Pitváme projekt

V BIM aplikaci Autodesk Revit je uživatel za normálních okolností daleko více "odstíněn" od vnitřních informací o jednotlivých entitách a jejich vazbách než například v AutoCADu. Potřebné vnitřní vazby (kterých je daleko více než v AutoCADu) jsou udržovány aplikací jaksi "na pozadí" a uživatel jimi není obtěžován.

Jsou však situace, kdy je potřeba na entity projektu hledět i jako na jednoznačně identifikovatelné objekty vnitřní relační databáze Revitu. Jednou z těchto situací je programování (přístup přes API) - ta ale běžného uživatele tolik nezajímá. Další situací jsou případy, kdy Revit nahlásí chybu některého z objektů a tento objekt identifikuje pouze číslem - jeho ID označením. Tehdy se musíme pustit do pitvy projektového souboru RVT.

V těchto případech pomohou funkce pro vzájemný převod mezi viditelnou reprezentací objektu a jeho vnitřním číslem.

Nejprve funkce pro zjištění ID - pro vizuálně vybraný prvek projektu zobrazí jeho ID číslo (popř. při skupinovém výběru zobrazí seznam ID čísel vybraných objektů - najdete ji v ribbonu:
Správa > panel Dotaz > ID výběru

Častější případ je funkce pro zjištění prvku projektu podle známého čísla ID (např. ze zmíněného chybového hlášení, nebo na výzvu pracovníka technické podpory) - tu najdete v:
Správa > panel Dotaz > Vybrat podle ID

Pokud zde zadáte seznam čísel (oddělených čárkami nebo středníky), vybere Revit několik odpovídajících objektů najednou.

Komentáře