pátek 19. října 2018

BIM 360 Docs - říjnová aktualizace

Poslední aktualizace cloudové služby Autodesk BIM 360 Docs pro správu dokumentace se týká nejen samotné webové služby ale i mobilních aplikací. Vylepšení se týkají:

 • Rychlejší zobrazování a navigace v rozsáhlé adresářové struktuře. Změna je patrná hlavně u projektů, kde jsou stovky podadresářů. Na základě požadavků uživatelů se upravil způsob přejmenování adresářů:
 • Při otevření vícestránkového pdf nebo modelu z projektového adresáře "Project files", dojde k automatickému zobrazení panelu "Sheets and views" pro snažší navigaci v dokumentu.


 • Přímo z prohlížeče lze sdílet libovolnou verzi jednotlivého výkresu (dříve šla sdílet jen poslední verze)
 • Pro prohlížení jsou nyní přidány formáty obrázků TIF a TIFF včetně generování náhledů. Náhledy jsou dostupné jen pro obrázky nahrané po 11.10.2018.

 • Rozšířena byla podpora připojených souborů - jak pro výkresy AutoCADu, tak i pro modely Revitu v adresáři "Project Files". Podporované formáty jsou 
  • rastrové obrázky
  • DWG
  • DWF/DWFx
  • PDF
  • DGN
  • Mračno bodů (rcp/rcs)
  • Soubory Navisworks (NWD/NWC)
  • Sestavy z Inventoru (IAM)
 • Aktualizovány byly také aplikace BIM 360 iOS a BIM 360 Android
  • BIM 360 iOS
   • Možnost stahovat offline celé adresáře
   • Editace revizních poznámek
   • Podpora dalších jazyků (bohužel zatím chybí čeština)
   • Podpora iOS 12
  • BIM 360 Android
   • Plná podpora hyperlinků
   • Editace revizních poznámek
   • Otevření příloh asociovaných s RFI
Porovnání rozdílů funkčnosti mobilních aplikací pro telefony a tablety s operačními systémy iOS a Android naleznete na této stránce.


pondělí 15. října 2018

Vyznejte se v licencování cloudových služeb BIM 360

Pokud jste zkoumali, jakým způsobem funguje licenční model u služeb Autodesk BIM 360, pak jste možná našli více otázek než odpovědí. Pokusím se na příkladech objasnit specifika licencování služby BIM 360 Design.

Pokud je licence BIM 360 Design přiřazena uživateli v účtu (accounts), tak tato licence následuje uživatele ve všech projektech, ve kterých je členem (i u jiných firem). Autodesk toto nazývá “Bring Your Own Subscription”, zkráceně  “BYOS” licenční model.


Příklad1:
Firma A má 10 licencí BIM 360 Design. Všechny licence používají lidé z dané firmy
Firma B má 10 licencí BIM 360 Design. Všechny licence používají lidé z dané firmy

Firma A bude spolupracovat s firmou B na projektu a pozve 5 uživatelů z firmy B
Firma A ani Firma B nemusí dokupovat další licence. Firma B si s sebou vezme své licence BIM 360 Docs i Design v rámci BYOS

Příklad2:
Firma A má 10 licencí BIM 360 Docs
FIma B má 10 licencí BIM 360 Design

Firma A pozve 5 členů z firmy B do nového projektu. Protože firma A nevlastní licence Design, nelze použít výhodu „BYOS“. To znamená, že firma A musí firmě B poskytnout (zakoupit) licence, i když firma B již licence BIM 360 Docs vlastní

Příklad3:
Firma A má 10 licencí BIM 360 Design
FIma B má 10 licencí BIM 360 Docs

Firma A pozve 5 členů z firmy B do nového projektu. Protože firma B nevlastní licence Design, nelze použít výhodu „BYOS“ . To znamená, že firma A musí firmě B poskytnout (zakoupit) licence.

úterý 9. října 2018

BIM 360 Design - vytvoření týmů

V minulém příspěvku jsme se věnovali založení projektu ve službě BIM 360 Design, která je určena uživatelům Revitu, kteří chtějí spolupracovat nad modely Revitu a nejsou propojeni ve stejné síti.

V dnešním příspěvku si ukážeme, jak vytvořit týmy, které budou mezi sebou spolupracovat a nastavit jim přístupová práva.

Před přidáním týmů je vhodné přidat nejprve do projektu jednotlivé členy. Členové projektu se přidávají v modulu Project Admin na kartě Members.  Do projektu ze přidat jen ty členy, kteří jsou již přidání do vašeho účtu administrátorem účtu. Viz minulý příspěvek. Po přidání člena mu lze nastavit práva pro jednotlivé moduly, které máte aktivované.


Týmy, které budou spolupracovat na projektech v Revitu, se vytváří v administraci projektu (Project Admin) na kartě Services v sekci Design Collaboration.


Během vytváření týmů lze ručně určit adresář, do kterého bude tým ukládat svá data. V případě, že se adresář neurčí, vytvoří ho systém automaticky podle názvu týmu.

Po vytvoření týmů lze do nich přidat členy přidané v předchozím kroku. Členům lze nastavit práva z hlediska modulu Design Collaboration, tedy zda mají právo otevírat, editovat nebo sdílet data s dalšími týmy či nikoliv. Právo pro sdílení (Share) se většinou nastavuje pro vedoucí jednotlivých týmů, kteří jsou zodpovědní za data, která se sdílejí napříč týmy. Práva nastavená v týmu se automaticky přenášejí i na adresáře týmu.


V případě, že chcete přístupová práva uživatelů do jednotlivých složek upravit, přejděte do modulu Document Management a v nastavení každého adresáře upravte přístupová práva. Práva lze nastavovat jak pro jednotlivé uživatele zvlášť, tak i pro celé firmy (členové firmy pak práva dědí) nebo pro role.


Podívejte se na celý postup nastavení na videu:V další části se podíváme jakým způsobem sdílet model z Revitu s ostatními týmy.

pondělí 1. října 2018

Revit Tools: Rozdělení a přečíslování potrubí/trubek

V nasledujúcom článku budeme pokračovať v bližšom predstavovaní našich doplnkových nástrojov CADstudio Revit Tools, predovšetkým pre oblasť TZB - dnes sa budeme trochu podrobnejšie venovať funkciám Rozdělení a Prečíslování, ktoré prešli nedávno ešte miernym vylepšením - aj na základe vašich podnetov.


Nástroj Rozdělení umožňuje rozdeliť vybrané prvky potrubia alebo trubiek na užívateľom zvolenú dĺžku.

Pomocou jednoduchého dialógového okna umožňuje aj po hromadnom označení všetkých prvkov v pohlade definovať rôzne hodnoty rozdelenia pre hranaté (1), kruhové potrubia (2) a pre trubky (3). Nástroj v mieste rozdelenia automaticky vloží prvok spojky, ktoré má užívateľ nastavené v predvolbách trasy.

V starších verziách ešte nebolo možné určiť smer začiatku delenia, a tak sa v mnohých prípadoch stávalo, že doplnok síce rozdelil potrubia, ale začal "z opačnej strany" ako užívateľ v danom mieste potreboval - na čo sme boli viacerými z Vás upozornený na našom helpdesku. Po novom (od verzie 2.4.2) je možné zvoliť začiatok delenia - buď po smere potrubia (4) alebo proti smeru (5).


Viď tiež krátka videoukážka:


Funkcia Přečíslování umožňuje všetkým prvkom vo vybranej vetve automaticky priradiť poradové číslo vrátane predpony alebo prípony podľa potreby.


Užívateľ kliknutím vyberie začiatok vetvy, od ktorej chce číslovať, v prípade ak je potrebné prečíslovať len časť z vetvy, okrem začiatku treba zadať aj smer číslovania. Po novom (od verzie 2.4.2) je možné vybrať či doplnok pripradí rovnakým prvkom vo vetve to isté číslo, alebo rovnaké prvky vo vetve budú mať rôzne čísla.


Viď tiež krátka videoukážka:pondělí 24. září 2018

Revit Tools: Mazání potrubí

Funkce "Mazání potrubí" sice není novinkou poslední verze CADStudio Revit Tools, byla uvedena již dříve, ale zatím jsme ji na našich webech podrobněji nepopsali. Pojďme to napravit v dnešním článku.


K vytvoření tohoto doplňku nás přivedlo standardní, a ne zrovna ideální, fungování Revitu při kreslení tras potrubí a trubek. Při kreslení Revit vždy vkládá mezi tvarovky přímý kus. To ale neodpovídá reálným instalacím, kde velmi často je napojení tvarovka-tvarovka, nebo tvarovka-příslušenství potrubí/trubky (tlumiče hluku, ventily...). Uživatel Revitu pak musí zdlouhavě upravovat model, mazat, posouvat a znovu napojovat prvky v trasách.

Doplněk "Mazání potrubí" nabízí jednoduché řešení. Umožňuje zpětně zvolit přímý kus potrubí/trubek, který bude odstraněn a zbývající trasa se celá posune na místo chybějící části a správně spojí. Ve finále tedy funkce "Mazání potrubí" ušetří spousty dalších kliknutí myši a čas strávený kontrolou projektu, zda je vše správně napojeno.

A pokud je požadavek nahradit původní přímý kus například přírubou, nebo jiným typem spojení, disponuje doplněk nastavením, kde můžete určit konkrétní rodinu tvarovky (Typ dílu = Spojení, v anglické verzi - Part Type = Union).


Použití doplňku můžete shlédnout na této krátké videoukázce:čtvrtek 20. září 2018

BIM 360 Design Collaboration - aktualizace

Zářijová aktualizace cloudové služby BIM 360 Design Collaboration obsahuje novou funkci Hypermodeling, která umožňuje snazší navigaci a orientaci v rozsáhlých 3D modelech.

Hypermodeling umožnuje:

 • rychle se přenést z 2D pohledu do odpovídajícího 3D pohledu
 • vrátit se zpět do původního pohledu
 • po označení objektu v pohledu zobrazit seznam pohledů, kde se daný objekt, podlaží nebo místo nachází
Pro rychlý přechod z 2D výkresu do odpovídajícího 3D pohledu se používá nástroj Drop me. Tento nástroj je možné použít jen na nově publikované pohledy. Pokud jste publikovali pohledy ještě před vydáním této funkce, tak nebude tato funkce dostupná. Zároveň je třeba, aby 2D pohled byl typu Půdorys. Konstrukční půdorysy a pohledy na strop nejsou v tuto chvíli podporované. V půdorysném pohledu musí být také zapnuto ořezání pohledu pomocí ořezové oblasti.Po prohlédnutí objektu ve 3D pohledu je možné vrátit se zpět do 2D pohledu nástrojem Back to Last View, který je umístěn v levém rohu pohledu. Pomocí této funkce jste schopni rychle se přenášet mezi různými místy ve 2D a 3D.
Posledním nástrojem Hypermodelingu je automatické omezení seznamu pohledů a výkresů jen na relevantní pohledy týkající se: 
 • aktuální pozice ve 3D pohledu (zobrazí jen pohledy pro aktuální pozici)
 • podlaží (zobrazí jen aktuální podlaží)
 • prvku (zobrazí pohledy, kde se daný prvek nachází)


Viz BIM 360 Design

úterý 18. září 2018

Revit Tools: Hromadný popis potrubí


Funkcia Popis potrubí ktorú nájdete v doplnku CADstudio Revit Tools umožňuje hromadne vložiť popisky potrubia presne na miesta konektorov - čím úplne eleminuje tú zdĺhavú a otravnú potrebu posúvať ešte popisky dodatočne - ak by sme postupovali len pomocou štandardných nástrojov Revitu.


Po kliknutí na tlačítko Popis potrubí sa zobrazí jednoduché nastavenie, v ktorom možno vybrať zo zoznamu požadovaný knižničný prvok popisku pre kruhové a hranaté, následne možno vybrať či chceme popisky vložiť pre všetky prvky v pohlade, alebo len pre vybrané a samozrejme charakter popisu...tzn. zľava, sprava, na oboch koncoch atď.


Niektoré z kombinácií charakteru popisku sú znázornené na nasledovnom obrázku, užívateľ tak má viacero možností voľby, pretože v niektorých prípadoch sa hodí popis na všetkých konektoroch, niekde zase len jednom kraji prvku (ak napr. nedochádza k zmene dimenzie), apod...


Typ popisku si možno aj jednoducho zmeniť - tzn. používať vlastné popisky - doplnok si vždy načíta všetky popisky pre kategoriu potrubí ktoré má užívatel momentálne dostupné v projekte, takže stačí len vybrať požadovaný typ podľa potreby. Príp. ak si vytvoríme vlastný popis potrubí a načítame ho do projektu hneď sa zobrazí v zozname.

Proces popisovania si možno ešte výrazne urýchliť ak si priradíme k tejto funkcií klávesovú skratku. Práca s doplnkom je znázornená v nasledovnej videoukážke: