Stafážní prvky pro vaše architektonické vizualizace

Častým postupem při tvorbě architektonických vizualizací je kombinace počítačového renderingu CAD scény (přímo z CAD aplikace nebo z 3ds Max) a následně ručně doplňovaných stafážních prvků a objektů reálného světa. Tyto objekty se přidávají do výsledného obrázku 2D technikami pomocí rastrových editorů, jak je Adobe Photoshop, CorelPAINT, GIMP, online editor Autodesk Pixlr nebo jiné fotoeditory.

Užitečným zdrojem takových stafážních objektů, ve formě maskovaných PNG souborů (poloprůhledných, s alfa kanálem), je web služba ImmediateEntourage.com. Najdete zde desítky objektů v rozumném rozlišení, které stačí vložit do pohledu vaší scény. Objekty jsou kategorizovány na zvířata, nábytek, postavy, rostliny, struktury a vozidla. Obrázky včetně potřebných oříznutí jsou volně ke stažení bez nutnosti registrace.

(via WhatRevitWants)

Komentáře