Nové funkce v Revitu Architecture 2012

Na našich stránkách věnujících se produktu Revit jsme před časem zveřejnili základní přehled novinek ve verzi 2012. Rád bych Vám dnes podorobněji jednotlivé změny a novinky popsal. Pokud Vás bude po přečtení článku toto téma dále zajímat, můžete Revit 2012 naživo vidět v pátek 15.4.2011 v rámci našeho webináře o Revitu 2012, nebo podrobnějí v polovině května na seminářích v Praze, Brně a Bratislavě.
Nový Revit Architecture 2012 je také ke stažení na CADforu ze stránky Download. Verze bez aktivace licence opět funguje jako časově omezený trial nebo časově neomezený prohlížeč a tiskař.

Pojďme si teď podrobněji popsat změny a vylepšení, které nás v nové verzi čekají...


Konstrukční modelování

Nově můžete vytvářet z prvků v Revitu tzv. Součásti a Sestavy:
- Součásti - prvky modelu je možné přetvářet na součásti, se kterými lze dál samostatně pracovat a dále je dělit je na menší části, které si ale zachovávají vztah k původnímu objektu
- Sestavy - ze skupiny vybraných prvků lze vytvořit sestavu, z níž je možné dále generovat samostatné pohledy (půdorysy, řezy, výkazy materiálu, seznamy součástí, výkresy…) a tyto dále zpracovávat bez ovlivnění pohledů zdrojového modelu

Mračna bodů
- mračna bodů získaná z 3D skeneru nyní snadno vložíte do Revitu a můžete dále použít pro tvorbu modelu

Energetická analýza
- zákazníkům se Subscription se automaticky instalují nástroje pro provádění energetických analýz konceptuálního modelu
Grafické zobrazení
- nové Možnosti grafického zobrazení - nově je dialog nastavení rozdělen do pěti sekcí, které umožňují nastavit styl zobrazení, stíny, osvětlení, intenzitu slunce a stínů a pozadí u 3D pohledů. Nastavení je také možno ukládat jako šablony pohledů
- flexibilnější Styly zobrazení - nové možnosti stylů zobrazení umožňují nastavit nové kombinace jako například Realistický se zobrazením hran, Konzistentní barvy se zobrazením stínů nebo útlumem prostředí či Skryté hran s útlumem prostředí. Útlum prostředí je v nové verzi tisknutelný i u vysokých rozlišení výstupů (doposud omezeno cca do 2100 pixelů)
- hrany ve stylech zobrazení - hrany možno zapínat a vypínat ve stínovaných a realistických stylech zobrazení v dialogu Možností grafického zobrazení
- skryté povrchy - nově je možné povrchům jednotlivých prvků, kategorií, případně celému pohledu jednoduše přiřadit 30% průhlednost pro lepší orientaci v modelu
- vylepšení efektů výběru a předvýběru objektů - standardně se vybrané objekty zobrazují poloprůhlednou modrou barvou. Tuto barvu je možno měnit, stejně tak jako i barvu předvybraného objektu (zvýraznění při najetí myší)
- vylepšené uchopovací body a ovládací prvky - uchopovací a ovládací prvky, stejně tak jako dočasné kóty jsou nyní lépe viditelné
- vylepšení chybových hlášení grafické karty - v případě problémů s grafickou kartou je chyba lépe identifikována a dialog nabídne možné řešení
- styly zobrazení pro analýzy doplňkových aplikací - zobrazení výsledků výpočtů je nyní možné v různých podobách
- vylepšené zobrazování malých objektů


Materiály
- v 3D perspektivních pohledech je možné povrchům přidělovat nebo odebírat barvu (materiál)
- nástroj Malba přímo otevírá paletu materiálů pro snadnější výběr
- knihovny materiálů je možno sdílet s dalšími Autodesk aplikacemi
- nepoužité materiály je nyní možné z projektu hromadně snadno odstranit pomocí funkce Vyčisti nepoužité


Týmová spolupráce

Integrace s Autodesk® Vault Collaboration AEC
Revit nově podporuje integraci s Autodesk® Vault Collaboration AEC a nabízí tak:
- centrální správu dat
- správa obsahu
- sledování historie projektů
- podporu inside/outside firewall

Citrix-Ready
- Autodesk Revit 2012 obdržel certifikaci "Citrix-Ready" a je nyní kompatibilní s Citrix XenApp 6.0
Více o Citrix Ready zde případně zde
DWG/DXF Export
Nový dialog nastavení exportů do DWG/DXF nabízí:
- vylepšené mapování hladin
- nové funkce pro mapování vzorů a typů čar, šrafovacích vzorů a fontů
- uložení nastavení exportu pro další použití


Sdílení
- pracovní sady týmového projektu, vlastnictví, stav vydání a další informace o stavu sdílených prací lze zobrazit barevně a jednoduše toto zobrazení ovládat
- viditelnost pracovních sad týmového projektu je možno ovládat také v šablonách pohledů
- týmový projekt lze převést zpět na lokální
- je možné nastavit interval kontroly změn týmového projektu
- při požadavku člena týmu na editaci uživatelem vlastněného prvku je uživateli zobrazena zpráva
- je možno definovat konkrétní pohled na model, který se bude zobrazovat při otevření projektu (Počáteční pohled)
- přístup k ovládání pracovních sad je nyní možný také přes pravé tlačítko v prohlížeči projektu

Připojené modely
- vylepšené rozhraní pro správu připojených souborů
- u připojených modelů je nyní možno vkládat popisky některých prvkůRevit Server
- Revit Server dostupný pro verzi 2011ve rámci Subscription Advantage Packu je nyní dostupný ve verzi 2012 a má vylepšení v oblasti administrace a práce s příkazovou řádkou

Vylepšení uživatelského prostředí
- příkaz Otočit - nové možnosti úpravy středu otáčení
- výběr Typu - panel pro výběr typu můžete nyní přidat jednoduše také do pásu karet Upravit nebo do panelu nástrojů Rychlý přístup
- klávesové zkratky - editor klávesových zkratek hlídá duplicity. Můžete také všechny příkazy (včetně těch, které nemají přiřazenou klávesovou zkratku) exportovat do xml souboru, zde zkratky přiřadit a následně importovat do Revitu
- podpora 3D myší 3DConnexion

Vylepšení modelování
- ořezání objemů - upravený příkaz pro ořezání geometrie umožňuje snadnější ořezávání těles a jejich následnou editaci při tvorbě konceptuálních modelů nebo rodin vytvořených na místě
- rozdělení povrchů - povrchy mohou být děleny do částí, kterým jsou samostatně editovány. Dále je možné jim přidělovat vlastní materiály, upravovat jejich povrch samostatně nebo na jejich základě vytvářet nové objemy
- prohlížeč pracovní roviny - rohlížeč, který umožní upravovat pracovní rovinu podle prvků konceptuálního modelu. Nástroj usnadňuje tvorbu prvků založených na tažení či přechodech profilů.
- komponenty řízené vzorcem - výrazy ve vzorcích mohou být vytvářeny jako podmiňovací pravidla a mohou být použity např. k rozdělení ploch
- zaokrouhlování ve vzorcích - ve vzorcích je nyní možno zaokrouhlovat hodnoty na celá čísla. Je možné zaokrouhlení nahoru i dolů.
- umístění adaptivních součástí v projektu - do projektu je nyní možné umisťovat adaptivní komponenty

Rodiny Revit
- možnost hromadného uložení všech načtených rodin do „knihovny“
- export typů z aktuální rodiny do textového souboru
- import typů z textového souboru do aktuální rodiny

Kóty
- obloukové a přímé odkazové čáry a nové možnosti jejich nastavení
- EQ kótám je možno nastavit alternativní popisku

Popisky
- u 3D pohledů je možné zamknout pozici kamery a jednotlivým prvkům přidat popisky
- rovněž je možno vkládat popisky u připojených modelů (viz výše)

Uživatelská podpora
- online nápověda je nyní realizována přes WikiHelp a dovoluje uživatelům hodnotit a komentovat obsah a také přidávat a sdílet obsah vlastní (články, videa, obrázky)
- offline uživatelé mají k dispozici lokální kopii obsahu nápovědy
- volba online/offline typu nápovědy je na uživateli, stejně tak výběr preferovaného prohlížeče

Vylepšení výkonu
- Vyčistit nepoužité - vylepšená funkce nyní umožňuje čistit také nepoužité materiály, importované kategorie a styly objektů
- podpora více procesorů - podpora víceprocesorových operací je nyní použita při načítání prvků a rodin a také při výpočtech 3D pohledů (změny nastavení grafického zobrazení, otevírání nových pohledů, navigace v pohledech, výpočet siluet)Komentáře