CAD nastavenia projektu v Fabrication CADmep

V nasledujúcich riadkoch si predstavíme základné nastavenie CAD, ktoré by malo byť pre užívateľa takým prvým krokom ešte pred tým ako sa pustí do vytvárania prvého úseku/systému potrubia alebo príslušenstva potrubí v programe Fabrication CADmep.

 
CAD nastavenia sa nachádzajú karte Databáza > skupina Takeoff > CAD settings. V následne otvorenom dialógovom okne má užívateľ k dispozícií viacero kariet v ktorých je možné nastaviť príp. skontrolovať funkcie a správanie sa programu pre celý projekt alebo len jeho časť.


General: základné nastavenia projetku, voľba uloženia grafiky ako hladiny Drawing, zapnutie/vypnutie Snap a Ortho pre zadávanie trasy potrubí

Annotation: základné nastavenia pre všetky poznámky (text) v projekte, k dispozícii sú voľby typu textu, veľkosť písma, číslovania v projekte, nastavenie úrovne textov, a pod. Tieto texty sa vzťahujú aj na text nachádzajúci sa v kótovacom štýle CADmep

Output/Print/CAM: Nastavenie zobrazenia obsahu xref, zap/vyp. voľby pre rozvinutie objektov, chovanie blokov, nastavenia výstupného formátu do BIM 360 Glue

Stretch: Nastavenie pre minimálnu a maximálnu priamu dĺžku (potrubia/časti potrubia), zadanie hodnôt min/max rozšírenia ohybov

Collision Check: povolenie detekcií kolízií v reálnom čase, modifikácie farebného nastavenia kolízií, zobrazenie kolíznych miest

Drop Into Fall: zadanie vstupných uhlov - nastavenie sa týka predovšetkým tvorby Design Line; CADmep povolí len zalomovanie trasy iba v nastavených uhloch v tejto voľbe

Display: Sú to predovšetkým voľby nastavenia zobrazenia, ako napr. štýly symbolov a ich zobrazenie, zob./vyp. zagulatené hrany pri prvkoch, zobrazenie skrytých detailov zvolenou čiarou, nastavenie čiar v pohlade, nastavenie a zobrazenie tzv. stredovej čiary (os potrubia), jej zarovnanie a zobrazenie v 3D pohlade


Viac informácií o produktoch Autodesk Fabrication nájdete tiež v odkaze www.cadstudio.cz/fabrication.

Komentáře