Direktiva EU pro použití BIM ve veřejných zakázkách


Evropský parlament na svém plenárním zasedání 15. ledna 2014 odhlasoval doporučení pro všech 28 zemí na modernizaci pravidel pro zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebnictví a dopravy s využitím informačních modelů budov, tedy BIM technologií. Výsledkem má být rychlejší a efektivnější realizace stavebních projektů s úsporami pro daňové poplatníky. Direktiva vstoupí v platnost v březnu 2014.

Oproti tradičním 2D výkresům zůstávají data BIM projektů koordinovaná a konzistentní po celou dobu projektu, u všech jeho účastníků, nezávisle na tom, kdo a kdy projekt měnil. Stavební a inženýrské projekty tak mohou být připravovány a dokončeny rychleji a ekonomičtěji.

Přijetí této direktivy, oficiálně nazvané Evropská direktiva o zadávání veřejných zakázek (EUPPD, European Union Public Procurement Directive), vyzývá členské státy k prosazování, specifikaci nebo nařizování použití BIM pro stavební projekty hrazené z veřejných prostředků v Evropské unii k roku 2016. Některé státy, jako Velká Británie, Nizozemsko, Dánsko, Finsko a Norsko, již dnes pro tyto projekty vyžadují použití BIM. Například Velká Británie přitom odhaduje související úspory ve výši 2 mld. Euro.

Podrobnější, poněkud "těžké" čtení viz záznam 1 a záznam 2 (DOC) ze zasedání EP a Official Journal (PDF).

via verkstadsforum.se

Komentáře