pátek 5. března 2021

ENSCAPE 3.0 - intuitivní vizualizace BIM projektů

Tento týden vyšla nová verze oblíbeného vizualizačního doplňku pro BIM aplikaci Autodesk Revit - Enscape. Od roku 2015, kdy vyšla první verze, už uběhlo dost času a tak nyní společnost Enscape představila novou verzi s označením 3.0, která přináší pár zajímavých novinek a stojí zato si o nich přečíst.


Na první pohled si uživatel všimne změněného vzhledu, který by měl být intuitivnější a usnadnit tak samotnou práci s doplňkem. Změna uživatelského rozhraní s sebou přináší také řadu dalších změn v práci s Enscapem. 

Těmi jsou například:

 • Vylepšená práce s vizuálním nastavením
 • Přemístění některých ovládacích nástrojů pro renderování
 • Nové zobrazení informací při vizualizaci
 • Nové zobrazení a práce s časovou osou v průběhu tvorby videa

Tyto změny by měly vést k tomu, že práce s Enscapem bude ještě intuitivnější a jednodušší i bez předchozích zkušeností. 

Zlepšení celkového výstupu by mělo pomoct i to, že některé nástroje pro úpravu vizualizace jsou nyní dostupné přímo v okně vykreslení Enscape modelu. Dříve byly dostupné na doplňkové kartě v Revitu a pro aktivaci nástrojů se tak muselo překlikávat mezi více okny. Tomu je konec.

A co dál? Dále přibylo 333 nových prvků jako jsou vozidla, stromy, atp. a došlo k vylepšení stávající knihovny, kde došlo k přepracování prvků tak, aby bylo dosaženo jednak lepšího vizuálního dojmu, ale hlavně zlepšení výkonu aplikace. Nyní je tedy k dispozici 2470 knihovních prvků, které mohou být využity napříč celým projektem.

Drobným redesignem prodělala i možnost zobrazovat informace o samotných prvcích přímo ve vizualizaci a stejně tak teď můžete přímo v okně Enscapu vytvářet issues (vady), které následně můžete vyexportovat do BCF.

Značnou renovaci prodělal i nástroj pro tvorbu videa, kde teď můžete jednoduše tvořit video přímo ve vytvořené vizualizaci bez překlikávání mezi dílčími nabídkami a díky klávesovým zkratkám tak můžete lépe rychleji dosáhnout výsledného video výstupu. Dále Enscape slibuje, že verze 3.0 by měla mít rychlejší načítání textur, čehož by mělo být docíleno díky současnému načítání více textur najednou. 

Více viz Enscape, cenové informace viz CAD eShop.

pondělí 1. března 2021

Legenda v Revitu, obecnou popiskou

Dnes se podíváme na alternativní možnost vytvoření legendy na výkres pomocí rodiny Obecné popisky (pro Moravany: Obecného popisku). Parametrizace vypadá ze začátku složitě, ale po pochopení zjistíte, že postup je velmi jednoduchý a video na konci článku vám s tím pomůže krok za krokem.

Při vytváření Legendy na výkres narážíme na problém, že každý výkres obsahuje jiné typy materiálů a značky v legendě.  Proto musíme vytvořit několik legend, které pak vkládáme na výkres, někdy dokonce nastane situace, že každý výkres potřebuje svoji vlastní legendu. Tenhle postup je neefektivní a dost pomalý.

Jedna z možností, jak se tomuhle vyhnout je vytvořit si rodinu Obecného popisku. Popisek bude obsahovat všechny materiály, značky a popisky, které používáme v legendě. Pomocí jednoduché parametrizace, můžeme ve vlastnostech zaškrtávat řádky, které chceme v Legendě zobrazit.  

Začneme vytvořením Rodiny na šabloně obecného popisku. Nově vytvořenou rodinu musíme ještě jednou zkategorizovat do Obecné popisky, protože se nám vytvořila rodina v kategorii Popisek obecného modelu. Pokud vytváříme legendu materiálů, vytváříme šrafu příkazem vyplněná oblast. Pro vložení šrafy musíme mít připravené soubory .pat. Soubory musí obsahovat všechny šrafy, které chceme použít v naší legendě. Upravíme typ maskovací oblasti tak, že přepíšeme vzor výplně popředí, pomocí souboru pat. Tedy Upravit Typ (vyplněné oblasti) > Vzor výplně popředí > Nový vzor výplně > Vlastní > Procházet > Vybereme umístění souboru PAT > Vybereme požadovanou šrafu > Nastavíme měřítko šrafy. Pokud se nebude jednat o materiál, ale značku, vytvoříme kresbu téhle značky, nebo importujeme značku z CAD aplikací. Textem přidáme název materiálu nebo značky a zarovnáme. Šrafy a značky můžeme vytvořit jednoduché bez parametrizace, nebo je můžeme parametrizovat.

 Vytvoříme Rodinu pro každý materiál, značku nebo jakýkoli řádek v naší Legendě. Rodiny vytváříme přeukládáním. Uložit jako > Nový název rodiny > Přepíšeme text > Změníme šrafu nebo značku. 

Po vytvoření samostatných rodin jednotlivých řádků, založíme Novou Rodinu na šabloně Obecný popisek. Opět znovu zakategorizujeme do Obecné popisky. Zde budeme vkládat naše vytvořené rodiny Legendy. 

Rodiny vkládáme pod sebe příkazem symbol. Zarovnáváme je pomocí vodorovných referenčních čár. Rodina musí být zamknutá k referenční čáře, aby se při posunu referenční čáry nahoru nebo dolů, rodina pohybovala s referenční čarou. Svislé zarovnávání provedeme pomocí hlavního kříže, kde rodiny zamykáme ke svislé čáře. 

Referenční čáry mezi sebou zakótujeme a přidáváme jim jednoduché parametry délky, například x1, x2, x3…….

Parametrizace:


Musíme vytvořit parametr pro každou vnořenou rodinu. Parametr rodiny, Disciplína: Obecné, Typ Parametru: Ano/NE, Instanční parametr. Asociujeme zobrazení rodiny na Vytvořený parametr ve vlastnostech vnořené rodiny. Vytvoříme parametr, který bude určovat vzdálenost mezi jednotlivými řádky Legendy. Já ho nazval odsazení. 

Nyní máme vše připravené pro parametrizaci posunu řádků. Tahle parametrizace se přidává do vzorců vzdáleností mezi referenčními čarami, u mě tedy x1, x2, x3…. Vzorec: „if(„název parametru rodiny, která je svázána kótou se současnou rodinou“, Odsazení, 0 mm)“  „if(ZEMINA NASYPANÁ, Odsazení, 0 mm)“. Tenhle vzorec vkládáme do všech řádků, řídících vzdálenost mezi referenčními čarami, samozřejmě pouze kromě prvního. Protože nad ní se nenachází žádný řádek. Vzorec tedy zjednodušíme na „Odsazení/2“. Vzdálenost bude tedy polovičkou vzdálenosti mezi ostatními řádky. 


Pokud jsme si ve vnořených rodinách vytvořili parametry řídící velikost maskovací oblasti, musíme tyto parametry vytvořit v rodině Legendy a parametry provázat mezi sebou. 


Nastavení požadované tloušťky čár provedeme ve vnořené rodině, ale tloušťka čar je řízená podle tabulky tloušťky čar v projektu pro správný typ čáry.Rodinu na výkres vkládáme přes Symbol na kartě Poznámky. Ve Vlastnostech legendy zaškrtáváme materiály a popisky, které chceme v Legendě zobrazit.Videoukázka:


pátek 19. února 2021

EQ kóty od externej referencie v Revite

Možno ste sa stretli s prípadom, že ste sa snažili v Revite umiestniť nejaké potrubie TZB, akými sú napr. vzduchotechnické potrubia, rôzne kanalizačné a vodovodné trubky a mnohé iné TZB systémy niekde do stredu nejakého priestoru alebo miestnosti, ktorá však bola v Revite vložená ako externá referencia. Asi najrýchlejšou cestou ako zarovnať elementy v Revite na stred niečoho je využitie tzv. EQ kót, teda kót s rovnakými dĺžkami.

Ak by ste sa ale pokúsili zarovnať TZB potrubie na stred miestnosti tvorenej externou referenciou, po kliknutí na tlačidlo EQ vyhodí Revit chybovú hlášku. Inak povedané vytvorenie EQ kót prichytených o nejaký element alebo hranu externej referencie nie je takýmto spôsobom možné.

Toto správanie Revitu sa dá obísť pomerne jednoduchou cestou:

 1. Najskôr si vytvoríme pomocnú kótu, na základe ktorej si zistíme šírku miestnosti.
 2. Následne vyberieme prvok, ktorý chceme zarovnať do stredu tejto miestnosti (v našom prípade časť vzduchotechnického potrubia), čím sa nám zobrazia dočasné kóty, ktoré sú prichytené o externú referenciu
 3. Klikneme na hodnotu jednej z týchto dočasných kót a zadáme vzorec: = hodnota našej pomocnej kóty (šírky miestnosti) / 2, t.j. v našom prípade = 4800 / 2 a potvrdíme stlačením klávesy Enter, čím daný prvok zarovnáme do stredu miestnosti 4. Teraz už iba stačí označiť reťazovú kótu a kliknúť na tlačidlo EQ, čím sa nám tieto kóty prevedú na EQ kóty rovnakej dĺžky.
 5. Kóty vieme následne prichytiť, resp. uzamknúť o steny miestnosti externej referencie.


Videoukážka:


úterý 9. února 2021

Autodesk Docs v AEC Collection a sjednocená platforma Construction Cloud

Autodesk přichází s novými cloudovými aplikacemi postavenými na sjednocené platformě Autodesk Construction Cloud. Ta sdružuje cloud BIM 360 s původními týmovými nástroji pro přípravu staveb a výstavbu. Na Construction Cloud jsou zapojeny i desítky dalších specializovaných aplikací třetích stran. Cloudová řešení od Autodesku pro oblast stavebnictví jsou známá a široce využívaná již nějakou dobu, nicméně Autodesk stále pracuje na vývoji těchto služeb a na vylepšování koncových produktů pro zákazníky. Nově teď přichází s trojicí produktů pro Construction Cloud - Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate a Autodesk BIM Collaborate ProA co je tedy vlastně Autodesk Docs?

Autodesk Docs je společné datové prostředí (CDE) založené na cloudovém řešení, poskytující možnosti správy dokumentů v rámci celého projektového týmu. Autodesk Docs by měl zjednodušit a zefektivnit spolupráci, kontrolu a schvalování dokumentů a přitom také vyhovět standardům jako je ISO 19650. 

Že to zní povědomě?

Ano, podobné funkce už uživatelé znají z BIM 360 Docs, nicméně rozdíl mezi BIM 360 Docs a Autodesk Docs je primárně v tom, že Autodesk Docs bude podporovat správu dokumentů v rámci projektů na sjednocené platformě, zatímco BIM 360 Docs „pouze“ na projektech vytvořených v BIM 360. Změna je také v tom, že Autodesk Docs jsou nyní dostupné přímo v projekční BIM sadě Autodesk AEC Collection a není tak potřeba licenci dokupovat ke Collection zvlášť.

A co se stane s dosavadní BIM 360? 

Autodesk nemá v plánu tuto službu ukončovat. Existující licence BIM 360 Design budou při obnově pronájmu automaticky převedeny na Autodesk Collaboration Pro. Licence BIM 360 Docs bude možné i nadále udržovat tak jako jsou, není zde povinnost přecházet na nové produkty. Nicméně se stávající licencí BIM 360 Docs nebude možnost přistupovat na jednotnou platformu a tedy do Autodesk Docs (naopak ano). 

Autodesk BIM Collaborate

Další novinkou je apliakce Autodesk BIM Collaborate. Je to společné řešení pro návrh a koordinaci projektu, které má za cíl snížit předělávky a zvýšit kvalitu návrhu. Nabízí možnosti spolupráce v jednom společném datovém prostředí s možností řízení přístupu podle různých rolí a stupňů oprávnění, vkládání vad a značek do modelu, analýza změn a kontrolou kolizí. To všechno, v jednom společném cloudovém datovém prostředí, by mělo zvýšit produktivitu a zefektivnit realizaci projektu. Autodesk BIM Collaborate neobsahuje služby pro přímou spolupráci s aplikaci Revit, Civil 3D nebo Plant 3D - je tedy určen hlavně pro neprojektanty, např. management či investory.

Autodesk BIM Collaborate Pro

Autodesk BIM Collaborate Pro je rozšířená verze Autodesk BIM Collaborate, měl by sloužit pro propojení a týmovou spolupráci prijektantů pracujících v aplikacích Autodesk Revit, Civil 3D a Plant 3D s cloudovým společným datovým prostředím. Jedná se v podstatě o nástupce produktu BIM 360 Design s přidáním modulů Model Coordination (nyní BIM 360 Collaborate) a Insight.

Nový Autodesk Build je nástupcem produktu BIM 360 Build, je však prozatím hostován jen na amerických serverech, v EU bude k dispozici později.

Nový Autodesk Takeoff je výkazová 2D a 3D aplikace založená na sjednocené platformě Autodesk Construction Cloudu.

Bring Your Own Subscription (BYOS)

Další potěšující informací může být změna v rámci licencování, kde Autodesk přichází s možností BYOS, neboli Bring Your Own Subscription. BYOS je model předplatného, který se používá u Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro a Autodesk Build. V tomto modelu může správce účtu přizvat do projektu člena, aniž by mu musel přidělovat licenci z vlastního zdroje. Tento přizvaný člen, za předpokladu, že již má vlastní předplacený cloudový produkt od Autodesku, se tak může účastnit projektu, kam byl přizván. To platí nejen v rámci jedné organizace, ale i při spolupráci mimo firemní síť.


Přehled složení produktů

Více o CDE řešení Autodesk Docs se dozvíte na webináři Představení cloudového CDE řešení Autodesk Docs (19.2.).

Viz též listopadové oznámení změn BIM cloudu Autodesku.


pátek 5. února 2021

Generativní navrhování dispozice kanceláří

Zvláště v dnešní době se množí požadavky na návrh optimální dispozice kanceláří, a to nejen s cílem co největšího využití kancelářské plochy, ale i s opačným cílem, zachováním alespoň minimálního bezpečného odstupu jednotlivých pracovišť. Obě tyto úlohy - a mnoho dalších - dokáže vyřešit BIM aplikace Autodesk Revit a algoritmy generativního navrhování založené na jejím nástroji pro vizuální programování - Dynamo.

Příkladem je řešení dispozice kancelářkých prostor pobočky Autodesku v kanadském Torontu. Na níže uvedeném schématu najdete půdorysy této kanceláře (MaRS), které ilustrují využití systému generativní geometrie. Ten byl zde použit k vytvoření jednotlivých iterací návrhu dispozice postupným procesem generativního návrhu. Krok 0 ukazuje počáteční návrhová omezení, limity půdorysu a existující omezující prvky, jako jsou sloupy, vstupní/výstupní body atd.

Kroky pak 1–7 ukazují procedurální pracovní postup pro generování unikátních variant návrhu, od dělení prostoru na jednotlivá sousedství, zaplnění sousedství stoly a vybavením, až po nejvhodnější přiřazení pracovníků do jednotlivých pracovních prostorů. Krok 7 popisuje proces simulace každé varianty návrhu podle několika metrik s cílem vygenerování dat o výkonnostních parametrech. Ty se pak používají v optimalizačním rámci generativního návrhu. K definici počátečních návrhových omezení byl použit Revit - krok 0. Dynamo bylo použito pro generování a simulaci variant návrhu - kroky 1-7.

Připomínáme, že nástroj Dynamo je standardní součástí projekční aplikace Autodesk Revit. Automatické scénáře generativního návrhu jsou k dispozici v Revitu v licenční variantě sady AEC Collection.

čtvrtek 4. února 2021

Klasifikace potrubního systému v Revitu

V dnešním článku nahlédneme, jak vytvořit systémy potrubí. Jak nastavit potrubí a potrubní izolace, aby jejich grafická úprava na výkresech a ve 3D odpovídala našim požadavkům. Na konci článku najdete video ukázku.

Systémy potrubí

Ve vzduchotechnice označujeme různé proudy z hlediska použití. Názvy, zkratky a barevné označení byly v Evropě normalizovány v roce 2007. Zejména venkovní vzduch, vnitřní vzduch a odpadní vzduch jsou rozděleny do kategorií pro jednotou kvalitativní klasifikaci. Následující schéma a tabulka poskytuje přehled.


Revit MEP rozděluje proudy vzduchu na tři základní typy. Přiváděný vzduch, Odváděný vzduch a Zpětný vzduch. Tohle rozdělení je většinou pro nás nedostatečné a je potřeba si ho upravit podle Normy a našich standardů. 

Systémy vytváříme tak, že základní typy systémů duplikujeme. Prohlížeč projektu -> Rodiny -> Systémy potrubí -> „Jeden z typů Systému potrubí“ (Pravé tlačítko myši) -> Duplikovat. Při duplikování systému se ale musíme řídit pravidlem. Duplikovaný systém musí odpovídat použitím vzduchu z duplikovaného systému. Například pokud vytváříte systém SUP, musíte ho vytvořit duplikátem ze systému Přiváděný vzduch. Duplikovaný systém totiž přebírá vlastnosti z původního systému. Vlastnosti jsou důležité při připojování na spojky a následných výpočtech. U spojek v rodinách totiž můžeme definovat pouze základní typy Systémů. Pokud tedy vytvoříme systém SUP, duplikátem z odváděného vzduchu, nedokážeme tento systém připojit na přívodní vyústku, u které je spojka definována jako Přiváděný vzduch

Izolace potrubí vytváříme opět duplikací stávajících izolací.

Nastavení zobrazení

Grafické zobrazení nastavujeme u potrubí ve výkresech, na izolaci ve výkresech a na potrubí ve 3D. Ke každému z nich existují dvě různé možnosti zobrazení, které se s drobnými odlišnostmi opakují. 

Grafické zobrazení potrubí na výkresech

Ad.1 Podle Systému potrubí

 Jednoduší možností, jak nastavit grafické zobrazení je nastavení přímo v systémech potrubí. Prohlížeč projektu -> Rodiny -> Systémy potrubí -> „požadovaný systém“. Přepíšeme zobrazení na požadovanou barvu a tloušťku čar podle systému potrubí. Tahle možnost je nepraktická při izolování potrubí. Izolace přebírá nastavení ze systému potrubí. Tedy ohraničení izolace bude vykresleno stejnou barvou a tloušťkou čáry jako potrubí. Ad.2 Filtry

Druhou možností, jak nastavit grafické zobrazení je přes Filtry. Vytvoříme si filtry na všechny typy systémů. Tyto filtry budou nastaveny pro všechny komponenty potrubí (Potrubí, tvarovky potrubí, příslušenství potrubí, vyústky vzduchotechniky a ohebná potrubí). Pravidlo bude: Všechny vybrané kategorie -> Typ systému -> Rovná se -> „Název typu systému“. Po přidání filtru do pohledů, nastavíme požadovanou viditelnost Čáry. Filtry musíme nastavit u všech pohledů, kde požadujeme přepsat grafické zobrazení potrubí, podle typu Systému potrubí. Zrychlit postup můžeme vytvořením Šablony pohledu. Tenhle postup přepisuje pouze nastavení zobrazení potrubí. Izolaci nechává v původním nastavení podle projektu. 

Grafické zobrazení izolace na výkresech

Pokud v projektu rozlišujete více druhů izolace potrubí, postupy pro grafické rozdělení jsou podobné jako v předcházející kapitole. 

Ad.3 Nastavení šrafy izolace materiálem

Grafické odlišení šrafy nastavíme přiřazením materiálu izolace s požadovanou šrafou. Prohlížeč projektu -> Izolace potrubí -> Izolace potrubí->“požadovaná izolace“. Zde musíme vyhledat požadovaný materiál se šrafou, nebo si vytvoříme vlastní materiál, kterému přiřadíme šrafu. Grafika -> Vzor povrchu -> Popředí -> Vzor/barva. Tohle nastavení nám přepisuje pouze šrafu a ohraničení izolace zůstává v původním nastavení podle projektu nebo podle nastavení Ad.1


Ad.4 Filtry

Vytvoříme filtry na všechny typy izolace. Tyto filtry budou nastaveny pro kategorii Izolace potrubí. Pravidlo bude: Izolace potrubí -> Název typu -> rovná se -> „Typ izolace“. Po přidání filtru do pohledů nastavíme požadovanou viditelnost Čáry a Vzory izolace.  Výhodou tohoto nastavení je, že filtry jsou nadřazeny a přepisují tedy i ohraničení izolace. Jak z původního nastavení projektu, tak z Ad.1, Ad.2 a Ad.3 

Grafické zobrazení potrubí ve 3D

Ad.5 Nastavení materiálu potrubí

Využijeme znalosti z Ad.1 a přiřadíme typům systému navíc k přepsání zobrazení také materiály. Vytvoříme materiál pro každý typ systému. Vytvořenému materiálu přiřadíme požadovanou barvu. Grafika -> Stínování -> Barva.

Ad.6 Filtry

Filtry vytvořené v Ad.1 přidáme do pohledů ve 3D a přiřadíme jim Vzor plná výplň s požadovanou barvou.Závěr: Filtry jsou v nastavování zobrazení potrubí a izolací mnohem efektivnější. Máme více možností a nastavení můžeme měnit v každém pohledu zvlášť.  Zároveň je to jejich nevýhoda filtry musíme vkládat do každého pohledu nebo používat šablony pohledu s předem nastavenými Filtry. Filtry jsou nadřazeny ostatním nastavením a přepisují ostatní grafické nastavení.
úterý 26. ledna 2021

BIM 360 Cost – riadenie rozpočtov a nákladov – aktualizácia 2021

Modul BIM 360 Cost Management (riadenie rozpočtov a nákladov) teraz podporuje sadu funkcií, ktoré umožňujú užívateľom lepšie plánovať a spravovať svoje stavebné, resp. konštrukčné náklady. Poďme sa pozrieť, čo všetko obsahuje táto najnovšia verzia cloudové aplikácie Autodesk BIM 360.

Náklady súvisiace s metódou - Fáza 1 - plánovanie

Náklady súvisiace s metódou umožňujú používateľom vizuálne plánovať časovo založené kvóty, ako sú napr. všeobecné podmienky. S touto verziou BIM 360 budú môcť užívatelia:

 • Pridať kľúčové míľniky harmonogramu, dátum začatia a ukončenia a vizuálne ich zobrazovať pomocou tzv. Ganttových diagramov.
 • Spravovať rozpočty a jednotlivé ich položky pridaním dátumu začiatku a ukončenia, pomer času priradeného ku konkrétnej úlohe, pridružené jednotkové náklady. Všetky položky sú zobrazené pomocou Ganttových diagramov, ktoré umožňujú užívateľom vizuálne plánovať svoje náklady / rozpočty.


Zmluvné rozpočty - "mnohí mnohým"
Užívatelia teraz môžu prideliť jednu rozpočtovú položku viacerým zmluvám a zároveň majú možnosť prepojiť viacero rozpočtových riadkových položiek s jednou zmluvou, čo poskytuje dodatočnú flexibilitu.
Postup je nasledovný:
 • Administrátori (správcovia) projektu môžu túto funkcionalitu povoliť kliknutím na General Section (všeobecnú časť) modulu Project Admin (správcu projektu).
  Poznámka: akonáhle je táto funkcia vybraná, ďalej ju už nie je možné pre daný projekt zmeniť.

 • Po povolení tejto funkcie budú môcť užívatelia prideliť jednej zmluve viacero rozpočtových položiek. Pri prideľovaní rozpočtu k zmluve majú možnosť užívatelia prepnúť výberový nástroj tak, aby boli zobrazené už pridelené rozpočty. Užívatelia majú následne možnosť vybrať ďalšie rozpočtové položky pre danú zmluvu.

 • V zobrazení rozpočtu (badget view) budú môcť užívatelia vidieť viacero zmlúv, ktoré sú prepojené s konkrétnou rozpočtovou položkou.


NEDÁVNO VYDANÉ

Vylepšenia rozpočtu
 • Zámok hlavného zoznamu oborových kódov (Lock Segment Code Master List): 
  Administrátori projektu majú možnosť uzamknúť „hlavný zoznam oborových kódov“.
  Po uzamknutí možno v rozpočtových kódoch použiť iba kódy segmentov v hlavnom zozname.

 • Nové vypočítané stĺpce rozpočtu: Suma zádržného je teraz k dispozícii v stĺpcoch vypočítaného rozpočtu.

Vylepšenia zmlúv
 • Adresa subdodávateľov v „Company Dropdown“ (rozbaľovacej ponuke spoločnosti):
  Na odlíšenie rôznych úloh tej istej spoločnosti si teraz môžu užívatelia pozrieť adresu subdodávateľov v rozbaľovacej ponuke spoločnosti.

 • Voľba založiť zmluvu: Voľba založiť zmluvu je teraz k dispozícii ako voľba z kontextovej ponuky v režime úpravy rozpočtu a slúži na priame vytvorenie zmluvy z vybranej rozpočtovej položky.
Vylepšenia zmien objednávky
 • Definovanie možností hierarchie: Vždy bolo možné rozdeliť nákladové položky na podrobnejšie pod-položky, avšak bola pridaná možnosť, ktorá navedie užívateľov, kde sa táto možnosť vykonáva. Táto možnosť má za cieľ urýchliť užívateľský workflow.

 • Pridaná dodatočná nápoveda, ktorá má za úlohu pomôcť vysvetliť možnosti voľby / príkazu: Pomáha novým užívateľom porozumieť jednotlivým príkazom.
 • Workflow lišta: Užívatelia môžu pomocou novej workflow lišty ľahšie porozumieť, kde prebieha proces zmien objednávok.


Významné integrácie

Online integrácia Quickbooks cez ACC Connect: Prostredníctvom ACC Connect (Autodesk Construction Cloud Connect) môžu užívatelia BIM 360 Cost vytvárať obojsmerné prepojenia medzi Quickbooks Online a BIM 360 Cost. Užívatelia môžu napríklad využiť túto integráciu na automatické posielanie transakcií, ako sú napríklad žiadosti o platby subdodávateľom a nákladové faktúry z BIM 360 do Quickbooks alebo naopak, čím je zabezpečené, že obe platformy sú aktualizované a synchronizované.

Ak sa chcete dozvedieť viacej o ACC Connect a ponúkaných integráciách, navštívte: construction.autodesk.com/connect