Revit - Structure Generator - automatické konstrukce staveb

Na Autodesk Labs se v souvislosti s konferencí Autodesk University urodila řada nových zajímavých aplikací a technologií. Jednou z novinek určených pro uživatele Revitu je aplikace "Structure Generator".

Structure Generator je určen pro Revit Structure a Revit Architecture 2012. Z hmotového koncepčního modelu dokáže vygenerovat konstrukční strukturu stavby, včetně sloupů, nosníků, stěnových a stropních panelů. Takto vzniklou strukturu můžete ihned využít jak na statické výpočty a simulace, tak pro architektonické vizualizace a projekt stavby. Díky rychlosti postupu můžete snadno vytvořit hned několik variant a porovnat jejich statické, energetické, ekonomické i estetické parametry.

Aplikace vytváří fyzikální i analytický BIM model stavby. Tak lze rychle analyzovat hmotnostní parametry stavby, objemy a počty konstrukčních prvků, v Revitu Architecture provést energetické výpočty nebo spočíst statiku budovy pomocí aplikace Autodesk Robot Structural Analysis nebo pomocí cloud nástroje "Project Storm".

Ukázka použití viz video:"Structure Generator for Autodesk Revit" si můžete stáhout zdarma na Autodesk Labs. Toto technology preview expiruje 1.dubna 2012.

Komentáře