Projekt Octopus pre Robot Structural Analysis 2014

Pracujte s výsledkami a dátami z Robotu priamo v tabuľkách ExceluĎalší zaujímavý nástroj z Autodesk Labs – „Project Octopus“ je bezplatná aplikácia, ktorá umožňuje dynamické prepojenie výsledkov a dát medzi Autodesk Robot Structural Analysis 2014 (RSA) a Microsoft Office Excel.

Pomocou tohto nástroja môžu tak používatelia jednoducho pracovať s výstupmi z RSA priamo v známom tabuľkovom prostredí Excelu, do ktorého je Octopus po inštalácií plne integrovaný ako Addin. Používateľ má možnosť vyberať zo zoznamu, ktoré hodnoty požaduje priamo synchronizovať, ako napr.: rozmery prvkov, materiál, výsledné reakcie, momenty, zaťažovacie stavy, extrémy, a pod. Pokiaľ dôjde následne k modifikácií modelu v RSA, aplikácia pomocou príslušnej funkcie dokáže okamžite aktualizovať tieto hodnoty v tabuľkách Excelu, ktoré sú naďalej k dispozícii pre ďalšie spracovanie podľa potreby, ako tvorba grafov, vzorcov, porovnávacích tabuliek, a pod.Požiadavky pre bezproblémový chod a fungovanie aplikácie výrobca udáva:
  • platforma: Windows 8 (64bit) alebo Windows 7 (64bit);
  • Microsoft Office: Microsoft Office Excel 2013 (32-bit and 64-bit) alebo Microsoft Office Excel 2010 (32-bit and 64-bit);
  • Najnovšia verzia RSA = Robot Structural Analysis 2014

Cieľom projektu Octopus je zjednodušenie tvorby výstupov a výsledkov z RSA do prehľadných tabuliek v Microsoft Office Excel, eliminuje tým chyby spôsobené nepozornosťou pri tvorbe „klasicky“ pomocou copy/paste, a odstraňuje potrebu programovacích zručností a znalostí Autodesk Robot Structural Analysis API pre extrakciu dát.

Videoukážka:Project Octopus je k dispozícíí zdarma na Autodesk Labs a je prístupný do 1.júna 2014

Komentáře