Vytváranie výkazov s obrázkami v Revite 2015

V naslednovnom článku si bližšie predstavíme jednu z noviniek Revitu 2015. Nová verzia so sebou prináša možnosť jednoducho priradiť grafickú informáciu (obrázok) k prvkom v modeli, a jej následná možnosť zobrazenia vo výkazoch.
 
Príklad výkazu nábytku s obrázkami v pohľade výkresu:

Po kliknutí na daný prvok má užívateľ na palete Vlastnosti (v časti Identifikačné data a v dialogu Vlastnosti typu) k dispozícií nové parametre, ktoré v novej verzií umožňujú priradiť obrázok (grafickú informáciu) k tomuto prvku. Sú to parametre:
  • Obrázek - vlastnosť instancie pre prvok v modeli (obr.1)
  • Typ Obrázek - vlastnosť typu pre prvok v modeli alebo v rodine (obr.2)
  • Obrázek tvaru - vlastnosť typu pre rodinu typu tvaru výztuže (pre Revit a Revit Structure)

Obr.1:


Obr.2: V prípade ak chceme zmeniť obrázok priradený k typu rodiny, je potrebné otvoriť rodinu v Editoru rodín, upraviť vlastnosť Typ Obrázek pre danú rodinu a znovu načítať rodinu do modelu:
 
Obrázky do modelu sa po kliknutí na daný parameter (Obrázek, Typ obrázek, Obrázek tvaru) vkladajú/spravujú pomocou vylepšeného dialógu Spravovat obrázky, ktorý bol obohatený v novej verzií o niektoré nové funkcie:

  • tlačitko "Přidat..." - pre vloženie nového obrázku
  • tlačítko "Načíst z..." - pre nahradenie vybraného obrázku obrázkom z iného umiestnenia
    (aktuálna cesta k obrázku sa zobrazuje v novom stĺpci Cesta)
  • tlačítko "Znovu načíst" - pre obnovenie alebo aktualizovanie súboru s obrázkom

 
Obrázky sú priamo vkladané do projektu Revitu - zväčšuju teda jeho veľkosť. Pri snahe o zachovanie čo najmenšej veľkosti súboru, je vhodné vkladať obrázky menšie ako 300kB, o veľkosti okolo 300x300 pixelov a s rozlíšením nižším ako 96 DPI. Dialóg Spravovat obrázky predstavuje jediný spôsob odstránenia daného obrázku z modelu. Nie je ho teda možné z modelu odobrať tak, že ho užívateľ odstráni z pohľadu alebo z výkresu ale v správe obrázkov je potrebné použiť tlačítko Vymazat.

Zoznam podporovaných formátov obrázkov:  *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png, *.tif


Následne pri tvorbe výkazu sú dostupné nové parapetre obsahujúce grafickú informáciu, ktoré má užívateľ možnosť vykazovať. Obrázky sa zobrazia vo výreze výkazu po vložení na výkres.

Videoukážka:


Nezabudnite si pozrieť predstavenie ďalších nových funkcií Revitu vo verziách 2015 na našich stránkach www.cadstudio.cz. Odkaz priamo na novinky pre Revit Architecture nájdete zde, novinky pre Revit Structure po kliknutí zde.


Komentáře