Energetická analýza v Revitu 2014

Jsme zvyklí již od počátku návrhu stavby využívat funkce Revitu nejen pro modelování, ale i pro analýzy budoucích energetických nároků budovy a to ve fázi koncepční studie. S příchodem nové verze Revitu 2014 jsme schopni takové analýzy provádět nově i v režimu pro konkrétní stavební prvky.

Díky této nové funkci je energetická analýza o poznání přesnější a její výsledky lze použít při zhodnocení energetických nároků stavebních objektů nejen ve fázi koncepčního návrhu, ale i po samotné realizaci stavby. V neposlední řadě tyto postupy také vedou k návrhům s větší mírou udržitelnosti.

Jak nová funkce funguje a co přináší?

Stejně jako u analyzování koncepcí je funkce energetické analýzy pro stavební prvky přístupná přes rozhraní Revitu. Výpočet samotný probíhá v rámci webových služeb Energy Analysis pro Revit a Autodesk Green Building Studio (GBS), které patří mezi benefity pro předplatitele služby Autodesk Subscription. V Revitu zadáme potřebné parametry pro simulaci a přes uživatelský účet Subscription zašleme informace pro výpočet.

Je možné provádět více analýz pro jeden objekt. Pokud modifikujeme nějakým způsobem geometrii, tepelné vlastnosti objektu a další parametry, energetické změny lze porovnávat. Všechna data můžeme exportovat pro další zpracování ve formě PDF nebo ve formátech gbXML, VRML, DOE-2 či EnergyPlus a Weather.

Po otevření výsledků analýzy v Revitu se informace celé simulace automaticky stáhnou na náš počítač a jako uživatel k nim můžeme přistupovat i bez nutnosti přihlášení na účet Subscription.

Autodesk Green Building Studio v kostce

Pokročilejší práci s daty umožňuje pak cloudová služba Autodesk Green Building Studio, kterou lze otevřít ve webovém prohlížeči z okna Výsledků a porovnání v aplikaci Revit nebo k ní můžeme přistupovat na stránkách https://gbs.autodesk.com/.

image

Možnosti, které nabízí služba Autodesk Green Building Studio, jsou poměrně značné. Zde uveďme např. možnost zadávat data o cenách energií v průběhu roku pro daný objekt do tabulky v Excelu. Tabulka je propojena přes účet Subscription se službou GBS a informace lze nahrávat přímo z Excelu na cloud, kde jsou využita pro další analýzy. Tabulka je ke stažení na stránkách služby GBS.

image
Tabulka v Excelu připravená pro spolupráci s cloudovou službou Green Building Studio


Testovací analýza ve zkratce

Jakým způsobem se mohou lišit výsledky analýzy provedené pro různá nastavení v režimech koncepční studie a pro stavební prvky si ukážeme na stavebním objektu RD.

Jsou zde uvedeny výsledky pro tři typy analýz. Jedna je provedena v nastavení pro koncepční studii a další dvě v režimu stavebních prvků se zahrnutím tepelných vlastností stavebních prvků a bez zahrnutí tepelných vlastností stavebních prvků. Pokud nezahrneme námi nastavené tepelné vlastnosti komponent do analýzy, jsou využita základní nastavení tepelných vlastností, která jsou definovaná v samotné aplikaci GBS pro jednotlivé prvky.

Postup pro energetické analýzy:

 • Nejprve vytvoříme model stavebního objektu ve fázi koncepčních objemů nebo pomocí stavebních prvků.
 • Na panelu rychlého přístupu přejdeme do výchozího 3D pohledu image
 • Na kartě Analyzovat v části Energetická analýza zvolíme typ analýzy.
  • Použít režim koncepčního modelu
  • Použít režim stavebního prvku

   image

 • V dialogu Energetická nastavení zvolíme zejména lokalitu umístění objektu a nastavení pro zahrnutí tepelných vlastností  -> OK.

  image
  Zahrnutí tepelných vlastností v nastavení energetické analýzy


 • Klikneme na funkci Provést energetickou analýzu (pro tuto volbu je nutné se přihlásit v Revitu na službu Subscription centrum) –> Vytvořit energetický model –> Zahájení výpočtu.

Poznámka:

 • Na dokončení analýzy Revit upozorní informačním oknem. Pomocí funkce Výsledky a porovnání na pásu karet Analyzovat v části Energetická analýza můžeme výsledky prohlížet.
 • Při volbě a nastavení stavebních prvků nastavíme tepelné vlastnosti u jednotlivých materiálů pro každou komponentu obvodových konstrukcí (jak pro stěny, tak pro střešní konstrukce) - čím přesnější budou tato nastavení, tím přesnější pak bude výpočet.

Ukázka výstupů

Uvedena jsou data všech tří analýz, která naznačují možné energetické úspory pro daný objekt.

image

Režim stavebních prvků bez zahrnutí tepelných vlastností

image

Režim stavebních prvků se zahrnutím tepelných vlastností

image

Režim koncepční studie

Autor: L.Staník

Komentáře