Fabrication CADmep: Design Line (časť 1)


Design Line je univerzálny nástroj pre návrh trasy potrubia v programe Autodesk Fabrication CADmep, ktorý sme si bližšie predstavili v predchádzajúcom článku. V tomto príspevku sa budeme venovať bližšiemu popisu jednotlivých funcií priamo v nastaveniach Design Line. Je veľmi dôležité oboznámiť sa so všetkými týmito funkcie ešte pred návrhom a prácou s Design Line, aby užívateľ dosiahol rýchle a efektívne vytvorenie danej trasy podľa jeho predstáv.Po kliknutí na nástroj Design Line sa užívateľovi ponúka menu nastavení, ktoré so sebou prináša tieto funkcie:


Tvar - nástroj pre výber požadovanej formy (tvaru) potrubia, užívateľ má možnosť zvoliť medzi hranatým, kruhovým a oválnym
Nová Design Line - základná funkcia pre zadávanie novej čiary návrhu
Čiarový mód - voľba typu prvkov, užívateľ má možnosť zvoliť potrubie pevné alebo ohybného typu
Auto vertical changes - automatické prekonávanie výškových rozdielov pri trasovaní potrubia, pri zmene odsadenia alebo výšky úrovne nástroj automaticky súvisle vyplní prechod, a zabezpečí tak prepojenie rôznych výškových rozdielov na zadaje trase
Prevziať výšku - nástroj pre pokračovanie trasy protubia vo výške, kde predchádzajúca linka/trasa Design line končí. 
Prevziať vlastnosť - prevezme prierezové charakteristiky potrubia z predchádzajúcej čiary návrhu
Zobraziť/skryť 3D - vypína/zapína zobrazenie objektov v 3D, fukcia slúži aj na regeneráciu/obnovenie tvaru potrubí pri zmene v aktuálnej Design Line
Velikost - pole pre zadávanie rozmerov potrubia (v príp. akjtívnej funkcie Enter By Size na karte Náhled)
Elevation - výška potrubia od referenčnej hodnoty podlažia
Terminal - výška mechanického zariadenia od referenčnej hodnoty podlažia
Fix by - nástroj pre určenie zadávacieho miesta pri vykreslovaní trasy potrubia, zadanie je možné zarovnať na stred, na os, na kraje či rohy potrubia


K návrhom čiary návrhu sa vzťahujú taktiež nástroje na záložke Čára, Node, Šablona a Náhled. V tejto prvej časti článku si bližšie predstavíme funkcie na záložke Čára, ktoré majú po použití nasledovný charakter:

Vytvoriť - základný nástroj pre vytvorenie novej trasy potrubia
Simulace řezu - nástroj pre prevedenie z "klasickej" čiary ACADu na čiaru návrhu - Design line
Kombinovať - umožňuje prepojiť dve a viac čiar návrhu, ktoré boli vytvorené zvlášť do jedného uceleného celku
Kopírovať - funkcia pre kopírovanie zvolenej trasy potrubia, kopírujú sa všetky vlastnosti čiary návrhu, ako velkosť potrubia, odsadenie, výška atď.
Change Constraints - zmena podmienok v zadanej Design line, umožňuje modifikáciu názvu, tvaru, farby čiary návrhu, a pod.
Upraviť - dodatočná modifikácia už vytvorenej trasy Design line
Kompenzace - nástroj pre zrovnanie (vyrovnanie do vodorovnej polohy) výšky na zvolenej časti Design line podľa zadania užívateľa
Elevation - na zvolenom úseku umožňuje dodatočne zmeniť výšku osadenia Design line
Drainage Tool - nastavenia pre automatický sklon trasy potrubia
Smazat - po kliknutí odstráni zvolenú linku Design Line
Přerušit - vytvorí pretnutie na zvolenej čiare návrhu, užívateľ môže od tohto miesta ďalej pokračovať v návrhu trasy
Dependent objects - nástroj pre správu prvkov, kt. sú závisle umiestnené mimo Design line

Ďalším funkciám na záložkách Node, Šablona, Náhled sa budeme venovať v nasledujúcom článku Fabrication CADmep: Design Line (časť 2), ktorý pripravujeme.


Komentáře