Konstrukční analýza v Revitu

Autodesk nabízí ve svém portfoliu nástroj pro konstrukční analýzu budov Robot Structural Analysis. Dnes si oproti tomu blíže ukážeme, jak lze provést konstrukční analýzu přímo v aplikaci Revitu pomocí cloudové služby Structural Analysis for Revit. Použijeme k tomu doplněk Structural Analysis Toolkit 2014, resp. Structural Analysis Toolkit 2015, který je zdarma ke stažení na stránkách Autodesk Exchange Apps a je vyvinutý společností Autodesk. Doplněk stačí přidat do nástrojů Revitu. Podporované verze Revitu jsou Revit Structure 2015/2014 a Revit 2015/2014.

Structural Analysis Toolkit

Analytický model je možné celý vytvořit v Revitu, data se pak zasílají právě na cloudovou službu Structural Analysis for Revit a tam se provede výpočet. Výsledky lze prohlížet v internetovém prohlížeči anebo je můžeme podrobněji analyzovat přímo v Revitu.Při tvorbě ukázkového modelu byly použity nástroje pro tvorbu konstrukčních desek, konstrukčních sloupů a konstrukčních nosníků. Aplikace Revit tvoří při modelování současně s geometrií i Analytické stěny, Analytické desky a Analytické pruty, se kterými je možné dále pracovat a lze je upravovat. Pomocí záložky Analyzovat byly vytvořeny v modelu okrajové podmínky, zatížení a zatěžovací stavy.

Panely pro tvorbu konstrukčních prvků
Panely pro práci s analytickým modelem

Výsledek - 3D pohled na geometrii a analytický model v Revitu

Záložka Analyzovat umožňuje definovat okrajové podmínky, zatížení a zatěžovací stavy. Celý model byl zaslán na analýzu využívající metodu konečných prvků - na cloudovou službu Structural Analysis pro Revit, kde se vygeneruje síť konečných prvků a provede výpočet.


Výpočtový model lze prohlížet v internetovém prohlížeči

Celý proces přenosu dat a práce s daty je ilustrován v následujícím videu na YouTube kanálu CAD Studia.


Komentáře