Autodesk 360 - Analýza intenzity osvětlení

V nedávné době byly rozšířeny možnosti cloudových služeb "Autodesk 360" dostupných v rámci aplikace Autodesk Revit. Přibyla možnost analyzovat intenzitu denního světla na modelech v Revitu. Tato funkce se stala nedílnou součástí funkce "Rendrování ve službě Cloud", která již velmi dlouhou dobu umožňuje generovat architektonické vizualizace modelu a interaktivní panoramata.
Funkce pro renderování ve službě Cloud
Po vybrání funkce Renderování ve službě Cloud na pásu karet Pohled a po přihlášení na službu Autodesk 360 pomocí vašeho účtu Autodesk (Autodesk ID), je možné definovat nový typ výstupu a to ve formě grafického znázornění Intenzity denního světla daného objektu.

Typy výstupu ve službě Autodesk 360 pro Revit

Mezi nastavení pro tento výstup patří definice časového úseku, ve kterém chceme měřit intenzitu světla. Jedna z možností je využití informací z projektu anebo lze definovat vlastní nastavení času. Jako jednotky ve výstupu lze použít Luxy nebo Footcandles. 

 
Další zajímavou možností je definice různých modelů oblohy, které budou použity při výpočtu intenzity denního světla. Všechny dostupné modely jsou znázorněny na obrázku výše, kde mezi nimi můžeme vybrat preferovaný model. Pro samotný výpočet je nutné mít definován 3D pohled a práce s pohledy funguje obdobně jako při vizualizacích na Cloudu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o cloudovou službu, můžeme počítat s průběžnou aktualizací samotných funkcí a nástrojů. V tomto ohledu také ušetříme svůj čas a výpočetní čas svých počítačů, protože celý výpočet probíhá mimo naší pracovní stanici na Cloudu. Je také nutné při zpracování počítat s využitím cloudových jednotek (kreditů), které máte dostupné v rámci služeb Autodesk 360.

Funkce analýzy intenzity denního světla rozšiřuje samotnou aplikaci Revit o další možnost jak lépe navrhnout stavbu již v počátku projektu. Jak se pracuje s touto novou funkcí je znázorněno ve videu níže.


Komentáře