Osazení topografie vytvořené pomocí importu do JTSK souřadnic

Dnes bychom si ukázali, jakým nejrychlejším způsobem si vytvořit topografii v Revitu a především jak si ji osadit do přesných JTSK souřadnic. Pokud jste pokročilí uživatelé, určitě víte, že způsobů jak si vygenerovat topografii v Revitu je několik.

Na začátku projektu je vždy bezpodmínečně nutné, aby projektant obdržel od zadavatele zaměření zájmového území, které si nechal zpracovat od autorizovaného geodeta. Po obdržení výškopisu a polohopisu by projektant měl v nejideálnějším případě také disponovat seznamem bodů, který bude sloužit jako podklad pro vygenerování topografie v Revitu. Daný seznam bodů je potřeba vždy upravit do vhodného formátu tak, aby Revit byl schopen z daných souřadnic topografii vytvořit. Většinou jsou součástí seznamu nejen souřadnice daného bodu, ale také jeho vytyčovací číslo a to je potřeba vyselektovat a smazat. Zápis bodu v seznamu by tak měl mít tento formát: 764584.34,976873.94,163.97 (souřadnice se oddělují čárkou a desetinná čárka je v tomto případě reprezentována tečkou)

Jelikož předmětem tohoto článku není jenom návod jak si vytvořit topografii, ale také jak si ji správně osadit do souřadnic JTSK, je nutné předem do projektu Revitu přes funkci Připojit CAD připojit již zmíněný výškopis ve formátu DWG, kdy je v dialogovém okně Připojit formáty CAD nutné si u volby pozice vybrat možnost Automaticky – podle sdílených souřadnic. To nám následně zaručí, že daný DWG soubor bude možné osadit do správných souřadnic. Importované jednotky nastavte na metry a vložte dané DWG do projektu volbou Otevřít.


Revit následně zahlásí, že globální souřadnice výškopisu a projektu nesdílejí stejný souřadnicový systém a že připojovaný soubor bude zarovnán se sdílenými souřadnicemi projektu. V tento moment stačí kliknout na volbu Zavřít.


Následně vás Revit upozorní, že připojený soubor má v modelu velké rozestupy, které by mohly být nesprávně zobrazeny, proto bude použita volba "Střed na střed".


Stačí upozornění zavřít křížkem a zobrazit si skryté prvky volbou Zobrazit skryté prvky - otevře se vám náhled na skryté prvky v projektu, kde byste si měli zviditelnit Základní bod projektu a Zeměměřičský bod - tak, že si je označíte a v kontextové nabídce zvolíte volbu Zobrazit kategorii.


Vyberte Základní bod projektu, klikněte na index sponky, tak aby se vám proškrtla, a nyní můžete umístit vás základní bod na požadované místo.

Ve vlastnostech pohledu si překlikněte orientaci na Projektový sever. Vyberte si připojený soubor a na kartě Upravit si vyberte nástroj Otočit. Nyní si pootočte připojený soubor tak, jak byste chtěli mít orientován svůj projektový sever, otočení provádějte kolem základního bodu projektu. Pokud si ve vlastnostech pohledu přepnete orientaci na skutečný sever, nic se nestane - je nutné nyní kliknout na připojený soubor a ve vlastnostech na kartě Jiné kliknout na možnost Sdílené umístění.


Otevře se vám okno Sdílet souřadnice, zde zaklikněte možnost Převzít sdílený souřadnicový systém z položky daného připojeného DWG, potvrďte volbou Sjednotit.


Pokud jste sjednotili souřadnicový systém podle vloženého výškopisu, nyní najeďte na vlastnosti pohledu a změňte jeho orientaci na skutečný sever - celý projekt se vám pootočí do původního natočení a nyní si můžete přepínat mezi projektovým a skutečným severem.

Nyní stačí jen naimportovat seznam bodů a vygenerovat topografii. Zde bych vás chtěl upozornit na jednu věc, Revit nedokáže při generování topografie osadit zaměřené body ze seznamu bodů na jejich přesné souřadnice, proto tuto část budeme muset udělat manuálně.

Najeďte na kartu Objemy a pozemek a vyberte možnost Povrch terénu. V kontextové nabídce zvolte možnost Vytvořit z importu a dále Určit soubor bodů. V této chvíli vyhledejte Průzkumníkem váš seznam bodů ve formátu *.txt nebo *.csv a klikněte na volbu Otevřít.


Po nastavení jednotek vás Revit opět upozorní, že body terénu budou vystředěny na model z důvodu značné vzdálenosti. Tato část se bohužel nedá obejít a jak už bylo zmíněno, Revit nedokáže automaticky importované body umístit na jejich přesné souřadnice, pokud je nulový bod vzdálený dále než 16 km. Po importu bodů stačí v kontextové nabídce potvrdit dokončení povrchu. Povrch terénu v půdoryse 1NP není v současné chvíli vidět, jelikož jsme si ještě nestanovili úroveň projektové nuly. Nyní v půdoryse 1NP najeďte na Základní bod projektu, klikněte na sponku tak, aby již nebyla přeškrtnutá a zadejte Výšku projektu, tedy nadmořskou výšku vašeho projektu v milimetrech. Váš celý projekt se přesune o zvolenou hodnotu. Teď už stačí jen najet do libovolného pohledu, danou topografii označte a pomocí nástroje Přesun přesuňte o hodnotu vaší zvolené nadmořské výšky směrem k vaší projektové nule. V prohlížeči projektu si otevřete půdorys Situace a nyní byste měli vidět již i vaši topografii, jak překrývá váš výškopis. Nyní stačí pro lepší přehlednost si na panelu zobrazení změnit styl zobrazení na Drátový model, tak, abyste viděli kompletní výškopis a mohli danou topografii na něj napasovat. Označte si topografii a v kontextové nabídce vyberte volbu Upravit povrch, v kontextové nabídce si vyberte nástroj Ref. Rovina a libovolné dva body si propojte danou rovinou. Tato část je důležitá k tomu, abyste daný terén mohli pohodlně uchopit, jelikož importované body nereagují na žádný z uchopovacích režimů. Teď již můžete danou topografii (model terénu, vrstevnice) napasovat na připojený výškopis pomocí nástrojů na kartě upravit.


Videoukázka postupu:


Komentáře

 1. Popísaný spôsob vloženia mapového podkladu je dobrý a funkčný, ale je ho možné realizovať aj inak a to vyhnúť sa priamemu pripojeniu formátu DWG do Revitu. Priame pripojenie DWG do Revitu spôsobuje niekoľko nedokonalostí, prípadne aj problémov. Väčšina revit projektantov dostáva mapový podklad ako hotový projekt spracovaný geometrickou kanceláriou, katastrom nehnuteľností alebo od investora. Všetky DWG podklady obsahujú okrem vlastného projektu aj rôzne vrstvy, typy čiar, šrafov a typov písiem, ktoré projektant DWG obvykle používa. Priamym napojením tak ako je to odporúčané v článku všetky tieto vlastnosti pripojeného DWG súboru sa prenesie do súboru v REVIT-e a tým do budúceho modelu. Časom ako bude realizácia projektu postupovať a pripoja sa ďalšieprofesia ZTI (kanalizácia a vodovod) eektro tieto profesie pracujú rovnako ako architektúra/stavba s vlastnými DWG podkladmi od spoločností ktoré spravujú verejné rozvody, kanalizácie, plynu a elektriny prípadne optické rozvody telekomunikačných a internetových spoločností. Tým vstupujú do projektu dalšie DWG podklady. Takto sa do modelu v revite často prenesú stovky typov účelových čiar, šrafovaní a typov písiem. Roztváracie menu týchto položiek v REVIT-e sa stáva neprehľadné. Osobne používam a doporučujem nepripájať DWG súbory priamo do REVIT -u, ale nepriamo cez Master projekt. Čo je samostatný revitovský súbor vytvorený pomocou zjednodušenej šablóny Master. Takýchto súborov je možné vytvoriť viac, alebo len jeden, zavisí to od zvyklostí a spôsobu práce projektanta. Všetky vrstvy, typy čiar, šrafovania a typy písma sa prenesú do účelovo vytvoreného Master projektu. Následne, až tento Master rvt projekt pripájam do hlavného modelu. Žiadna zo spomenutých vlastností pripojeného DWG súboru sa neprenesie do modelu, zároveň je možné tieto pripojené súbory vypnúť ak nie sú potrebné. V prípade, že profesný projet vyvolá potrebu zmerny umiestnenie v ktorejkoľvek súradnici projektu je ju možné rýchlo realizovať posunutím podkladu/ov a nie celého projektu. V prípade medziodborovej spolupráca prostredníctvom zdieľaného servra sa nemusia prenášať sieťou aj priamo pripojené DWG súbory, alebo len nevyhnutné čo zmenšuje veľkosť hlavného rvt modelu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,

   děkuji za Váš komentář, samozřejmě s Vámi souhlasím, připojování DWG souborů do projektu Revitu se může stát po čase značně nepřehledné. V této ukázce šlo především o to ukázat, jak rychle vytvořit topografii ze seznamu bodů a upozornit na skutečnost, že takto vygenerovaná topografie se neumístí automaticky do konkrétních souřadnic. Využití Master projektu je samozřejmě již konkrétní postup jak pracovat s terénem v rámci projektu, tím jste mi vnuknul myšlenku na další článek a video.

   -LT

   Vymazat
  2. Ak sa venujete problematike podkladov do REVIT-u hlbšie, osobne by som privítal informácie použiteľné nielen priamo v projekte, ale už v tejto úplne počiatočnej fáze projektu myslieť na očakávaný výstup informačného modelu t.j. priamu prípravu BIM.
   Viem že REVIT nie je software na výkopy a zemné práce ako také, ale mapový podklad by mohol slúžiť, ako podklad na výkaz výmer stavby, príslušenstva a účelových plôch v prípade ak je známa Z súradnica aj výpočet objemu pre teréne po stavebné úpravy. Ak sa na tieto informácie myslí už od zakladania projektu sú bez problémovo získateľné vo výstupoch. V podstate ide o to, aby sa REVIT neredukoval len ako projekčný software a 3D modeler, ale aby sa pomocou parametrov, prípadne grafického programu Dynamo zabezpečili výstupy pre realizačné firmy t.j. technologické a realizačné postupy v náväznosti na čas a previazanie na dynamické zmeny a úpravy rozpočtov.

   Vymazat

Okomentovat