Efektivita práce s programem Revit Architecture

Důležitým předpokladem efektivity práce při projektování v programu Revit je především automatizace procesů. Ta vede jednak k úspoře času a především k úspoře financí vyčleněných na konkrétní projekt. Předmětem článku není ani tak popisování výhod Revitu, které čtenáři tohoto blogu již dobře znají, ale především tipy pro urychlení práce s příkazy s využitím klávesových zkratek, které se dají v Revitu jednoduše nastavovat.

Revit standardně nabízí již přednastavené klávesové zkratky, ale ty většinou vycházejí z prvních písmen anglických názvů daných příkazů - např. příkaz „otočit“ lze zadat pomocí zkratky RO [rotate], nebo příkaz „zarovnat“ pomocí zkratky AL [align]. Tyto kombinace písmen nejsou pro uživatele zrovna ideální, jelikož nutí k tomu, aby jeho levá ruka (popřípadě pravá, pokud je uživatel levák a drží myš levou rukou) cestovala po klávesnici, namísto aby urychlil práci při tvorbě inteligentního objektu. Vymačkávání klávesových zkratek typu AL, kde jednotlivá písmenka leží na opačných stranách české klávesnice, je spíše noční můrou a je pochopitelné, že se následně uživatelé vracejí k obligátnímu využívání příkazů na pásu karet, anebo se rozhodnou ke kroku, kdy si nejčastěji využívané zkratky nastaví podle svého uvážení.

Jakým systémem zkratek a jaké konkrétní příkazy si je vhodné nadefinovat, je samozřejmě záležitostí uživatele, níže je ukázán jeden způsob ověřený praxí, po chvíli užívání se stává rychle zapamatovatelný a urychluje práci při modifikacích inteligentního objektu či jednotlivých komponent projektu.

Systém zkratek vychází z potřeby, kdy uživatelova levá ruka necestuje po celé klávesnici, ale soustřeďuje se pouze na její levou část. Příklad ergonomické kombinace zkratek pro jednotlivé příkazy vypadá následovně:


Jelikož počet příkazů, ke kterým se dá přiřadit klávesová zkratka, je nespočet, je dobré se soustředit pouze na nejpoužívanější funkce, nejčastěji na příkazy na kartě Upravit.

Nastavení klávesových zkratek lze najít jednak na kartě POHLED → panel OKNA → příkaz UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ → KLÁVESOVÉ ZKRATKY

nebo

aplikační menu R  → MOŽNOSTI → UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ → KLÁVESOVÉ ZKRATKY

Download XML definice 

Komentáře