Ontologie BIM

V disertační práci Ralpha Kreidera na Penn State University rozebírá autor výsledky provedeného průzkumu mezi uživateli BIM aplikací z pohledu ontologie, tedy formalizace popisu oboru BIM, pojmů v něm používaných a vztahů mezi nimi. Tato zdánlivě abstraktní metodika má i zajímavé praktické výsledky - poskytuje mj. i přehled o frekvenci pojmů popisujících využívané funkce BIM v okruhu respondentů onoho průzkumu.

Jaké funkce BIM řešení jsou tedy v praxi nejpoužívanější?


Zatímco 3D koordinace a připomínkování projektů jsou (nepřekvapivě) nejvyužívanější oblasti, relativně nízký podíl mají analytické funkce BIM.

(via Building Information Management)

Komentáře