Vychází Autodesk Revit 2016 R2

Od dnešního dne je možné stahovat velký pololetní update Revitu 2016 nesoucí označení R2. Aktualizace je zdarma pro všechny majitele předplatného Maintenance a Desktop Subscription následujících produktů Autodesku:

  • Building Design Suite Premium a Ultimate
  • Infrastructure Design Suite Ultimate
  • Plant Design Suite Premium a Ultimate
  • Revit 2016, Revit Architecture, Structure, MEP
  • Revit LT a AutoCAD Revit LT Suite

Update přináší řadu nových funkcí a vylepšení a důležitou zprávou je i to, že nepoužívá nový souborový formát a je tak plně kompatibilní se všemi stávajícími variantami Revitu 2016. Pojďme se podívat na podrobný přehled všech novinek.

Výkon


Revit ve verzi 2016 R2 přináší výrazné zrychlení práce s 3D pohledy, čehož dosahuje tím, že nevykresluje v pohledu neviditelné prvky. Tedy vše, co je v daném pohledu něčím skryto, nebude vykresleno a nezatěžuje tak zbytečně výpočetní výkon počítače. Tímto dochází v případě velkých a složitých projektů až k 30-40% zrychlení při navigaci v 3D pohledech. Další zrychlení pocítíme při ořezávání pohledů (2D i 3D), kde Revit nově při manipulaci s ořezovou oblastí model nepřekresluje.

Porovnání:


Za zmínku stojí i nový způsob exportu pohledů do různých CAD formátů. Exportování sad pohledů je od nové verze zpracováváno na pozadí a můžeme se tak během něho dále věnovat práci.

Globální Parametry


Úplnou novinkou a výrazným vylepšením jsou tzv. globální parametry, jejichž pomocí lze ovládat parametry rodin v projektu. Nově je možné v projektu vytvářet parametry stejným způsobem, jako jsme zvyklí z editoru rodin a využívat je k řízení vztahů a celkové větší parametrizaci modelu.

Příkladem využití může být ovládání odsazení stropních nosníků od podlaží, kdy se odsazení asociuje s vykázaným parametrem aktuální tloušťky stropní desky nebo automatické natočení severek ve výkresech dle aktuálního úhlu skutečného severu, který můžeme v projektu definovat jako globální parametr.


Náhled viditelnosti v editoru rodin


Na liště ovládání pohledu v editoru rodin nově přibylo tlačítko pro zobrazení náhledu viditelnosti. Jeho pomocí můžeme okamžitě zobrazit, které prvky rodiny budou v tom kterém pohledu viditelné bez nutnosti kontroly v projektu. Odpadá tedy nutnost neustálého přepínání a načítání rodiny do projektu pro průběžnou vizuální kontrolu.

Přesnější energetické analýzy


Pro přesnější výpočty tepelných ztrát a zisků Revit při tvorbě analytického modelu automaticky rozdělí obálku budovy na menší plochy na základě jejich orientace. Tato funkce funguje v režimu analýzy "Použít koncepční objemy a stavební prvky".

Další drobná vylepšení:


Umístění připojených projektů


Volba umístění připojovaného Revit modelu je rozšířena o možnost základní bod na základní bod.

Rozsah pohledu


Nový dialog rozsah pohledu pro půdorysné pohledy nyní obsahuje grafické schéma a zvyšuje tak intuitivnost nastavení.

Přejmenování referenční roviny


Referenční roviny je možno pojmenovávat přímo v pracovním prostoru a není kvůli tomu potřeba chodit do panelu vlastností.

Zrušení tisku/exportu sady výkresů


Zrušení tisku nebo exportu sady výkresů je nyní možné provést jedním kliknutím a není potřeba rušit tisk každého výkresu zvlášť.

Uvolnění připojení


U síťových projektů přibyla možnost uvolnit připojené RVT soubory jednotlivými uživateli, bez dopadu na centrální soubor.

Filtr výběru


Filtr výběru nově rozlišuje plné a duté tvary hmot obecného modelování.

Filtry pohledu


Vylepšený dialog filtrů pohledů nově filtry řadí do stromové struktury a dělí na filtry na základě pravidla a na základě výběru.


Všechny tyto novinky jsou společné pro všechny profesní varianty Revitu. Dále si projdeme změny týkající se profesí Architecture a MEP jednotlivě.


Novinky v Revitu Architecture


Rendering


Renderovací engine raytracer dostal rozšířené volby nastavení kvality. Kvalitu renderu můžeme určit i stanovením času, po který se má pohled renderovat nebo lze naopak nastavit nekonečné renderování, které ukončíme ve chvíli, kdy budeme s kvalitou spokojeni. Dále je umožněno volit mezi zjednodušeným a pokročilým výpočtem materiálů a světel.


Vylepšená práce s podkladem

Nové půdorysné pohledy se nyní vytváří bez zobrazeného podkladu a u podkladů je nově možné určit rozsah.

Náhled zábradlí


Panel pro tvorbu a úpravu zábradlí v nové verzi obsahuje náhled a není tak nutné pro vizuální kontrolu vytvářená zábradlí vkládat do projektu.


Kopírování/vkládání v perspektivních pohledech


Nově lze kopírovat a vkládat objekty přes schránku i v perspektivních pohledech, což v předchozích verzích nebylo možné.

Volba napojení stěn


Na liště možností nástroje stěna přibyla volba spojení. Její pomocí určujeme, jestli mají být stěny vytvořené jako řetězec napojené nebo ne.

Výpočty na pozadí


Výpočty pro aktualizaci barevných výplní místností, prostorů, trubek a potrubí nyní probíhají na pozadí a využívají více jader procesoru. Zpracování tak probíhá rychleji a nezdržuje od práce.Novinky v Revitu MEP


Výrobní součásti


Novinky v Revitu MEP (TZB) se týkají hlavně modelování potrubí pomocí výrobních součástí (fabrication parts). Vylepšeno je otáčení prvků, kdy můžeme jednotlivé součásti otáčet podél jejich osy v libovolném úhlu. Pomocí funkce vložená součást je také snadnější umísťovat vložené prvky jako například ventily do libovolného místa v přímé části potrubí.


Zobrazení služby  v prohlížeči výrobních součástí


Funkce Zobrazit službu aktualizuje prohlížeč výrobních součástí podle toho, co je v modelu vybráno, a ukáže všechny prvky z právě vybrané služby a skupiny.

Připojit jako vyústku


Tato funkce umožňuje připojit prvek výrobní součásti  na již existující prvek jako vyústku.

Přehled všech novinek:
Aktualizaci Revit 2016 R2 si můžete stáhnout z vašeho účtu na Autodesk Accounts.

Komentáře