Názvy parametrů a matematické symboly

Revit umožňuje v názvech parametrů požívat matematické symboly, jako běžné znaky  +  -  /  * a další. Ale pozor na speciální znaky:  \  :  { } [ ]  | `  <  >  ? ;  ~, které nejsou povoleny. V takovém případě vám Revit ukáže chybové hlášení:


Pokud tedy některý z vašich parametrů obsahuje matematický symbol, například parametr/matematicky symbol, a chcete tento parametr použít ve vzorci, dejte pozor na jeho správný zápis, jinak bude Revitem vzorec zamítnut:


Je nutné název parametru zapsat do pole pro vzorec v hranatých závorkách [ ], tedy [parameter/matematicky symbol].


V případě, kdy dojde k dodatečné editaci parametru, během které přidáte do názvu matematický symbol a tento parametr je již použitý v nějakém vzorci, dokáže si Revit automaticky upravit zápis vložením parametru do závorek [ ]. Viz následující tři obrázky:
Toto lze využít u Revitu verze 2014, 2015 a 2016. Revit 2013 neumožňuje ve vzorcích použít parametr, který již obsahuje v názvu matematický symbol, protože neumí ještě pracovat se zápisem do závorek [ ]. Ve verzi 2013 můžete pouze využít postup, kdy až po zapsání parametru do vzorce, dodatečně upravíte název parametru. Revit 2013 sice nedoplní závorky [ ], ale vzorec bude i tak fungovat.

Komentáře