Sdílené souřadnice v Revitu

V tomto příspěvku si ukážeme, jakým způsobem můžeme v Revitu sdílet souřadnice z DWG souboru v rámci JTSK souřadnic a podkladů od geodeta a zaměření pozemku. V závislosti na tom lze pracovat se souřadnicemi projektu např. pro potřeby vytyčení.

Revit používá vnitřní souřadnicový systém pro všechny prvky, které tvoří model v projektu. Souřadnice modelu Revitu jsou určeny tzv. "Základním bodem projektu" a "Zeměměřičským bodem", případně pomocí sdílených souřadnic. Základní bod projektu nám určuje tzv. nulu projektu. Zeměměřičský bod nám pomáhá při vytyčování projektu na pozemku. Může to být pomocný bod v blízkosti stavby, u kterého jsou známy souřadnice JTSK a k němu pak vztahujeme souřadnice Základního bodu projektu nebo nám může určovat nulu v daných souřadnicích. Jestliže se významné souřadnice pro projekt nacházejí v připojeném modelu, například v koordinační situaci nebo zaměření od geodeta, je možné získat souřadnice z připojeného modelu, v našem případě z DWG souboru.

Pro sdílení souřadnic z DWG souboru postačí nastavit lokální souřadnicový systém v AutoCADu, který chceme pro sdílení využít.

V pohledech Revitu je možné Základní bod a Zeměměřičský bod skrýt nebo zobrazit. Tuto funkci nalezneme v dialogu Přepsání Viditelnosti/Zobrazení (klávesová zkratka VV) pro konkrétní pohled v kategorii Pozemek, viz obrázek níže.

Dialog Přepsání Viditelnosti/Zobrazení

V přednastaveném režimu jsou tyto dva body připnuty pomocí "Sponky".


V režimu "připnutí" Základního bodu projektu se při posunutí tohoto bodu současně posouvá celý projekt vzhledem k Zeměměřičskému bodu a vnitřní nule projektu. Po odepnutí je možné posouvat Základní bod projektu aniž bychom posouvali samotným projektem a nastavit lze takto i nulu projektu výškově.

Po připojení DWG souboru jako externí reference si před využitím funkce sdílených souřadnic nastavte tzv. Projektový sever. Ujistěte se, že ve vlastnostech pohledu máte nastaven parametr Orientace na hodnotě Projektový sever a poté  DWG podklad otočte do projektového severu dle potřeb. Dále si určete místo nuly projektu a posuňte do určeného bodu Základní bod projektu (sponka vypnuta). Poté klikněte na instanci DWG reference a na panelu vlastností Instance klikněte na hodnotu parametru Sdílené umístění. V dialogu Sdílet souřadnice zvolte možnost Získat systém sdílených souřadnic.


V tuto chvíli jsou souřadnice bodu Revitu přebírány z připojeného DWG souboru a při přepínání parametru Orientace na Projektový sever a Skutečný sever můžeme v každém pohledu zobrazit natočení projektu dle souřadnic. Další informaci viz video níže:Výstupy modelu z Revitu ve formě DWG jsou při použití sdílených souřadnic tvořeny automaticky v lokálním souřadnicovém systému, který odpovídá sdíleným souřadnicím z Revitu a v AutoCADu s nim pak můžeme dále pracovat.

Komentáře