Nová slovenská šablóna pre Revit Architecture a Revit LT 2016

Od tohto týždňa si môžete stiahnuť aktualizovanú verziu novej slovenskej šablóny pre Revit Architecture/Revit LT 2016, ktorá je k dispozícií na helpdesk.cadstudio.cz v sekcii Dokumenty (download). Šablóna je určená predovšetkým pre architektov, projektantov a stavebných inžinierov. Obsahuje mnohé užitočné nastavenia, prispôsobenia podľa normy a bohatú knižnicu plne parametrických prvkov.

Prehliadač projektu a jeho štruktúra: - pôdorysné usporiadanie do niekoľkých typov: Návrh, Pracovné, Statika, Situácia, k pohľadom boli pridané textové parametre Disciplína, Typ pohľadu, Časť projektovej dokumentácie. Podľa týchto parametrov sú následne organizované pohľady v prehliadači projektu


Šrafy, štýly čiar, vzory čiar: - do šablóny sú načítané základné šrafy používané v AutoCADe a ďalšie užívateľské šrafy pre označovanie materiálov v pôdorysoch či 3D pohľadoch


a boli taktiež spracované nové štýly čiar - napr. čiara konštrukcie nad rovinou rezu, skryté čiary, čiary požiarnych úsekov a pod. Vzory boli vytvorené tak, aby boli použiteľné v merítkach 1:50 1:100.


Knižnice stien a obvodových plášťov: všeobecné steny (obecné), steny s obvodovým vencom, zložené steny, murivá HELUZ, prídavky stien - trapézové plechy, a mnohé ďalšie


Knižnice okien a dverí: Prvky sú prispôsobené pre jednotlivé úrovne datailu (hrubý, stredný, jemný) v 2D aj 3D zobrazení - pre ich využitie od začiatočnej štúdie projektu cez projektové dokumentácie pre stavebné povolenie, až po finálne vyhotovenie projektov. V šablóne nájdete napr. plne parametrické okná s presahom izolácie, okná a dvere s ostením, strešné okná Velux, svetlíky, garážové brány, rôzne druhy dvier s oceľovou zárubňou, obložkové či zložitejšie ozdobné alebo posuvné typy dvier.


Knižnice okien a dverí obsahujú bohaté možnosti a nastavenia čo sa týka zobrazenia prvkov a parametrov, ktorým sa budeme venovať v rozsiahlom samostanom článku.


Podlahy, strechy, stĺpy, komponenty: napr. spriahnuté dosky, podlahy na teréne s rôznymi skladbami vrstiev, nábytok, stromy, 3D aj 2D prvky TZB (záchody, umývadlá, vane, ...), interaktívne skrine s vešiakmi, parametrické komponenty prekladov, stĺpy a stĺpiky, krovy, oplechovania atiky, profily podľa EN, atď...


Popisky, poznámky, kóty, detaily: popisy a čiary rezov - hrubá bodkočiarkovaná čiara,  možnosť používať 4 druhy rezov – rozdelené na horizontále, vertikálne kvôli správnemu zobrazeniu popisu rezu, nájdete tu mnohé symboly rezov a pohľadov podľa normy, niekoľko typov kótovacích štýlov


V šablóne nájdete tiež výškové kóty pre pôdorysy a v rezy (so zobrazením vnútorných jednotiek projektu alebo zdieľaných súradníc) a mnohé ďalšie popisky napr. popis okna s výškou parapetu


Materiály: viac ako 300 materiálov, s rôznymi nastaveniami rendrovacách parametrov, fyzikálnych, pevnostných, tepelelných charakteristík, a pod.


Opakované detaily, komponenty detailov: napr. hydroizolácie, inžinierske siete, a mnohé ďalšie ...Ďalšie vlastnosti a nastavenia šablóny si môžete taktiež pozrieť vo webinári, v ktorom sme sa venovali výlučne tejto problematike, videozáznam nájdete na helpdesk.cadstudio.cz.

Komentáře