Project Scorch - požární analýza CAD/BIM modelu


Na Autodesk Labs se před časem objevil zajímavý nový projekt pro simulaci a analýzu šíření požáru uvnitř konstrukce budovy - "Project Scorch" (žár). Project Scorch pomáhá vytvářet simulace požárů a jejich šíření v budovách. Pro simulace využívá výpočetní model "NIST Fire Dynamics Simulator" (FDS), který řeší chování požáru v uzavřeném prostoru, vývin a šíření kouře, chování sprinklerů, apod. Project Scorch zjednodušuje zadávání parametrů a interpretaci výsledků simulace dat s využitím CAD a BIM modelu. Obsahuje nástroje pro meshing 3D modelu a správu jeho struktury. Do analýzy lze načítat modely ve formátu DWG, DWF, FBX, 3DS a dalších.

Ukázka aplikace:


Aktuální verze expiruje 19. února 2015.

Project Scorch na Autodesk Labs

Komentáře