Knihovní prvky pro Revit MEP - práce studentů vysoké školy

V rámci spolupráce firmy CAD Studio se studenty Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE) jsme se zaměřili na tvorbu knihovních prvků pro Revit MEP. Tyto rodiny jsou vytvářeny podle reálných objektů - produktů společností, zabývajících se výrobou prvků a systémů technických zařízení budov (TZB). Během odborné praxe studenti VŠTE vytvořili prvních několik typů výrobků od firmy TROX, která nabízí kompletní program dílů a systémů pro technologii centralizovaného a decentralizovaného větraní a klimatizace. Tyto výrobky tak lze snadno zařadit do BIM projektů v Revitu MEP.


Konkrétně jsou k dispozici rodiny např. požární klapky, vířivých anemostatů, štěrbinových výustí a dalších. Soubory rodin obsahují plně parametrické 3D modely, 2D symboly i důležité technické parametry podle specifikací konkrétních výrobků, které výrobce poskytuje na svých webových stránkách.

Knihovní prvky TROX jsou volně k dispozici pro Revit 2014 a 2015. Můžete si je stáhnout na stránkách Katalogu CAD/BIM bloků na portálu CADforum.cz. Autorem této sady rodin "TROX" je student - v současné době již bývalý (po úspěšně zakončeném studiu) - Bc. Michal Marek.

Spolupráce CAD Studia se studenty VŠTE dále pokračuje. Aktuálně probíhají práce na vývoji dalších rodin pro Revit MEP. Tentokrát jsou rodiny zaměřeny na jinou profesi - vytápění. Předpokládáme, že do konce letních prázdnin budou ke stažení nové knihovní prvky deskových otopných těles produktové řady Radik Klasik od předního výrobce otopných těles, společnosti Korado. Na ty v průběhu podzimních měsíců navážou BIM knihovny dalších produktových řad stejného výrobce.

Komentáře