Objevte nové příkazy v Revitu #2

Dalším poněkud opomíjeným příkazem je Orientovaný kvádr (Scope Box). Docela by mě zajímalo, jestli si někdo tohoto nástroje všiml a zda ho používá. Sám se přiznám, že jsem tento příkaz využil jen několikrát, ale je to tím, že má svůj význam u větších projektů, které tak často nedělám.

Co to tedy je ten Orientovaný kvádr? Je to 3D objekt, který ovládá viditelnost a chování prvků vztažné roviny (osnovy, referenční roviny, podlaží) v pohledech. Standardně se osnovy, referenční roviny a čáry podlaží zobrazují ve všech pohledech v projektu. V určitých případech je ale žádoucí omezit viditelnost těchto prvků jen na určité pohledy. Např. máte suterén jiných rozměrů než nadzemní část budovy a v nadzemní části nechcete vidět osnovy a referenční roviny ze suterénu a naopak. Nebo jako na následujícím obrázku máte spojené dva rozdílné tvary budovy a chcete omezit rozsah osnov a podlaží pro každou budovu zvášť:


Ohraničující kvádry mají kromě ovládání viditelnosti i další využití:
  • automaticky ovládají rozsah ořezového kvádru a jeho natočení podle hranice orientovaného kvádru
  • automaticky mění délku referenčních rovin, osnov a čar podlaží svázaných s daným kvádrem
  • změny lze provádět jak horizontálně tak i vertikálně (lze izolovat jen určitá podlaží)

Postup použití:

  • vytvořit ohraničující kvádr (karta Pohled->panel Vytvořit->Orientovaný kvádr) a pojmenovat jej
  • přiřadit orientovaný kvádr vybraným rovinám (ve vlastnostech referenčních rovin, podlaží a osnov je parametr Orientovaný kvádr)
  • nastavit viditelnost ohraničujících kvádrů v pohledech (po označení Orientovaného kvádru lze upravit jeho viditelnost v různých pohledech)

Komentáře