Nastavení kamery a ohnisková vzdálenost v Revitu

Při práci s fotografiemi v Revitu budete potřebovat nastavit správné parametry pohledu-kamery tak, aby záběr byl shodný jako u fotografie. Reálnou fotografii pak můžete umístit do pozadí, nebo uložený pohled z Revitu můžete ve Photoshopu zkombinovat s danou fotografií tak, aby si záběry reality a projektovaného objektu odpovídaly.

Revit umožňuje nastavit ohniskovou vzdálenost dvěma způsoby. Parametr ohniskové vzdálenosti můžete upravit pomocí vlastností ořezové oblasti pohledu. Nebo od verze Revitu 2009 v místní nabídce nástroje SteeringWheel (viz tip 8775).

Ani jedna možnost nám neumožňuje přímo zadat hodnotu ohniskové vzdálenosti, kterou známe například z EXIF informací u digitální fotografie. Umístění scény do fotografie je tak trochu pokus omyl.

Ale správnou velikost ořezové oblasti pohledu je možné vypočítat. Kamera vložená ve scéně Revitu má implicitní zorný úhel 50°. To odpovídá u 35mm kamery ohniskové vzdálenosti 38.6mm.

ohnisková vzdálenost = 0.5 * formát filmu / (tan (zorné pole / 2))

A pro tyto výchozí hodnoty platí velikost ořezové oblasti 150x113:


Jak tedy na nastavení správné velikosti ořezové oblasti pohledu v Revitu?
Použijeme tento vzorec:

požadovaná šířka oříznutí pohledu = výchozí šířka oříznutí pohledu * výchozí ohnisková vzdálenost / požadovaná ohnisková vzdálenost

Např. pro ohniskovou vzdálenost 35mm bude platit:

150 * 38,6 / 35 = 165

Velikost delší strany tedy bude 165. Kratší stranu spočteme podle poměru velikosti políčka (24x36) u 35mm kamery, což je poměr 2/3.

165 x 2 / 3 = 110

Velikost kratší strany bude 110. Tyto hodnoty nastavíme v dialogu Ořezat velikost oblasti. Velikost 165x110 odpovídá ohniskové vzdálenosti 35mm, horizontální zorné pole je 54.4° a vertikální zorné pole je 37.8°.

Poznámka: správné nastavení kamery, tedy ohnisková vzdálenost a velikosti zorných polí, budou odpovídat jen tehdy, pokud nebude v pohledu zároveň použitá změna ohniskové vzdálenosti pomocí SteeringWheel.

Komentáře