Nasazení BIM v projektu rozšiřování panamského průplavu

Panamský průplav spojující Atlantský a Tichý oceán byl otevřen již v roce 1914. Dnešní požadavky na lodní dopravu již podstatně převyšují parametry této 100 let staré dopravní stavby. Proto je v současné době připravováno rozšíření průplavu, které zhruba zdvojnásobí přepravitelnou roční tonáž.

Projekt rozšíření průplavu s náklady ve výši téměř 100 mld. Kč připravuje firma MWH Global. Ta využívá sadu BIM nástrojů firmy Autodesk, které kombinuje pro jednotlivé fáze tohoto rozsáhlého projektu. Hlavními používanými aplikacemi jsou:
  • AutoCAD Civil 3D - zemní práce, přehradní hráze, drenáž
  • 3ds Max - vizualizace projektu
  • Revit - zdymadla, komory
  • AutoCAD Electrical
  • Navisworks - koordinace, detekce kolizí
Pro návrh stěn a vrat zdymadel je používán Revit Structure, pro mechanické a elektrické systémy pak Revit MEP a budovy řízení zdymadel jsou navrhovány v Revit Architecture. Možné kolize tisíců souvisejících systémů stavby vyšetřuje Autodesk Navisworks. Ten je používán i pro koordinaci a komunikaci. Snadná komunikace a tok aktuálních projekčních dat jsou důležité, protože projekt zahrnuje mnoho firem z různých zemí.

Kontrakt obsahuje kromě penále za pozdní dokončení i bonus za zkrácení termínů. Projekt i výstavba nyní probíhají současně, aby bylo možné stavbu uvést do provozu dříve než v původně plánovaném roce 2015. Urychlení termínů klade zvýšené nároky na koordinaci projektu. Tento projekt by bylo možné jen velmi obtížně zpracovat bez použití BIM nástrojů a jimi poskytovaných koordinačních funkcí.

Viz Panamský průplav

Komentáře