Dynamické prepojenie výkazových tabuliek v Revite s Microsoft Excel

Ďalšou zaujímavou aplikáciou a jednou z najsťahovanejších na stránkach Autodesk Exchange Apps pre Autodesk Revit je nástroj, pomocou ktorého dokážeme z Revitu exportovať tabuľky výkazu/množství do známeho prestredia Excelu (formát *.xls, v ktorom môže užívateľ určité hodnoty samozrejme zmodifikovať, zmeniť, doplniť) a následne spätne načítať túto tabuľku priamo do Revitu. Tento doplnok synchronizuje dáta z tejto importovanej tabuľky, a tým pádom dochádza okamžite k aktualizácií parametrov pri daných prvkoch v modeli Revitu, ku ktorým sa vzťahuje vykonaná zmena. Jedinou podmienkou je, aby sa modifikácia údajov v Exceli vzťahovala iba na parametre instance, nakoľko program nedokáže synchronizovať parametre typu.

Aplikácia ponúka dva hlavné príkazy:
 
Schedule Export: Príkaz poskytuje možnosť exportovať dáta daného výkazu/množství do súboru programu Microsoft Excel, možnosti uloženia súboru sú klasický formát Excel (*.xlsx) alebo starší Excel 97-2003 ( *.xls ).

 
Excel Import: Príkaz poskytuje pľnohodnotný prístup užívateľovi importovať súbory z aplikácie Excel do aplikácie Revit. Pre bezproblémový import je potrebné, aby bola tabuľka v správnom formáte (*.xls, *.xlsx) a pôvodne bola vytvorená z príkazu Schedule Export (viď predch. krok). S využitím tejto funkcie budú dané vlastnosti príslušných modelov v Revite aktualizované podla tejto importovanej tabulky.
 
 
Hlavným cieľom tejto aplikácie je umožniť užívateľom pracovať príp. dodatočne modifikovať výkazy/množství z Revitu v známom tabuľkovom prostredí Excelu, pričom tieto zmeny majú dopad priamo na konktrétne prvky v modeli Revitu, ktorých vlastnosti sú (po importe) následne aktualizované. 
 
Krátka videoukážka:
 
 
Aplikácia je zdarma, a je k dispozícií k stiahnutiu v nasledovnom odkaze.
 

Komentáře