Orezové rámčeky v Revite - rýchlo a jadnoducho

Ďalšou užitočnou aplikáciou pre Autodesk Revit je doplnok COINS Auto-Section Box, ktorý si v nasledujúcom príspevku bližšie predstavíme. Je to momentálne najsťahovanejšia aplikácia v Revit sekcii Autodesk Exchange Apps a slúži ako nástroj pre rýchle a jednoduché vytvorenie orezových oblastí či rámcov v projektoch Revitu.


COINS Section box pracuje na jednoduchom princípe: užívateľ označí v 3D pohľade akékúkoľvek časť konštrukcie, buď nástrojom výberu - z prava doľava / zľava doprava, alebo jednotlivo po prvkoch, a pomocou funcie Section Box následne aplikácia okamžite vytvorí na danom mieste orezový rámček, v ktorom sa budú nachádzať len prvky ktoré užívateľ vybral. Umožňuje tak rýchlo vytvoriť dočasné alebo trvalé zobrazenie danej časti modelu v 3D a poskytne tak perfektný prehľad bez zdĺhavej manipulácie "klasicky" s orezovým rámčekom.

 
Užívateľ má možnosť vybrať z viacerých nastavení, zvoliť orezový rámček pre konkrétny 3D pohľad iný, príp. zmodifikovať veľkosť zadaním hodnoty v dialógovam okne nastavení. Následne je k dispozícii nástroj Toggle Section Box pre rýchle zobrazenie/skrytie celého rámčeku.

 
Prácu s aplikáciou COINS Section box si môžete pozrieť na nasledovnej videoukážke:


Aplikácia je dostupná zdarma, a je kompatibilná aj so staršími verziami Revitu (podpora pre vezrie od r. 2013 a vyššie). Môžete si ju stiahnuť na stránke Autodesk Exchange Apps v nasledovnom odkaze.

Komentáře