Fabrication CADmep - knižničné prvky a trasovanie pomocou Design Line

Autodesk Fabrication CADmep je jedným zo základných nástrojov pre tvorbu, návrh, koordináciu a prípravu modelov systémov technických zariadení budov so zameraním priamo pre výrobu. Popis a predstavenie celej rodiny Autodesk Fabrication sme publikovali tu. My si v nasledujúcom článku ukážeme, ako správne nastaviť a používať funkcie automatického trasovania pomocou tzv. Design Line, a prácu s knižničnými prvkami v Autodesk Fabrication CADmep.

Funkcia Design Line, slúži užívateľom predovšetkým pre nakreslenie trasy požadovaného systému TZB, príp. jeho editáciu, kde užívateľ len narysuje krivku trasy systému a CADmep automaticky vyplní túto líniu z dostupných knižničných prvkov. Základom je správne nastavenie a namapovanie týchto položiek z celkovej databázy, ktorú má užívateľ načítanú v projekte. Toto namapovanie robíme pomocou funkcie priradiť Tlačítko.

V 1. kroku je potrebné vytvoriť/upraviť servisnú šablónu v dialogu Nastavení servisu. Je to príkaz, kde používateľ nadefinuje konkrétne z ktorých knižničných prvkov požaduje následne trasu pomocou Design Line vytvárať. CADmep umožňuje v tomto nastavení zadať a triediť jednotlivé položky do skupín, kvôli lepšiemu prehľadu.

2. krok spočíva v priradení Tlačítka ku prvku, ktorý sa nachádza v uvedenej servisnej šablóne, ktorú sme vytvorili v 1.kroku. Jednotlivé tlačítka sa rozdeľujú do viacerých druhov podľa tvaru prvku, ku ktorému sú priradené, napr.: Bend - kolená, RedILTee - rozbočka, ShapeChange - redukcia, Offset - odsadenie, ...,  podľa čoho následne CADmep rozoznáva, ktorý prvok kam na trase správne vložiť.
Pre správne fungovanie trasovania je potrebné, aby užívateľ týmto spôsobom priradil Tlačítko ku každému knižničnému prvku, z ktorého požaduje trasu vytvárať, aby nevznikali tzv. "prázdne miesta".

Tlačítko k knižničnému prvku priradíte pravým kliknutím myši na danú položku a zvoľte voľbu Vlastnosti tlačítka.

V dialógovam okne priraďte k prvku príslušný kód tlačítka.

Vytváranie jednoduchej trasy pomocou Design Line a priradenie tlačítok k jednotlivým knižničným prvkom je znázornené na nasledujúcom videu:Cieľom vytvárania trasy pomocou Design line, je efektívnejšie modelovanie jednotlivých systémov, zrýchlenie tvorby zložitejších úsekov, a úspora času oproti vytváraniu systému z jednotlivých knižničných prvkov samostatne po jednom.

Viac na cadstudio.cz/fabrication

Komentáře