Autodesk BIM 360

"Autodesk BIM 360" kombinuje projekční technologie BIM s web-cloud nástroji pro snadnou spolupráci projekčních týmů, okamžité ukládání sdílení návrhových dat a přístup k "nekonečnému" výpočetnímu výkonu pro náročné analytické, simulační, výpočetní (např. statika), koordinační (např. detekce kolizí) a vizualizační úlohy.

BIM nové generace, BIM 360, usnadňuje práci především rozptýleným, multidisciplinárním týmům, které tak mohou snadno spolupracovat nad obsahově bohatými projekčními daty. Autodesk BIM 360 využívá mj. aplikace Vault Collaboration AEC a Buzzsaw pro správu dat z programů Autodesk Revit, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Navisworks.

Pro spolupráci nad koncepčními návrhy lze využít nový plugin Autodesk 360 pro Infrastructure Modeler. Ten umožňuje uživatelům v publikovat, ukládat a spravovat rozsáhlé modely pomocí web-cloud nástrojů. Oprávnění členové projekčního týmu pak mohou odkudkoliv přistupovat ke sdíleným modelům, souběžně je upravovat, stahovat je a připomínkovat různé varianty návrhu. Takovéto sdílení dat je přitom rychlejší, pohodlnější a bezpečnější než tradiční posílání dat e-mailem nebo jejich sdílení na datových nosičích.

Ukázku nasazení aplikace Autodesk Infrastructure Modeler a cloudu ilustruje čtyřdílný playlist na YouTube:Viz další informace (Wiki-Help), plus ukázky na www.cadstudio.cz/bim360

Komentáře