Nová aplikace pro mostaře - Autodesk Structural Bridge Design

Autodesk Structural Bridge Design 2014 je nová aplikace v portfoliu Autodesku (původně "Sam" od společnosti Bestech). Obsahuje sadu modulů pro zpracování návrhu a analýzy mostních konstrukcí. Jejich součástí jsou nástroje pro výpočty metodou konečných prvků, statické a dynamické analýzy a nelineární analýzy konstrukcí.


Moduly obsažené v aplikací jsou rozděleny do tří hlavních kategorií:
 • Modul pro návrh průřezů
 • Modul pro návrh prutů
 • Modul pro návrh konstrukce
Zadávání dat v aplikaci je intuitivní a lze je definovat především graficky. V programu jsou poskytnuty výpočtové nástroje pro návrh a analýzu jak ocelových tak betonových mostů podle norem a standardů:
 • Britské standardy BS 5400
 • Americká norma AASHTO  LFRD
 • Australský kód AUSTROADS / AS 5100
 • Novozélandská norma
 • Eurocode EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
Obsahuje tedy i možnost navrhovat kompozitní materiály dle EN 1994. Předdefinovány jsou Eurokódy s úpravami dle národních příloh pro Británii, Švédsko, Francii a Irsko. Do nastavení Eurokódů lze vstupovat a uživatel může definovat své vlastní hodnoty součinitelů dle předpisu národních příloh pro Eurokódy. V případě Eurokódů lze v přehledné tabulce definovat své vlastní šablony pro nastavení norem.

Nastavení pro Eurokódy

Jedná se o specializovaný software, určený pro specifické konstrukce. Díky tomu je práce v něm v rámci analýz mostních konstrukcí rychlá a efektivní. Umožňuje zpracovávat všechny tvary průřezů a různé materiály. Zároveň generuje výstupy z provedené analýzy ve stylu ručních výpočtů. Podporuje tvorbu vlastních modelů zatížení od dopravy a tvorbu šablon pro taková zatížení. Můžete vytvořit svou vlastní knihovnu pro zatížení od různých vozidel.

Nastavení zatížení od vozidel
Dále podporuje import a export DWG a DXF, obsahuje kreslicí nástroje pro definici samotné geometrie modelu a funkce pro definici zatížení, kombinace zatěžovacích stavů a nástroje pro zpracování výsledků. Software dává konstruktérům větší flexibilitu a efektivitu při tvorbě malých a středně velkých mostních konstrukcí zejména díky integraci těchto nástrojů v jednom prostředí.

Více na Autodesk Structural Bridge Design 2014

Komentáře

 1. What would be the price (in US$) ?

  OdpovědětVymazat
 2. Probably more than 5000 USD but the price may vary on individual markets - please contact your Autodesk reseller.

  OdpovědětVymazat

Okomentovat