Fotometrie a Revit

Pro tvorbu knihovních prvků realistických osvětlovacích těles je možné v Revitu použít parametry pro přesné definování fotometrie. Parametry pro nastavení fotometrie dostupné u osvětlovacích těles závisí na definici zdroje světla.

Pokud v definici zdroje světla určíte Fotometrickou síť, můžete k osvětlovacímu tělesu nastavit konkrétní soubor "IES" (Illuminating Engineering Society). Soubor IES je textový soubor fotometrických dat, který můžete získat přímo od výrobce osvětlení. Soubor mimo jiné popisuje fotometrickou síť - geometrii, jak světlo vychází z osvětlovacího tělesa. Získáte tak přesnější výsledky u rendrovaných obrázků.

Jak připojit IES soubor k rodině světla? -> Ve vlastnostech typu osvětlovacího tělesa.

V případě, že se v projektu Revitu v typu osvětlovacího tělesa nezobrazuje možnost nastavení IES souboru:

Je potřeba upravit v editoru rodin zdroj světla. Otevřete rodinu světla, vyberte zdroj světla a klikněte na pásu karet příkaz Definice zdroje světla:


A vyberte možnost Fotometrická síť:

Po načtení rodiny zpět do projektu se již zobrazí parametr Soubor fotometrické sítě a můžete tak vybrat IES soubor.

A pokud tedy Revit umožňuje používat soubory IES, nabízí se otázka: „Jak je to s výpočty osvětlení v Revit MEP?“

TZB software Autodesk Revit MEP počítá Průměrné odhadované osvětlení pro každý Prostor na základě rozmístěných světel. Pro výpočet můžete dále nastavit výšku pracovní roviny a odrazivost stropu, stěn a podlah.


Přesný výpočet osvětlení v Revitu pak umožňuje Add-in aplikace ElumTools (www.elumtools.com).


Tato aplikace nabízí funkce pro podrobnější správu světel, mapování materiálů, pracovní roviny výpočtů, výpočty místností a prostorů, možnost zahrnout do výpočtů i další prvky, výpočty nouzového osvětlení, vizualizace, výkazy a další.


Komentáře