Legenda v Revitu, obecnou popiskou

Dnes se podíváme na alternativní možnost vytvoření legendy na výkres pomocí rodiny Obecné popisky (pro Moravany: Obecného popisku). Parametrizace vypadá ze začátku složitě, ale po pochopení zjistíte, že postup je velmi jednoduchý a video na konci článku vám s tím pomůže krok za krokem.

Při vytváření Legendy na výkres narážíme na problém, že každý výkres obsahuje jiné typy materiálů a značky v legendě.  Proto musíme vytvořit několik legend, které pak vkládáme na výkres, někdy dokonce nastane situace, že každý výkres potřebuje svoji vlastní legendu. Tenhle postup je neefektivní a dost pomalý.

Jedna z možností, jak se tomuhle vyhnout je vytvořit si rodinu Obecného popisku. Popisek bude obsahovat všechny materiály, značky a popisky, které používáme v legendě. Pomocí jednoduché parametrizace, můžeme ve vlastnostech zaškrtávat řádky, které chceme v Legendě zobrazit.  

Začneme vytvořením Rodiny na šabloně obecného popisku. Nově vytvořenou rodinu musíme ještě jednou zkategorizovat do Obecné popisky, protože se nám vytvořila rodina v kategorii Popisek obecného modelu. Pokud vytváříme legendu materiálů, vytváříme šrafu příkazem vyplněná oblast. Pro vložení šrafy musíme mít připravené soubory .pat. Soubory musí obsahovat všechny šrafy, které chceme použít v naší legendě. Upravíme typ maskovací oblasti tak, že přepíšeme vzor výplně popředí, pomocí souboru pat. Tedy Upravit Typ (vyplněné oblasti) > Vzor výplně popředí > Nový vzor výplně > Vlastní > Procházet > Vybereme umístění souboru PAT > Vybereme požadovanou šrafu > Nastavíme měřítko šrafy. Pokud se nebude jednat o materiál, ale značku, vytvoříme kresbu téhle značky, nebo importujeme značku z CAD aplikací. Textem přidáme název materiálu nebo značky a zarovnáme. Šrafy a značky můžeme vytvořit jednoduché bez parametrizace, nebo je můžeme parametrizovat.

 Vytvoříme Rodinu pro každý materiál, značku nebo jakýkoli řádek v naší Legendě. Rodiny vytváříme přeukládáním. Uložit jako > Nový název rodiny > Přepíšeme text > Změníme šrafu nebo značku. 

Po vytvoření samostatných rodin jednotlivých řádků, založíme Novou Rodinu na šabloně Obecný popisek. Opět znovu zakategorizujeme do Obecné popisky. Zde budeme vkládat naše vytvořené rodiny Legendy. 

Rodiny vkládáme pod sebe příkazem symbol. Zarovnáváme je pomocí vodorovných referenčních čár. Rodina musí být zamknutá k referenční čáře, aby se při posunu referenční čáry nahoru nebo dolů, rodina pohybovala s referenční čarou. Svislé zarovnávání provedeme pomocí hlavního kříže, kde rodiny zamykáme ke svislé čáře. 

Referenční čáry mezi sebou zakótujeme a přidáváme jim jednoduché parametry délky, například x1, x2, x3…….

Parametrizace:


Musíme vytvořit parametr pro každou vnořenou rodinu. Parametr rodiny, Disciplína: Obecné, Typ Parametru: Ano/NE, Instanční parametr. Asociujeme zobrazení rodiny na Vytvořený parametr ve vlastnostech vnořené rodiny. Vytvoříme parametr, který bude určovat vzdálenost mezi jednotlivými řádky Legendy. Já ho nazval odsazení. 

Nyní máme vše připravené pro parametrizaci posunu řádků. Tahle parametrizace se přidává do vzorců vzdáleností mezi referenčními čarami, u mě tedy x1, x2, x3…. Vzorec: „if(„název parametru rodiny, která je svázána kótou se současnou rodinou“, Odsazení, 0 mm)“  „if(ZEMINA NASYPANÁ, Odsazení, 0 mm)“. Tenhle vzorec vkládáme do všech řádků, řídících vzdálenost mezi referenčními čarami, samozřejmě pouze kromě prvního. Protože nad ní se nenachází žádný řádek. Vzorec tedy zjednodušíme na „Odsazení/2“. Vzdálenost bude tedy polovičkou vzdálenosti mezi ostatními řádky. 


Pokud jsme si ve vnořených rodinách vytvořili parametry řídící velikost maskovací oblasti, musíme tyto parametry vytvořit v rodině Legendy a parametry provázat mezi sebou. 


Nastavení požadované tloušťky čár provedeme ve vnořené rodině, ale tloušťka čar je řízená podle tabulky tloušťky čar v projektu pro správný typ čáry.Rodinu na výkres vkládáme přes Symbol na kartě Poznámky. Ve Vlastnostech legendy zaškrtáváme materiály a popisky, které chceme v Legendě zobrazit.Videoukázka:


Komentáře

Okomentovat