Státní normy pro projektování - zdarma

Je paradoxní, že státní úřad (ÚNMZ) placený z našich daní, vydávající závazné technické normy mj. i pro projektování, požaduje za přístup k těmto normám (jejich přečtení) další nemalé poplatky. Podle stavebního zákona mají být tyto normy bezplatně a veřejně přístupné. Rozsudkem Městského soudu v Praze č.j.: 11 A 3/2014 – 82 ze dne 7. září 2015 byl normalizační úřad nyní přinucen zveřejnit alespoň část vydávaných technických norem pro stavební projekční praxi.

Volně k dispozici jsou teď tedy následující technické normy:Nicméně stanovení pravidel, doporučení a závazných norem ze strany státu je pro oblast stavebnictví nezbytné. V současné době probíhá (nejen v ČR) implementace doporučení EU na využití BIM technologií ve stavebnictví, zejména pro stavební zakázky hrazené z veřejných prostředků. Cílem je úspora nákladů, kterou BIM prokazatelně přináší.

Společnost CAD Studio se jako přední hráč na poli BIM aktivně účastní v pracovních skupinách definující strategii státu v těchto oblastech. Například minulý měsíc byl vládou schválen materiál Akční plán GeoInfoStrategie spoludefinující i požadavky na podporu životního cyklu projektové dokumentace s využitím metodiky BIM.

PS: Pokud vám nefunguje zobrazování PDF souborů těchto norem, pravděpodobně je příčinou nainstalovaný plug-in pro prohlížení norem v rámci placeného přístupu. Po jeho odinstalování se "volné" normy v Adobe Readeru zobrazují bez problémů. (na problém upozornil R.Koutňák - viz diskuse)

Komentáře

 1. Na rozdíl od "zakoupených" ČSN se mi ty volně stáhnutelné verze nedaří v Adobe Readeru otevřít. „Adobe Reader přestal pracovat“. Nepomohla ani přeinstalace. Jak to funguje Vám?

  OdpovědětVymazat
 2. Tady zdá se funguje - zkoušeno v Acrobat Readeru 11.0.13 a nativním prohlížečem v Google Chrome.

  OdpovědětVymazat
 3. Tak jsem si ověřil, že problém dělá nainstalovaný plug-in pro prohlížení norem v rámci placeného přístupu. Po jeho odinstalování se "volné" normy v Adobe Readeru zobrazují bez problémů.

  OdpovědětVymazat
 4. Díky, to může být důležité i pro další uživatele - pro jistotu doplněno do textu článku.

  OdpovědětVymazat
 5. Odkazy na normy nefungují. Na daném webu se mi je nedaří najít. Máte někdo fungující odkazy? Jde mi hlavně o obytné budovy.

  OdpovědětVymazat
 6. Aha. https://www.patria.cz/pravo/3789333/technicke-normy-v-oblasti-verejneho-osvetleni-jako-soucast-pravniho-radu-cr.html

  Lze tedy uzavřít, že ačkoli je technická norma informací a vztahují se na ní pravidla o svobodném přístupu k informacím, může být rozšiřována a rozmnožována pouze za úplatu, nestanoví-li jinak zvláštní zákon. Stavební zákon z roku 2006 takovouto jinou úpravu předpokládal a proto technické normy jím odkazované, musely být veřejně přístupné bezplatně. Tato situace se nicméně změnila po 14. dubnu 2016, kdy bylo ustanovení § 196 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006 zrušeno a nadále prozatím neexistuje jiná obdobná výjimka z pravidla úplatného rozmnožování a rozšiřování technických norem.

  OdpovědětVymazat

Okomentovat