Aktualizovaná šablona pro Revit Architecture/Revit LT 2014


Nedávno jsme dali k dispozici výchozí šablonu pro Revit Architecture 2014 a Revit LT 2014, která byla určena pro tvorbu studií, případně dokumentace pro stavební povolení. Aktualizovaná šablona je určena pro tvorbu prováděcí dokumentace. Rozšířili a upravili jsme nastavení v celé řadě oblastí:
-       Nastavili jsme členění dokumentace a výkresů podle vyhlášky 499/2006, které je možné použít při organizaci prohlížeče projektu a výkresů
-       Vybrané materiály mají nastavené tepelné vlastnosti umožňující výpočet součinitele prostupu tepla
-       Přidali jsme nové materiály, typy čar a šrafy
-       Rozšířili jsme seznam parametrů pro vykazování oken a dveří
-       Vytvořili jsme další typy schodišť, zábradlí, oken a dveří
-       Upravili jsem styly kótování a popisek
-      Další drobné úpravy

Podrobný seznam vylepšení a nastavení naleznete v pdf dokumentu na našem Helpdesku, kde je také uložena i šablona. Šablona je rovněž součástí BonusDVD CS+.

Komentáře