Benefity Subscription v kostce

Tento příspěvek je věnován všem uživatelům produktů Autodesku, kteří mají předplatné - Maintenance Subscription nebo Desktop Subscription. A samozřejmě i pro ty, kteří Subscription nemají, ale uvažují o něm. Informace níže mohou sloužit i jako vodítko toho, co vše je součástí Subscription benefitů.

V rámci Subscription nezískává uživatel jen výhody nových verzí, technické podpory, většího prostoru na cloudové službě Autodesk 360 a dalších zajímavých výhod, ale získá tím i přístup k velkému balíku služeb a aplikací, které může využívat. V tomto článku si ukážeme některé doplňky, aplikace a služby, které souvisejí s aplikací Revit. Kromě toho uživatelé získávají i doplňkové funkce bonusové aplikace CADstudio Revit Tools.

V první řadě zde zrekapitulujme doplňky pro Revit, které jsou dostupné na portálu Autodesk Exchange Apps právě pro předplatitele. Všechny níže uvedené doplňky jsou vyvíjené Autodeskem.

Aplikace dostupné na Exchange Apps pro uživatele Subscription:
Civil Structures 2015
Pomocí toho rozšíření mohou uživatelé definovat základní parametry geometrie mostu, včetně profilu vozovky, opěr, pilířů a zábradlí. Tento doplněk dále spolupracuje s aplikací Autodesk AutoCAD Civil 3D. Ke stažení zde.


Timber Framing 2015
Timber Framing v sobě obsahuje parametrické modeláře dřevěných konstrukcí pro vazníky, krovy a dřevěné rámové konstrukční systémy. Parametrický modelář pro vazníky a krovy je vytvářen na základě vytvořené střechy, rámová konstrukce je vytvořena na základě vytvořených stěn. Ke stažení zde.


Excel Based Model Generation 2015
Pomocí rozšíření Excel Based Model Generation 2015 je možné generovat model Revitu na základě informací uložených v excelovské tabulce, zadávat parametry stavebních prvků můžete přímo v Excelu. Ke stažení zde.


Frame Generator 2015
Frame Generator 2015 pro Revit je parametrický generátor ocelových konstrukcí. Nastavit můžete parametry nosníků, sloupů, zavětrování a vaznicových soustav ocelových rámových konstrukcí. Ke stažení zde.


Grids Generator 2015
Doplněk pro parametrické zadání a tvorbu systému osnov. Umožňuje vytvářet osnovy na základě definovaných podlaží a celý systém osnov nebo samostatné osnovy můžete natáčet dle libovolných úhlů. Je možné také nastavit různé typy číslování osnov a další. Ke stažení zde.


SDNF Import/Export 2015
Tento doplněk převádí model Revitu do formátu SDNF (Steel Detailing Neutral Format, Intergraph). Pomocí tohoto doplňku je také možné provést import souborů SDNF do projektu Revitu. Pracuje s formáty SDNF 2.0, SDNF 3.0. Ke stažení zde.Composite Design 2015
Pomocí této aplikace můžete rychle navrhnout a posoudit chování kompozitních nosníků nebo konstrukcí, v modelu v aplikaci Revit Structure. Tato funkce funguje jak pro obecné kompozitní konstrukce ocelových nosníků, tak pro nekompozitní konstrukce. Návrh a posouzení probíhá pomocí amerického standardu ANSI/AISC 360-05. Ke stažení zde.


  Compare Models 2015
  Aplikace Compare Models porovná dva otevřené projekty a vypíše rozdíly mezi nimi. Lze tak například najít změny provedené mezi dvěma verzemi projektu. Ke stažení zde


   CIS/2 Import/Export 2015
   Modul "CIS/2 Import/Export" umožňuje přenášet ocelové konstrukce Autodesk Revitu do/z souborů formátu CIS/2 odpovídajícího normě ISO-10303-21. Soubory se strukturou formátu CIS/2 mají příponu *.stp.
   Ke stažení zde.


    Další skupinou aplikací, které jsou dostupné pouze pro předplatitele aplikací Autodesk, jsou aplikace přístupné z portálu Subscription Centra.

    Aplikace dostupné na Subscription portálu:
    • Autodesk Site Designer Extension for Revit 2015
     Práce s terénem stavebního pozemku, opěrné zdi, parkoviště...

    • Autodesk Concrete Building Structures 2015
     Obousměrné propojení mezi Revit Structure a Autodesk Robot - betonové konstrukce

    • Roombook-Areabook-Buildingbook Extension for Autodesk Revit 2015
     Výkazy místností, ploch, budovy
    • Worksharing Monitor for Autodesk Revit 2015
     Sledování sdílených pracovních sad

    • Batch Print for Autodesk Revit 2015
     Dávkový tisk projektu

    • Space Naming Utility for Autodesk Revit MEP 2015
     Pojmenovávání prostorů v Revitu MEP

    • Autodesk Revit Model Review 2015
     Kontrola přesnosti a konzistence modelů Revitu (BIMreview)

    • Autodesk Revit DB Link 2015
     Export/Import projektových dat Revitu do/z databáze

    • eTransmit for Autodesk Revit 2015
     Usnadňuje přenos všech projektových dat na jinou stanici

    • Revit Extensions for Autodesk Revit 2015
     Ostatní doplňkové aplikace pro Revit


    A v neposlední řadě mohou uživatelé Subscription s velkou výhodou používat služby cloudu Autodesk 360. Jedná se zejména o výpočtové solvery související s modely Revitu, které můžete zaslat na cloud a tam nechat provést specializovaný výpočet od vizualizací až po statickou analýzu vnitřních sil konstrukce.

    Cloudové služby otevřené uživatelům se Subscription:
    • Autodesk 360 Rendering

    • Autodesk 360 Energy Analysis

    • Autodesk Green Building Studio

    • Autodesk 360 Optimization for Inventor

    • Autodesk 360 Structural Analysis for Revit

    S vyjímkou doplňku CADstudio Revit Tools 2015 (bonus CS+) jsou všechny služby, doplňky a aplikace zde uvedené vyvíjené společností Autodesk.     Komentáře

    Okomentovat