Fabrication CADmep: Design Line (časť 2)

V nasledujúcom príspevku budeme pokračovať v téme Fabrication CADmep: Design Line, a predstavíme si ďalšie funkcie na záložkách Node, Šablona a Náhled. Prvú časť nájdete v nasledovnom odkaze.

NODE - záložka na ktorej užívateľ nájde všetky nástroje, ktoré umožňujú následný výpočet (napr. tlakových strát) v danej linke Design Line.
Define Source - po kliknutí užívateľ zadefinuje zdrojovú jednotku - prívod vzduchu, zariadenie, ...
Terminals - vloženie koncového prvku, napr. výustka, jednotka VAV, ...
Vyplnit - upozorní príp, vyplní chýbajúce miesta na zadanej Design Line
Upravit - úprava koncových prvkov na trase potrubia
Smazat - trvalé odstránenie položiek na zvolenej Design Line


ŠABLONA - umožňuje jednotlivé nastavenia uložiť do (šablony) a následne načítať v akomkoľvek inom projekte CADmepu
Vložiť - umožňuje načítať nastavenia zo šablóny
Uložiť - uloží všetky nastavenia do jedného súboru šablóny
Manage - nástroj pre správu jednotlivých šablón, prepínanie medzi nimi, odstraňovanie, modifikácia


NÁHLED
Poznámky - zobrazenie informačného textu pri každom knižničnom prvku v trase z design line.
Vypočítat -  po kliknutí spustí výpočet tlakových strát
Fill in 3D - zapína zobrazenie objektov v 3D, fukcia slúži aj na regeneráciu/obnovenie tvaru potrubí pri zmene v aktuálnej Design Line
Fill Auto Hangers - zapína zobrazenie podpier potrubia
Erase 3D Item(s) - vypína zobrazenie objektov v 3D, užívateľ pracuje iba s čiarami Design Line
Spool - nástroj pre modifikáciu Design Line - zmena farby, rozmerové podmienky, podmienky zadania trasy
Dynamic Fill - automaticky vykresluje knižničné prvky po zadaní trasy Design Line
Ignore Auto Offsets - po zapnutí neberie do úvahy automatické odsadenie prvkov v Design Line
Optimise Fitting Extensions - automatické zarovnanie prvkov
Process Dummy Terminals - automatické zarovnanie koncových prvkov/zariadení
Troubleshoot - po kliknutí zobrazí report/súhrnnú správu potubia na zvolenej Design Line pre jednoduchšiu prácu s tlačítkami.
Vypočítat pokles tlaku - po kliknutí spustí výpočet poklesu tlaku v potrubí a zobrazí výstvýsledky v tabulke
Resize - hromadná zmena rozmerov potrubia pre zvolenú desig  line
Enter By Size - nástroj kt umožňuje tvorbu design line z prvkov zadaných na základe rozmeru potrubia
Change Shape Automatically - automatická zmena tvaru potrubia, pri prechode z napr. hranaté na kruhové potrubie automaticky geenruje v tomto mieste prechod/redukciu
Nastavení - pokročilé nástroje samotného nastavenia Design Line, správa zobrazenia prvkov, velkosti textu pozmámok, zobrazenie, a pod.

Ďalšie informácie ohľadom produktov z rodiny Fabrication nájdete na našich stránkach
www.cadstudio.cz/fabrication

Komentáře