Novinky Autodesk Fabrication 2016

Nasledujúce nové funkcie sa týkajú všetkých produktov rady Autodesk Fabrication 2016 – tj. Fabrication CADmep, Fabrication ESTmep a Fabrication CAMduct.


- Autodesk Fabrication API – aplikačné programové rozhranie (API) tretích strán, je teraz prístupné vo všetkých Autodesk Fabrication produktoch (CADmep, ESTmep a CAMduct) a poskytuje nasledujúce možnosti:
           - vytváranie Fabrication Addins (doplnkov) v ktoromkoľvek .NET programovacom jazyku (C#, VB.NET & C++ cli)
           - viacúrovňový prístup k Fabrication databázam a Fabrication súborom
           - čítanie a zapisovanie do Fabrication knižničných prvkov (items) a ich vlastností (špecifikácie, prípojky a ďalšie)
           - čítanie a zapisovanie do Fabrication prác (jobs) a ich vlastností (názov práce, ref. č. práce, zákazník a ďalšie)
           - plný prístup pre čítanie Fabrication databáz (materiály, špecifikácie, nacenenie a ďalšie)
           - čiastočne odblokovaný prístup pre zapisovanie/ukladanie do Fabrication databáz

- Prístup k ITM obsahu
Vlastnosti poskytovaných knižničných prvkov výrobcov (napr. Lindab, Geberit, ...) sú po novom odomknuté, čo znamená že obsah a parametre týchto prvkov je možné plne modifikovať, kopírovať alebo meniť.


- Nastavenie typu prípojov
po novom je možné priradiť Typ domény ku konektoru (prípojke). Nastavenie typu domény sa vzťahuje pre HVAC (vzduchotechnika), potrubia a elektrické systémy.


- Nastavenie izolačnej normy
pre zlepšenie schopnosti vzájomne spolupracovať s Revit MEP, môžno obmedziť voľbu Izolačnej normy pri položkách pre potrubia a elektrické systémy.

- Nastavenie podpier (hangers)
možnosť natiahnuť tyče podpier do rôznych dĺžok


- Vypočítané rozmery
možné zadávať parametre knižničných prvkov ako napr. dĺžky, priemer, veľkosť pomocou matematických vzorcov

- Import & Export
zlepšená rýchlosť importu a exportu databáz

- Design line
možnosť efektívnejšej tvorby viacerých systémov (vytvorených pomocou Design Line) pomocou šablón


 

Novinky týkajúce sa iba Fabrication CADmep 2016:


- zobrazenie Folders (priečinkov)
po spustení príkazu FOLDERS je po novom možné orientovať strom priečinkov Horizontálne alebo Vertikálne. Nastavenie nájdete po kliknutí pravým tlačítkom myši do prázdneho priestoru vo Folders > View > Show Vertically/Horizontally


 

Novinky týkajúce sa iba Fabrication CAMduct 2016:


- vlastná (užívateľom definovaná) konfigurácia NC kódu
možnosť vytvoriť vlastný NC kód pre definovanie umiestnenia stroja, cesta pohybu, rezanie, správanie sa stroja a pod.  File > Setup >  Installed Machines > Custom NC


- podpora viacerých odvíjačov (odvíjacie a navíjacie zariadenia)
možnosť konfigurovať viac odvíjačiek v rovnakej databáze

Viac informácií o produktoch Fabrication nájdete v blogu BIM pro výrobce a na stránke Autodesk Fabrication.

Komentáře