Autodesk Revit LT 2016 - novinky

V minulých dnech byla uvedena kompletní nová produktová rodina Revit 2016, včetně lokalizovaných verzí a včetně aplikačních sad Design Suite 2016, ve kterých je Revit obsažen. Přehled hlavních novinek "velkého" Revitu jste si mohli přečíst například zde: www.cadstudio.cz/novinky-bim-aplikace-autodesk-revit-2016-art2077. Pro řadu uživatelů je ale zajímavá i cenově atraktivní verze Revit LT.

Porovnání funkcí a omezení Revit LT 2016 a Revit 2016 naleznete v přiložené tabulce:

ProduktyRevit LT 2016Revit 2016 v Building Design Suite Premium nebo Ultimate
3D architektonické modelování
Architektonická stěna, obvodový plášť, podlaží, střecha, strop a sloup
Varianty návrhu
Načitatelná komponenta
Místnost a plocha
Projekt pozemku
Schodiště podle komponenty, rampa a zábradlí
Anti-aliasing
Modelování konstrukcí - součásti a sestavy
Schodiště podle náčrtu
Konstrukční modelování
Konstrukční stěny, podlahová deska a základ
Konstrukční sloupy, nosníky a vzpěry
Příhradový nosník
Výztuž
TZB
Potrubní systémy
Systémy trubek, ZTI, UT…
Elektroinstalace
Pokročilé 3D modelování
Vytváření skupin pro opakující se prvky
Prostředí editoru rodin
Modelování na místě
Práce s koncepčními objemy, adaptivní komponenty
Prezentace a vizualizace
Kresba od ruky
Pravoúhlé a perspektivní pohledy, procházky
Fotorealistický rendering v cloudu (A360 Rendering)
Fotorealistické renderovací materiály
Fotorealistický rendering v rámci produktu
Ray trace
Filtry
Analýza
A360 energy analysis for Revit
Analýza ploch
Analitický model
A360 structural analysis for Revit
Záteže vytápení a chlazení
Hmotová studie
Studie oslunění
Dokumentace
2D čáry detailu, 2D komponenty detailu
Sledování revizí
Tvorba kót, popisků a poznámek
Fázování
Tabulky, výkazy materiálů
Spolupráce
Kontrola kolizí, kopírování/sledování
Sdílení práce (víceuživatelské prostředí)
Sdílené souřadnice mezi projekty
Revit Server
Připojení jiných souborů Revit
Připojování souborů ostatních aplikací Revit
Tvorba popisků a tabulek k prvků v připojených souborech
Kopírování/vkládání prvků z připojených souborů
Vlastní úpravy viditelnosti připojených modelů
Připojení/importy
DWG, DXF, TrustedDWG technologie, obrázky
IFC
DGN, SketchUp, DWF připomínky
Mračno bodů
Exporty
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx
obrázky a animace, FBX, NWC
Výkazy místností a ploch, tabulky
Studie oslunění (pouze statické obrázky)
IFC
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, typy rodin
Aplikační programové rozhraní (API)
aplikační programové rozhraní (API) třetích stran

A co je/není nového v samotném Revitu LT nové verze 2016? Zde je přehled:

Připojené IFC soubory a místnosti: Revit LT nové dokáže využívat prvky z IFC jako hranice pro tvorbu místností.

Podlahy: nové parametry (lze použít při umisťování popisek a samozřejmě do výkazů) - Výška horní plochy, Výška horní plochy nosné části, Výška dolní plochy nosné části, Výška dolní plochy.

Umístění místností: nová funkce Automatické umístění místnosti - rozpozná všechny uzavřené a ohraničené prostory a vytvoří místnosti v celém aktuálním podlaží.

Ocelové profily: nové parametry kót pro sloupy a prvky rámových konstrukcí (viz Nápověda)

Parametry výšek: podobné parametry jako u podlah (viz výše), pro lepší popisování a vykazování, i pro konstrukční prvky (nosníky, vzpěry...) - Výška horní plochy, Výška horní plochy nosné části, Výška dolní plochy nosné části, Výška dolní plochy a Výška reference podlaží

Výkon zobrazování výztuže: Pro zvýšení výkonu a rychlejší otevírání pohledů je výztuž generována pouze u položek viditelných na obrazovce. Pokud je výztuž na obrazovce malá, zobrazí se jen jako zjednodušené čáry bez ohledu na úroveň detailu nastavenou v pohledu.

Povolení navigace během překreslení: nová funkce umožňuje snadné a plynulé přecházení, zoomování, či otáčení modelu při každém pohybu bez nutnosti čekání na dokončení vykreslení prvku. Funkce je ve výchozím nastavení povolená.

Otočení projektu podle projektového severu: umožňuje otočit projekt podle projektového severu, tato volba také otáčí čáry detailu, revizní obláčky, textové poznámky, pohledové prvky, atd.

Otevření pohledu výkresu: přibyla nová možnost, která umožnuje rychle zobrazit daný pohled na výkrese, ve kterém se aktuálně nachází.

Revize: přibyly nové nástroje pro řazení revizí alfanumericky - znamená to, že uživatel si tak může nastavit řazení v podstatě podle jakékoliv postupnosti znaků, přidaná byla taktéž nová možnost číselně řadit revize (možnost řadit i od čísla 0), přidání předpony anebo přípony při revizích, a přibyla i možnost označení vícero revizí najednou – to umožňuje např. rychlejší hromadné odstraňování revizí.

Výběrové okno: Izoluje vybrané prvky v aktuálním pohledu (pokud se jedná o 3D izometrický pohled) nebo ve výchozím 3D pohledu {3D}.

Ač Revit LT 2016 není oficiálně Autodeskem nabízen v češtině, u nás jej tradičně získáváte i v CZ lokalizaci:Českou lokalizaci pro Revit LT 2016 můžete stáhnout na Helpdesk serveru nebo si vyžádat na stránce Revit LT CZ.

Další informace o Revit LT a Revit LT Suite jako cenově dostupné aplikaci pro vstup do světa BIM.

Komentáře