Fabrication CADmep: tlačítka Design Line pod kontrolou

Fabrication CADmep je nástroj pre tvorbu systémov technických zariadení budov zameraný predovšetkým na výrobu.


Výhody a použitie funkcie trasovania pomocou Design Line, ako aj samotné predstavenie programu Fabrication CADmep sme publikovali v predchádzajúcich článkoch, nájdete ich v nasledovnom odkaze1 a v odkaze2 . V tomto príspevku sa budeme venovať jednej z najčastejších otázok užívateľov CADmep-u, a to ku ktorým úsekom, alebo uzlom trasy sa vzťahuju jednotlivé kódy tlačítok pre Design Line. Toto nastavenie je nevyhnutnosťou, aby trasovanie pomocou Design Line fungovalo korektne a bez problémov.

Kódy tlačítok priradzujeme v dialógovom okne Button Properties vo volbe Button Code
 
Výpis základných kódov tlačítiek s krátkym všeobecným popisom Vám ponúkame v tomto prehľadnom zozname, ktorý znázorňuje jednotlivé názvy kódov aj na grafickom príklade. Smer zadania Design line je znázornený červenými šípkami.
 
RedInline                  
redukcia - 2 linky trasy s rôznymi veľkosťami sa stretávajú v jednom bode
 
Bend
koleno - 2 linky trasy zvierajú uhol
 
Offset
odsadenie - 2 linky trasy s rovnakými veľkosťami sa stretávajú v jednom bode (roviny xy) s rôznymi výškovými hodnotami (rovina z)
RedILTee
odbočka (T-kus) - 3 linky trasy (s rovnakými alebo rôznymi veľkosťami) sa stretávajú v jednom bode (pozor na smer zadania Design line - viď červené šípky)
RedEOLTee
odbočka (T-kus) - 3 linky trasy (s rovnakými alebo rôznymi veľkosťami) sa stretávajú v jednom bode(pozor na smer zadania Design line - viď červené šípky)
OpenEnd
zátka - linka trasy končí
Red4Way
dvojitá odbočka - 4 linky trasy (s rovnakými alebo rôznymi veľkosťami) sa stretávajú v jednom bode (pozor na smer zadania Design line - viď červené šípky)
ShapeChange
redukcia tvaru - 2 linky trasy s rôznymi tvarmi a veľkosťami sa stretávajú v jednom bode:  zmena úseku trasy z hranatého tvaru potrubia na kruhové (Rect to Round) alebo z hranatého tvaru na oválne (Rect to Oval) 
 
  
OffsetReducer
odsadenie s redukciou - 2 linky trasy s rôznymi veľkosťami sa stretávajú v jednom bode (roviny xy) s rôznymi výškovými hodnotami (rovina z)
OffsetTee
odsadenie s odbočkou - 3 linky trasy (s rovnakými alebo rôznymi veľkosťami) sa stretávajú v jednom bode (roviny xy) s rôznymi výškovými hodnotami (rovina z)
 

Ďalšie informácie ohľadom produktov z rodiny Fabrication nájdete na našich stránkach www.cadstudio.cz/fabrication

Komentáře