Vylepšená funkce kvantifikací v Navisworks 2015

Koordinační aplikace Navisworks přináší ve verzi 2015 zásadní vylepšení funkcí pro výkazy výměr. Nástroj kvantifikace je dostupný v obou komerčních verzích Navisworks Simulate 2015 a Navisworks Manage 2015.

V nové verzi je možné zpracovávat i 2D pohledy a zahrnovat výpočty do projektu kvantifikací. K dispozici jsou zcela nové příkazy pro odměřovaní na 2D podkladech, které umožňují získávat informace o délkách, plochách a počtech. Informace je možné odečítat z podkladu i trochu rychleji, než pouhým "obkreslováním", a to za pomoci dalších příkazů pro výběr vektorů ukázáním nebo oknem nebo automatickým zjištěním uzavřené hranice.


Tyto nové příkazy je možné používat pouze nad 2D DWF a DFWx. Podporovány jsou nativní, např. "vytištěné" přímo z Revitu, i scanované (převedené). Lze tedy použít i výkresy v PDF, které jsou převedeny do DWF např. pomocí tiskového driveru Autodesk DWF Writer (ke stažení zde). Při prvním použití některého z nových příkazů pro odečítání z 2D, se zobrazí dotaz na nastavení měřítka podkladu. Toto probíhá přeměřením známé vzdálenosti v DWF a jejím upřesněním - ruční zadání hodnoty vzdálenosti v konkrétních jednotkách.

Jako podklad pro 2D výkazy výměr nelze v Navisworks použít DWG formát. I když obsahuje pouze 2D data, Navisworks s ním pracuje jako s 3D modelem. Ale u kvantifikací 3D dat došlo také k vylepšení.

Veškerá 3D data mohou být v nové verzi zpracovaná efektivněji. Objekty je možné do výkazu započítat i pouhým přetažením z okna Selection Tree, nebo využitím nové volby v místní nabídce, po kliknutí pravého tlačítka myši na vybrané položky v okně Selection Tree.


Jako další novinku lze využít pro vykazování mapování vlastností. Každý typ položky katalogu (Item Catalog) je automaticky mapován na odpovídající výchozí vlastnosti objektu. V některých případech nemohou být data mapovány automaticky, protože objekty neobsahují výchozí vlastnost používanou pro automatické mapování, nebo chcete změnit výchozí mapování vlastností. V takovém případě můžete nastavit globální mapování vlastností, nebo mapování určit i individuálně pro každou položku v katalogu.

Například typ položky Object je automaticky mapován na název objektu:


V nastavení mapování vlastností je provedena změna, tak aby se místo názvu objektu zobrazovalo ID (do dialogu Property Mapping se přistupuje přes nové tlačítko v Item Catalog):


Další vykázaný objekt již bude v projektu kvantifikace zobrazen s vlastností hodnoty ID:


Ve verzi 2015 jsou také integrována 2D a 3D data. Do jednoho projektu kvantifikace je tedy možné zapracovat informace z 3D modelů i 2D podkladů. Jak do jednoho projektu sloučit 2D a 3D data naleznete na webu cadforum.cz v tipu 9802.

A poslední vylepšení, k vykázaným položkám je nyní možné připojovat komentáře.


Krátká videoukázka:

Komentáře