Čas na jarní úklid

Revit pracuje s daty jinak než většina bežných CAD systémů. Už při prvním seznámení s Revitem každý jistě slyšel že "vše je na jednom místě", v jedné datové hroudě a to je super. Nadšené proklamace je dobré brát trochu s rezervou ... takže jak to tedy je??

Pravda je, že je fajn mít (skoro) vše pokupě - žádné skládačky, pack&go a podobné operace, prostě to co do projektu načtu mám v jednom souboru a když data předávám nebo archivuji, je ten jeden soubor (skoro) vše na co musím myslet. Proč to SKORO? Pokud v projektu použijete bitmapy, ať už jako vlastní vzory povrchů, bump mapy, vkládané obtisky nebo jinak použité externí bitmapy, je třeba je spravovat a přenášet odděleně.

Všechno ostatní je skutečně pohromadě. To že se všechny potřebné pohledy, řezy, výkresy, výkazy, legendy a další pohledy na datový BIM model generují v jediném souboru projektu je vlastnost Revitu. Projekt také obsahuje všechny načtené rodiny, skupiny a importovaná data z jiných aplikací (např. DWG, DXF atd.) A tady nastává malý zádrhel. Pokud budete neuváženě do projektu načítat vše co vám přijde pod ruku, používat 2D a 3D podklady a reference, načítat nové a nové rodiny, zkoušet jaký nábytek, okna nebo dveře by vám lépe vyhovovaly, nebo budete experimentovt s novými vlastními materiály, může i nevelký projet kynout do nečekaného datového objemu. V okamžiku kdy pak budete data archivovat, nebo projekt předávat někam dál je dobré zamést pavučiny a zbytečné smetí.

Možností jak v projektu uklidit je několik:

Odstranění nepoužívaných rodin a typů
Nepoužívané rodiny nebo typy rodin můžete buď manuálně vymazat v Prohlížeči projektu nebo použijte nástroj Čistit nepoužité. Čistění ale raději proveďte až v okamžiku, kdy jste si jisti že žádné z odstraňovaných prvků už nebudete potřebovat.

Import/připojení CAD dat
Pracujte uvážlivě s daty která importujete do projektu. Používáte-li podklady v DWG nebo jiných formátech, je lépe data k projektu připojit. Data se pak lépe spravují (možnost je odpojit případně zcela odstranit) a udržuje se vazba na zdrojový soubor. V případě importu se data stávají nedílnou součástí projektu.

Správa materiálů
Podobně jako u rodin je dobré pro zmenšení objemu dat v projektu udržovat jen nezbytný počet materiálů. V Revitu samotném je jedinou možností materiály promazávat po jednom, což není úplně komfortní. Pro promazání většího počtu materiálů v jednom kroku může ve verzi 2011 dobře posloužit aplikace Materials Batch Delete Tool která je ke stažení na stránkách RevitApp. V nové verzi 2012 už ji potřebovat nebudete - jedním z vylepšení v nové verzi je právě podpora hromadného čistění nepoužitých materiálů.

Na závěr snad jen poznámka. Postupujte při úklidu uváženě - lépe čistit až v okamžiku kdy je na projektu hotovo, případně tehdy, kdy jste si skutečně jistí že si nevyčistíte něco, co se vám bude za pár dnů znovu hodit ...

Komentáře