pondělí 20. ledna 2014

Direktiva EU pro použití BIM ve veřejných zakázkách


Evropský parlament na svém plenárním zasedání 15. ledna 2014 odhlasoval doporučení pro všech 28 zemí na modernizaci pravidel pro zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebnictví a dopravy s využitím informačních modelů budov, tedy BIM technologií. Výsledkem má být rychlejší a efektivnější realizace stavebních projektů s úsporami pro daňové poplatníky. Direktiva vstoupí v platnost v březnu 2014.

Oproti tradičním 2D výkresům zůstávají data BIM projektů koordinovaná a konzistentní po celou dobu projektu, u všech jeho účastníků, nezávisle na tom, kdo a kdy projekt měnil. Stavební a inženýrské projekty tak mohou být připravovány a dokončeny rychleji a ekonomičtěji.

Přijetí této direktivy, oficiálně nazvané Evropská direktiva o zadávání veřejných zakázek (EUPPD, European Union Public Procurement Directive), vyzývá členské státy k prosazování, specifikaci nebo nařizování použití BIM pro stavební projekty hrazené z veřejných prostředků v Evropské unii k roku 2016. Některé státy, jako Velká Británie, Nizozemsko, Dánsko, Finsko a Norsko, již dnes pro tyto projekty vyžadují použití BIM. Například Velká Británie přitom odhaduje související úspory ve výši 2 mld. Euro.

Podrobnější, poněkud "těžké" čtení viz záznam 1 a záznam 2 (DOC) ze zasedání EP a Official Journal (PDF).

via verkstadsforum.se

Žádné komentáře:

Okomentovat