úterý 22. ledna 2019

BIM 360 - lednová aktualizace

Autodesk pokračuje v usilovném vývoji cloudových služeb BIM 360 a v lednu došlo k aktualizaci hned tří služeb - BIM 360 Docs pro správu dokumentace, BIM 360 Design pro spolupráci nad projekty v Revitu a BIM 360 Collaboration pro koordinaci modelů. Jednotlivé služby obsahují tato vylepšení:

BIM 360 Docs

Aktualizace BIM 360 Docs obsahuje vylepšení v oblasti schvalování a prohlížení dokumentů.

Schvalování dokumentace

Administrátoři projektu mohou nyní nově určit v šabloně schvalovacího procesu, zda iniciátor může zvolit cílový adresář pro schválené dokumenty nebo se použije přednastavený adresář. Tato možnost zjednodušuje postup při schvalování dokumentace a snižuje tak počet potřebných šablon.

Komentáře k revizím

Komentáře k revizím lze přidávat přímo v prohlížeči dokumentu nebo na kartě "Review".

Seznam revizí

Revize je možné filtrovat podle stavu, iniciátora, data neb typu revize.

Zobrazení podlaží

V prohlížeči modelu Revitu je možné odfiltrovat vybrané podlaží, které je definované v modelu Revitu.

Úprava sdílení dokumentu

Na základě požadavků uživatelů je možné nyní sdílet dokument jen s uživateli stejného projektu. 

Drobné vylepšení se také týká mazání dokumentů, kdy je před smazáním dokumentu zobrazen ještě potvrzovací dialog.


BIM 360 Design Collaboration

Ve službě BIM  360 Design byla aktualizována správa a tvorba Issues. Issues můžete vytvářet ve službě DOCs a zobrazit ji ve službě Design a naopak. Issue lze zadávat jak ve 2D, 3D pohledech i agregovaných modelech.  
Drobným vylepšení je možnost měnit v administraci projektu barvu týmu, což umožňuje uživatelům lépe se orientovat na časové ose v různých projektech.


BIM 360 Model Coordination

Ve službě BIM 360 Model Coordination je možné nyní vytvářet více adresářů pro kontrolu kolizí tak, aby bylo možné agregovat modely jen např. pro daný tým nebo stavební objekt.


pondělí 14. ledna 2019

Digitálna BIM knižnica VZT - TECHFORUM Nitra

Firma CAD Studio sa intenzívne venuje problematike BIM projektovania v architektúre a konštrukcii, stavebnej časti ale aj TZB. Dlhodobo spolupracujeme z firmami, ktoré projektujú TZB - vzduchotechniku, ale aj s firmami ktoré VZT prvky vyrábajú. Nie je to len na teoretickej úrovni, ale vstupujeme do konkrétnych jedinečných riešení ktoré majú pre užívateľov obrovský prínos.
Sú to riešenia od projekčnej časti, rozpočtov, využívania BIM knižníc VZT prvkov vytvorených na mieru výrobcom, ako aj prepojenia výstupov z BIM softvéru Revit priamo do informačných systémov ako aj priame výstupy na vypalovacie stroje výrobnej linky.

Naša firma v spolupráci s firmou TECHNOV, popredným výrobcom vzduchotechnických prvkov, vystúpi dňa 5.2.2019 na obornej konferencii TECHFORUM 2019, ktorá sa koná súbežne s výstavou AQUATHERM 2019 v Nitre. Konferencia je určená pre projektantov TZB, architektov, zástupcov developerov a ďaľších stavebých odborníkov.

Téma nášho odborného vystúpenia je:

Digitálna BIM knižnica VZT uľahčuje prácu projektantom, ale aj výrobe.
  • Prínosy využívania BIM technológie pre projektanta
  • Predstavenie BIM knižnice VZT Technov
  • Účel a možnosti použitia
  • Automatické trasovanie a výkazy
  • Prepojenie z projekcie do výroby


Bližšie informácie o pripravovanej VZT konferencii TECHFORUM 2019 nájdete na:
tech-forum.sk.

čtvrtek 3. ledna 2019

BIM 360 Design - prosincová aktualizace

Po několika aktualizacích BIM 360 Docs se dočkala aktualizace i cloudová služba pro spolupráci nad projekty v Revitu - BIM 360 Design. Prosincová aktualizace obsahuje následující funkce:

Přidání balíčku do sady dokumentů v modulu Document Management
Balíček může být přiřazen k existující sadě dokumentů pro snazší revizi dokumentů. Přiřazení lze provést po vybrání balíčku na časové ose nebo během nastavení sdílení.


Další úroveň práv pro členy týmu
Administrátor projektu může přiřadit členům týmu další úroveň oprávnění  ‘View + edit + share + control’, která umožňuje členům týmu přidávat balíčky do sad dokumentů nebo plánovat automatické publikování.


Definování hlavního modelu 
Administrátor projektu může definovat hlavní model, ze kterého se použijí patra a fáze pro zobrazení ostatních agregovaných modelů. Do teď se jako hlavní model bral vždy ten největší.


Smazání týmů a adresářů týmů
Administrátoři projektu mohou vymazat tým i adresář s ním asociovaný. Tým lze vymazat jen za předpokladu, že nesdílel nebo nezkonzumoval žádný balíček.

Hypermodel Navigation
Při publikování modelu se nyní pohledy kamer zobrazí jako ikony, které se aktivují kliknutím. To umožňuje rychle zobrazovat jednotlivé pohledy a snadněji tak porozumět modelu. 


Vizualizace změn
Změny lze nyní prozkoumávat nejen mezi balíčky, ale i v rámci vlastního publikovaného modelu. Změny lze vizualizovat i vybráním balíčku na časové ose kde se zároveň zobrazí, které balíčky jsou porovnávány. Zapamatování zobrazení časové osy 
Pokud je člen projektu součástí více týmů, může se mezi týmy přepínat na časové ose. Poslední použitý pohled je zachován při dalším přihlášení.

Automatické publikování modelů Revitu 
Administrátoři projektu mohou naplánovat pravidelné, automatické publikování modelu pomocí volby Schedule Publish v administraci projektu. čtvrtek 20. prosince 2018

Skrytá hrana TZB v Revite

Jednou z častých otázok, s ktorými sa v poslednej dobe stretávam u nás na helpdesku, ale aj na školeniach, je téma skrytých hrán v TZB projektoch Revitu. Poďme si v tomto článku vysvetliť - kde a ako nastaviť chovanie Revitu tak, aby bolo zrejmé, ktoré prvky sú v popredí a ktoré v pozadí (v miestach kde sú prvky v pozadí si ich vykreslíme napr. čiarkovanou čiarou).


Všetky nástroje k skrytým hranám sa nachádzjú na karte ribbonu Správa > Nastavení TZB > Mechanická nastavení


V ľavom paneli dialogového okna klikneme na Skrytá hrana, následne v pravej časti už možno nastaviť niekoľko parametrov predovšetkým pre štýl čiary a nastavenie medzery.


Podrobnejšie vysvetlenie týchto parametrov si možno ukázať na týchto jednoduchých ukážkach:

Vykreslit skryté hrany TZB - ak je táto možnosť zapnutá, potrubia/trubky budú vykreslené (podľa štýlu čiary a medzier ktoré zadá užívateľ v ďalšom kroku)

vľavo - vypnutá; vpravo - zapnutá

Styl čáry: umožňuje vybrať požadovaný štýl čiary podľa potreby (určuje spôsob zobrazenia čiar skrytého segmentu v bode kríženia segmentov)


Vnitřní mezera: určuje velkosť medzery pre čiary, ktoré sa zobrazujú z vnútornej strany križujúcich sa segmenov (ak je vybraná možnosť Tenké čiary, medzera sa nezobrazí)


Vnější mezera: určuje velkosť medzery pre čiary, ktoré sa zobrazujú z vonkajšej strany križujúcich sa segmenov (ak je vybraná možnosť Tenké čiary, medzera sa nezobrazí)


Jednoduchá čára: špecifikuje medzeru pre jednotlivé skryté čiary, v ktorých sa segmenty prekrývajú


Nastavenie skrytých hrán TZB sa vzťahuje pre celý projekt. Samozrejme je možné ešte pracovať s premennou Zobrazit skryté čiary vo vlastnostiach každého pohladu  (vid obr nižšie),  ktorá sa veľmi hodí v prípade, ak by sme potrebovali len v niektorom z pôdorysov skryté čiary TZB zapnúť, resp. vypnúťstředa 5. prosince 2018

Zobrazení ploch v projektu Revitu

Nedávno jsem v jednom projektu řešil zobrazení ploch. Většinu času se ale pohybuji kolem projektů technických zařízení budov (TZB), kde se funkce ploch téměř nepoužívá. Musím přiznat, že ne zrovna krátkou chvíli jsem potřeboval k tomu, abych z paměti vydoloval, kde se to vlastně nastavuje. Když jsem si nakonec vzpomněl..."No fakt je to tak jednoduchý?!"

Abych to tedy znovu nezapomněl, řekl jsem si, že to napíšu na ty internety, to už mi v paměti nezapadne, protože si to snadno najdu v univerzálním vyhledávači na www.cadstudio.cz.

A co že jsem to s těmi plochami chtěl udělat? V první řadě šlo o přepis zobrazení hranic ploch. A to byl ten největší oříšek. Přeci jen je způsob nastavení zobrazení odlišný od ostatních TZB prvků. Pak bylo potřeba ještě dalšího pohledu, kde se hranice vypnou a plochy se zobrazí barevnou výplní podle určitého parametru.

Řešení prvního problému - a vlastně částečně i druhého - spočívalo ve zjištění, že hranice ploch jsou řízeny kategorií Čáry a konkrétně její podkategorií <Hranice ploch>:


Než jsem se k tomu prokousal, vyzkoušel jsem i zapnutí podkategorií Vnitřní a Reference u kategorie Plochy a jejich následný přepis pomocí filtru. To by bylo super pro zobrazení barevné výplně, ale pozor, stejně jako u prostorů a místností se tyto podkategorie netisknou. Lze to použít jen pro viditelnost v projektu. Barevné výplně pro tisk je potřeba nastavit pomocí Barevného schématu pohledu.A ještě jedna poznámka ke kategorii Čáry, ať je to kompletní. Pokud chcete nastavit barvu <Hranice ploch> pro celý projekt, kategorii hledejte pod pásem karet Správa > Doplňková nastavení > Styly čar. Nikoli tedy pod příkazem Styly objektů.středa 28. listopadu 2018

BIM 360 - listopadová aktualizace

Poslední aktualizace (za posledních 14 dní) cloudové služby Autodesk BIM 360 Docs pro správu dokumentace obsahuje řadu zajímavých a uživateli žádaných vylepšení. Zde je jejich seznam:

- Document Log
Pro každý adresář umístěný jak v projektové části (Project Files), tak i ve finální dokumentaci (Plans) je možné vygenerovat seznam aktivit. Pro vygenerování reportu klepněte na ikonu "Document Log".


Následně vám přijde do emailu excelovský soubor, v kterém najdete podrobné informace o jednotlivých souborech a zároveň zabezpečený link na daný soubor v BIM 360.


- Pracovní postup pro revize a schvalování
Toto je výrazné vylepšení funkcionality, kdy je možné vytvořit různé způsoby schvalování dokumentace a zlepšit tak proces schvalování.
Součástí této funkcionality jsou:
- Možnost vytvářet šablony schvalovacích procesů.
- Inicializace procesu. Schvalovací proces mže inicializovat každý uživatel nastavený v konfiguraci.
- Automatická notifikace do emailu
- Možnost vkládat komentáře
- Vkládat stavy schválení s možností je uživatelsky pojmenovat
- Po schválení je možné nastavit akci - přesun do jiného adresáře

Postup vytvoření pracovního postupu je okomentován na následujícím videu:


- Aktualizace správy Issue
V rámci rodiny BIM 360 došlo ke sjednocení správy Issues, která se do této doby různě nastavovaly v jednotlivých službách (Field, Docs). Od 9. 11. došlo k těmto změnám:
- Seznam Issues je nyní jednotný. Ve službě Docs je možné vybírat i z typů, které byly dříve dostupné v ostatních službách. Jako výchozí je nastaven typ "Design".


- Issues se nyní nastavují samostatně v administraci projektu, kde je možné nastavovat práva a určovat tak, kdo smí vytvářet issues a kdo je smí prohlížet.
Vytvářet Issues smí jen uživatelé, firmy nebo role s právy CREATE. Prohlížet všechny Issues smí jen uživatelé, firmy nebo role s právy VIEW nebo FULL CONTROL. U stávajících projektů si můžete zvolit, jaké schéma chcete používat, zda to dosavadní nebo nové.


- Pro všechny issues lze nyní vytvářet nové typy, podtypy  a atributy.


Videoukázku s nastavením Issues můžete shlédnout zde:

úterý 13. listopadu 2018

Project Refinery - generativní navrhování ve stavebnictví

V americkém Las Vegas začíná výroční konference "Autodesk University 2018" a jako každý rok jsou v rámci této akce představovány zajímavé technologické novinky. Tou první v oblasti stavební projekce je uvolnění veřejné beta verze aplikace Project Refinery. Jde o optimalizační nástroj pro Dynamo, který byl vloni využit holandskou firmou Van Wijnen pro postup "generativního urbanistického navrhování" (viz zpráva z loňské AU2017).


Tento nástroj umí vytvořit tisíce variant určitého projekčního řešení, přičemž může vytvářet náhodná řešení, použít systematické postupy změn parametrů, nebo hledat optimální řešení za pomoci evolučních výpočtů. Vychází rovněž z výzkumů Autodeskem získané (2014) společnosti The Living a z výsledků projektu "Project Fractal" (viz CAD News 6/2016). V oblasti strojírenství je tato problematika řešena v nástroji "Project Dreamcatcher", a z něj vzešlé generativní navrhování je nyní již uživatelům k dispozici v aplikaci Autodesk Fusion 360. Nyní tedy dostávají i projektanti podobný nástroj v podobě Project Refinery - přímo propojený s BIM aplikací Revit.

Chcete-li se zapojit do beta-testování Projektu Refinery, přihlaste se na stránce Project Refinery - beta.