Autodesk Fabrication - BIM pro výrobce komponent TZB

z Revitu až na plazmovou řezačku

Aplikace řady Autodesk Fabrication rozšiřují pracovní postupy Informačního modelu budovy (BIM) až do oblasti výroby. Nabízejí tvorbu modelů s použitím knihovních prvků konkrétního výrobce, zpracování přesnějších odhadů nákladů na výrobu a umožňují přímo řídit výrobu TZB komponent. Fabrication se tak řadí na pomezí oborů stavebnictví a strojírenství.

Do rodiny Autodesk Fabrication patří tyto aplikace:
  • Fabrication CADmep – nadstavba pro AutoCAD nebo profesní aplikace postavené na platformě AutoCADu, která v sobě spojuje návrh, detailování, koordinace a přípravu modelů systémů technických zařízení budov pro výrobu ve známém prostředí AutoCADu.
  • Fabrication ESTmep – tvorba nabídek, tedy nástroj na kalkulace a sledování nákladů na výrobu.
  • Fabrication CAMduct – aplikace pro řízení výroby komponent vzduchotechnického potrubí.

Workflow těchto výrobních aplikací je velmi jednoduché a umožňuje zpracovat data od návrhu, který byl vytvořen v aplikacích AutoCAD MEP nebo Revit MEP, až po samotnou výrobu.

Popis pracovního postupu:

Návrh systémů TZB vytvořených v AutoCADu MEP nebo Revitu MEP se pomocí exportních plug-inů převede na model aplikace CADmep (přenosový formát RIF), který se skládá z plně parametrických 3D objektů. Součástí instalace Fabrication CADmep 2014 je plug-in pro export RIF souborů (příkaz _EXPORTMEP) z AutoCADu MEP.

Pro export RIF souboru z Revitu je možné použít plug-in "FABmep Import for Autodesk Revit MEP" dostupný jako technologické preview na Autodesk Labs (do 31. března 2014). Jak už název napovídá, plug-in dokáže nejen exportovat, ale i importovat RIF soubory.


Další krok je import RIF souboru do CADmep (příkaz PROCESSRUN). Tento příkaz nám v jednoduchém dialogu dovolí přesně mapovat převod objektů z AutoCADu/Revitu na objekty CADmep:


Převedený model lze dále upravovat. A kromě převodu modelů z návrhových aplikací, obsahuje CADmep i nástroje pro samotnou tvorbu systémů technických zařízení budov od rozvodů klimatizace, vnitřních rozvodů vody, kanalizace, topení až po tvorbu elektrických okruhů. Systémy skládáme z jednotlivých knihovních prvků, nebo pomocí tzv. Design Line kreslíme křivku trasy systému. Případně můžeme trasu mezi dvěma koncovými prvky nechat automaticky navrhnout pomocí „Fill“ funkcí.

Samozřejmě jsou k dispozici i další funkce, jako například kontrola kolizí, nastavení předvoleb pro jednotlivé systémy, úprava databáze knihoven 3D parametrických prvků, které odpovídají reálným výrobkům, a další.
Pokud máme model hotový, přichází na řadu další krok. Vytvoření MAJ nebo EST souboru pro přenos dat do aplikace CAMduct nebo ESTmep.

V programu CAMduct projekt dále upravujeme a řídíme přímo výrobu jednotlivých komponent. Např. i s využitím automatického nestingu (optimalizace rozvržení tvarů).


Všechny aplikace řady Autodesk Fabrication používají sdílený obsah knihoven a databází.


Praktická ukázka pracovního postupu v krátkém videu:


Další informace viz Autodesk Fabrication

Komentáře