť uvedené v tabuľke, z ktorej ich Revit potrebuje prečítať.

    Ďalším príkladom je napr. vytvorenie rôznych typov požiarnych odstupov pre konkrétne typy konštrukcií, kde každý typ má nejaký nadefinovaný požiarny odstup.

    Ak by sme nepoužili vyhľadávacie tabuľky, tak by sme museli nadefinovať pre každý požiarny odstup samostatný typ v rámci rodiny, čo by mohlo viesť k extrémnemu nárastu počtov takýchto typov, v rámci jednej rodiny.

    Využitie vyhľadávacích tabuliek si môžete takisto predstaviť aj ako súbor podtypov v rámci jedného typu v rodine.

ŠTRUKTÚRA VYHĽADÁVACEJ TABUĽKY:    Keď máme tabuľku pripravenú, uložíme ju do formátu CSV. Tu chcem upozorniť, že je dôležité, aby pri nasledovnom načítaní tejto tabuľky do Revitu nebolo predmetné CSV-čko aktuálne otvorené v inom programe.

    V Revite si otvoríme alebo založíme novú rodinu (typ nie je dôležitý – ja použijem rodinu Obecného modelu). Následne na karte Ribbonu Vytvořit klikneme na tlačítko Typy rodin a Správa vyhledávacích tabulek.

    V malom dialógovom okne, ktoré sa nám otvorí klikneme na Importovat a načítame predmetnú CSV tabuľku.


Následne si vytvoríme 2 nové textové parametre:
  • parameter CSV, do ktorého vzorca zadáme do úvodzoviek názov vyhľadávacej tabuľky, z ktorej chceme čítať hodnoty, teda „Vyhladavacia_tabulka_PO“
  • parameter Typ_poziarneho_odstupu, teda parameter, ktorým budeme ovládať ostatné hodnoty v iných parametroch, ktoré budeme čítať z tabuľky
  • jednotlivé parametre, ktorých hodnoty chceme vypĺňať z externej tabuľky, napr. Odstup_1, Odstup_2, atď. – tieto budú dĺžkového typu, nakoľko aj hodnoty v tabuľke sú dĺžkové

Následne zadáme do ich vzorca nasledovnú formulku:


    To isté spravíme aj pre ostatné parametre, ktorých hodnotu chceme čítať z externej tabuľky.
   Ak následne budeme vypĺňať hodnotu parametra z tabuľky v druhom stĺpci, do nášho parametra „Typ_poziarneho_odstupu“, tak sa nám budú automaticky vypĺňať príslušné hodnoty ostatných parametrov z ďalších stĺpcov toho istého riadku v tabuľke, teda v našom prípade toho istého typu.

    Takýmto spôsobom vieme nadefinovať rôzne kombinácie hodnôt parametrov, ktoré Revit bude čítať z externých tabuliek, len na základe zmeny jediného parametra.


    Ak teda potrebujete vytvoriť niekoľko stoviek, alebo aj viac podtypov nejakého knižničného prvku, alebo len potrebujete vyplniť pre konkrétne typy rodiny hodnoty jej parametrov z externej tabuľky – vyhľadávacie tabuľky sú tou správnou cestou.

Viď ukážka použitia:


A dataset - príklad k stiahnutiu: Lookup Tables RFA.rfa (2022)

čtvrtek 12. května 2022

PlanGrid - Jak prohlížet/připomínkovat BIM soubory na mobilních zařízeních

S rostoucí popularitou BIM projektů a mobilních řešení roste potřeba pohodlné, flexibilní a rychlé metody okamžitého přístupu k aktuálním verzím projektové dokumentace a 3D modelů, včetně možnosti jejich online připomínkování nebo řešení změnových pracovních postupů. Autodesk zároveň v nedávné době aktualizoval a přeskládal portfolio produktů pro BIM spolupráci v cloudu. Jaké jsou tedy aktuální možnosti mobilního přístupu k BIM datům uložených v centrálním úložišti, CDE platformě Autodesk Construction Cloud (ACC)?

Pro prohlížení BIM modelů (3D i 2D dokumentace - například z aplikací Autodesk Revit nebo Navisworks - na mobilním zařízení lze použít aplikaci PlanGrid, která je součástí licence produktu Autodesk Build. Na aplikaci PlanGrid tedy můžeme hledět jako na "mobilní přístup na Autodesk Construction Cloud". Stačí si na mobilním zařízení nainstalovat aplikaci PlanGrid Build Field (PlanGrid Build Field App), která je dostupná jak pro OS Android (viz), tak i pro iOS (viz) a pomocí ní pak přistoupit do projektu, kterého jste členy. Okamžitě tak získáte na základě svých práv přístup ke všem dokumentů projektu, se kterými můžete pracovat. Aplikace vám umožní prohlížet 2D nebo 3D modely různých formátů (DWG, RVT, NWD a mnoho dalších), zobrazovat vlastnosti vybraných prvků, odměřovat vzdálenosti. Máte zároveň přístup k vadám, připomínkám, RFI, harmonogramu stavby, fotkám nebo formulářům vytvořeným v projektu. Aplikace přistupuje k datům online, ale pro případ, že budete mimo signál, je možné si je uložit předem do mobilního zařízení (cache) a přistupovat k datům offline.

Autodesk Build je propojen s daty v cloudu ACC. Pokud je tedy například váš projekt vytvořen v Autodesk Docs (součást licence projekční sady Autodesk AEC Collection) a pozvete do tohoto projektu člena týmu s licencí Build, tak získá mobilní přístup i k projektovým souborům uloženým v Docs (samozřejmě jen k těm, k nimž má přiřazené oprávnění).

Máte-li dotazy k licencování nebo k nasazení mobilních aplikací pro přístup k ACC, neváhejte nás kontaktovat.

úterý 10. května 2022

Nová verze aplikace CS Legend Generator pro Revit

Tento týden byla vydána nová verze aplikace CS Legend Generator. Tato nástavbová aplikace pro Autodesk Revit® umožňuje efektivně vytvářet výkazy oken a dveří tak, jak je zvykem České republice a na Slovensku. Výstup obsahuje nejenom zvolené parametry oken a dveří, ale i jejich počet, grafické znázornění prvku a popřípadě i automaticky zakótovaný rozměr prvku. Vytváření dokumentace vnitřních i vnějších výplní se tak stává mnohem snazší a rychlejší.

Nová verze CS Legend Generator v1.1 obsahuje nové funkce a vylepšení, která mimo jiné vznikla i na základě zpětné vazby od našich zákazníků. Tato vylepšení jsou zaměřena především na rozšíření flexibility aplikace tak, aby si každý uživatel mohl výstup přizpůsobit dle svých požadavků. Pro výkazy oken a dveří totiž neexistuje jednotná norma a různé projekční kanceláře tak můžou mít mírně odlišné výstupy. CS Legend Generator umožňuje uživateli maximální flexibilitu výstupu při zachování jednoduchosti zadání.


Novinky aplikace verze 1.1 jsou tyto:

Podpora pro prvky oken a dveří v obvodových pláštích

Na základě požadavků zákazníků byla doplněna možnost vykazovat i okna dveře obvodových plášťů. Nyní již tedy v projektu není ani jedno okno či dveře, které by CS Legend Generator nedokázal zpracovat. Zde je nutné upozornit, že automatické kótování těchto prvků ve výkazu nedokáže aplikace zajistiti se 100% spolehlivostí. Jelikož rodiny oken a dveří v Revitu mohou být vytvořeny různými způsoby, není možné programaticky garantovat umístění kót ve všech případech.

Výběr vlastního razítka

Nově je doplněna možnost výběru vlastního razítka z projektu. Uživatel tedy není omezen pouze na možnost úpravy výchozího razítka CS Legend Generator. Zůstává zachováno omezení na velikost stránky A4 s orientací portrét.

Výběr šablony pohledu

Pro schematický pohled prvku nyní může uživatel vybírat šablonu pohledu. To umožňuje mít zobrazení dveří nebo oken ve výkazu i v jiném měřítku, než 1:50, nebo grafické zobrazení s barvami či texturami.

Výběr pohledu ze strany exteriéru, nebo ze strany interiéru

Uživatel nově může určovat, zda má být pohled na prvek výkazu ze strany interiéru nebo ze strany exteriéru.

Výběr jednoho nebo dvou prvků na stránku

Uživatel má nyní možnost určit, zda na jedné stránce budou vykázány dva prvky (okna nebo dveře), či pouze jeden prvek.

Nový algoritmus detekce velikosti a umístění prvků výkazu na stránce

Nový algoritmus umístění prvků výkazu na stránce zajišťuje přesné umístění na stránce i v případě atypických rozměrů rozpisky.

Další drobné opravy

Mnoho drobných oprav kódu pro zefektivnění chodu aplikace.

Typický výstup aplikace CS Legend Generator

Aplikace je v nové verzi k dispozici pro Autodesk Revit 2019/2020/2021/2022. Cena ročního pronájmu aplikace činí 3.000 Kč bez DPH, k dispozici je i 14denní zkušební verze, která ve své funkčnosti není omezena oproti komerční verzi. Více informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách CS Legend Generator.


pátek 29. dubna 2022

Hromadné přejmenování rodin v projektu Revitu

Chystal jsem se upravit naší šablonu na školení Revitu a zjistil jsem, že v ní máme řadu rodin s předponou „CS“ ještě z časů CADSTUDIA. Chtěl jsem předponu změnit podle aktuálního názvu firmy Arkance Systems na ARS, ale ruční přejmenování všech rodin by mi zabralo dost času.


Naštěstí máme v Revitu k dispozici Dynamo, kde takováto úloha zabere včetně vytvoření skriptu několik minut. Protože se s podobným požadavkem můžete také setkat zde je návod jak na to:

1. Nejprve je třeba načíst všechny rodiny bez ohledu na to, zda jsou v projektu vloženy nebo ne. K tomu poslouží uzly „Element Classes“, kde jako třídu zvolte „Family“ a uzel „All Element of Class“, který načte všechny rodiny. Oba uzly najdete v knihovně Revit>Selection2. Nyní je třeba odfiltrovat jen rodiny obsahující v mém případě předponu „CS“. Ve vašem případě to může být libovolná sekvence znaků. Nejprve je třeba převést seznam rodin na text a k tomu lze použít uzel „String from Object“, který najdete v knihovně String>Generate. Následně v tomto seznamu najdu ty rodiny, které obsahují text „CS“. K tomu použiji uzel String.Contains z knihovny String>Inspect. Tento uzel mi vrátí seznam všech rodin s informací zda obsahuje nebo neobsahuje daný řetězec – hodnoty True/false. Pro odfiltrování jen rodin s požadovaným textem pak použiji uzel List.FiltrByBoolMask, který najdete v knihovně List>Modify. Jako vstupy použijeme seznam všech rodin a seznam True/False. Výstupem pak bude nový seznam, který tentokrát obsahuje jen rodiny obsahující text „CS
3. V dalším kroku pak zaměníme text za jiný pomocí uzlu String.Replace, který najdete v knihovně String>Modify. Tento uzel má jako vstup textový řetězec a proto ještě musíme seznam rodin převést na text. K tomu můžeme použít uzel „Elemen.Name“ z knihovny Revit>Elements>Element
4. V posledním kroku pak nahrazený text zapíšeme zpět do rodin. Tady si již nevystačíme s výchozími  uzly Dynama, ale musíme použít uzel z balíčku Clockworks s názvem Element.Set Name.

Hotový skript si můžete stáhnout z našeho helpdesku.
středa 20. dubna 2022

Autodesk ReCap 2023 - novinky


V aplikaci Autodesk ReCap 2023 pro zpracování mračen bodů z laserového skenování a pro tvorbu 3D modelů z fotografií přibylo několik užitečných vylepšení. Zde je jejich výčet. 

Publikace mračna bodů ve službě Autodesk Docs

ReCap nabízí možnost publikovat vaše projekty na Autodesk Drive nebo Autodesk Docs (BIM 360) a soukromě je sdílet prostřednictvím e-mailu s kýmkoli si přejete. V aplikaci Autodesk Drive můžete k projektu přidat osoby, aby si mohly soubor prohlédnout nebo s ním manipulovat. Vaše projekty skenování/point cloud lze kdykoli publikovat na cloudové služby Autodesk Drive nebo Autodesk Docs (BIM 360, ACC) prostřednictvím nabídky ReCap Home.

Automatické extrahování cílů

Automaticky rozpoznávat odpovídající cíle ve skupině skenů během registrace, když je ručně přidán cíl.

Podpora více násobného výběru při změně viditelnosti skenování.

Nyní můžete hromadně vybírat skeny v navigátoru projektu pro změnu zobrazení jejich viditelnosti.  

Nastavení a resetování uživatelských souřadnic

Nyní můžete určit uživatelský souřadnicový systém pomocí nástroje dostupných z ViewCube. 

Výchozí jednotky aplikace Autodesk ReCap Pro

Můžete změnit nastavení výchozích jednotek v aplikaci Autodesk ReCap Pro.

Skenování do 3D sítě (mesh)

Převeďte mračno bodů na síť (3D mesh) pomocí služby skenování do sítě (scan-to-mesh). Tu lze následně použít v návrhových produktech společnosti Autodesk.

Export obrázků RealView

Nyní můžete v navigátoru projektu vybrat více míst skenu za účelem změny viditelnosti skenů a exportu obrázků RealView.

Rozšířená registrace

Kombinujte pozemní a laserové skeny s nestrukturovanými mračny bodů. Do projektu aplikace Autodesk ReCap můžete zahrnout data z bezpilotních dronů a z ručních skenů.

Interakce s CAD modely v pohledu RealView

Připojte do svých projektů aplikace Autodesk ReCap soubory aplikace Navisworks a zobrazujte modely v pohledu RealView s plným fotorealistickým kontextem.

Export obrázků ve vysokém rozlišení

Potřebujete rychlý snímek obrazovky? V aplikace Autodesk ReCap Pro nebylo nikdy jednodušší zachycovat vysoce kvalitní a čisté snímky obrazovky. Můžete vytvářet komprimované soubory JPG i bezztrátové soubory PNG s možností průhledného pozadí.


Přizpůsobitelná pozadí

K projektům aplikace Autodesk ReCap můžete přidat další úroveň podrobností díky vlastním jednobarevným i přechodovým pozadím. Vzhled se zkopíruje do Stavů pohledů, což vám usnadní ovládání.

Export videofilmů

Díky vysoce kvalitním průletům mračny bodů a animovaným pohledům RealView můžete svými videofilmy vyprávět celé příběhy. Můžete vytvářet stavy pohledů, například klíčové snímky s poznámkami, oříznutí nebo vlastní barvy pozadí.

Automatická registrace

Aplikace Autodesk ReCap Pro automaticky zaregistruje vaše projekty pozemního skenování, abyste se mohli plně soustředit na další úkoly.

Rozšířená podpora pro formáty dodavatelů hardwaru.

Skeny ve formátech Faro, Z +D, Topcon, Riegl a Dot Product můžete importovat přímo do aplikace Autodesk ReCap.

Bohatší 3D dokumentace

Ke 3D poznámkám, připomínkám a měřením můžete připojovat obrázky a hypertextové odkazy. Také můžete využít službu Autodesk Cloud pro synchronizaci a spolupráci.

Odebírání bodu z RealView

Můžete odstranit mračna bodů z vašeho 3D skenu. Po odstranění můžete optimalizovat skenování pro zakrytí smazaných mračen bodů. 


Licencování

Autodesk ReCap Pro můžete nově licencovat dle potřeby i po jednotlivých dnech (bez nákupu licence) díky flexibilnímu licencování Flex Token. Funkce převodu fotografií na 3D model a mračen bodů na 3D model (mesh) jsou účtovány samostatně, podle objemu vstupních dat a požadované přesnosti - viz tabulka úhrad ve Flex Tokenech. Cenové relace najdete na CAD eShopu.