Pro komfortní navrhování TZB

Projektanti technických zařízení budov používají při navrhování řadu výpočetních programů a výkresovou dokumentaci obvykle kreslí v některé z CAD aplikací. To ve většině případů znamenalo "2D CAD", který tak jen nahradil rýsovací prkno. Pro používání 3D řešení v oboru TZB ale hovoří mnoho pádných argumentů – lepší přehlednost dokumentace, snadno prováděné změny napříč celým projektem, minimální prostor pro chyby či třeba snazší koordinace napříč projekčním týmem.

Porovnejte například přehlednost zobrazení 2D a 3D u TZB projektu:

Pro další informace o využití BIM aplikace pro TZB - Autodesk Revit MEP - najdete v našem článku Komfortní navrhování TZB s aplikacemi od Autodesku na CAD.cz.

Komentáře