Autodesk DesignScript - generované architektonické modely


Centre Pompidou Metz (© Leonie Felle / Anke Neugebauer)

Architektonické modely a 3D struktury jako ty na obrázku nahoře jsou zpravidla v CAD a BIM aplikacích vytvářeny pomocí automaticky generovaných, parametrických prvků. Nově chystaným nástrojem pro tvorbu takovýchto typů parametrických modelů je grafický programovací jazyk Autodesk DesignScript. Jeho vývoj má v Autodesku na starosti Dr. Robert Aish, původní autor konceptu GenerativeComponents (GC).

DesignScript je jednoduše použitelný, vizuální, parametrický, asociativní nástroj na pomezí programování a projektování. Jako první bude uveden pro AutoCAD, ale je očekáváno jeho rozšíření i do dalších aplikací Autodesku, např. i do Revitu, kde doplní jeho stávající možnosti tvorby parametrických a organických prvků. Na základě parametrických vztahů tak DesignScript umožňuje automaticky generovat opakované geometrické prvky, jejich pole a propojené struktury. Pouhou změnou parametrů skriptu pak lze upravovat výsledný tvar 3D návrhu.

DesignScript tak doplní stávající programovací nástroje AutoCADu, z nichž nejpopulárnější jsou VisualLISP (AutoLISP), ObjectARX a .NET.

Komentáře