Využití BIM ve facility managementu

Informační model budovy (BIM) poskytuje projektantům, stavebníkům a správcům budov prostředek pro sdílení informací o stavebních prvcích a zařízeních v průběh celého životního cyklu budovy od fáze prvotního návrhu až po provoz a údržbu existujících staveb a demolici. Mnozí výrobci nabízí volně ke stažení BIM modely svých produktů, které mohou projektanti přímo umísťovat do projektu. Data přidružená k těmto modelům mohou obsahovat například informace o záruce nebo o plánování údržby, technické specifikace, nebo dokonce i manuály a postupy pro řešení problémů. Výsledný model projektu pak navíc umožňuje každý prvek v rámci stavby přesně lokalizovat. Čím více těchto dat informační model budovy obsahuje, tím lépe je pak správce budov schopen tento model využít pro uvedení stavby do provozu, údržbu, rekonstrukce nebo demolici.

Již samotná existence BIM modelu usnadní facility managerům práci i v případě, že dosud nevyužívají žádný CAFM systém schopný pracovat s BIM daty. Tím, že byl projekt zpracován jako jednotná databáze, má facility manager na jednom místě dostupné všechny informace, které by jinak musel ručně zpracovávat z velkého množství podkladů. K těmto informacím může přistupovat i pomocí aplikace, ve které byl model vytvořen, a která není primárně zaměřena na FM, tedy například Revitu.


V případě využití BIM FM systému, jdou pak možnosti ještě dál. Jakmile je správně vytvořen model skutečného provedení stavby, správa budovy jej může importovat do svého systému, čímž jsou veškeré informace o prostoru k dispozici ihned od prvního dne provozu. Díky tomu, že data jsou již obsažena v informačním modelu, není potřeba ručně do systému zadávat čísla výrobků a jiné údaje nezbytné k hladkému provozu budovy. Údaje o prostorech, jako plochy a objemy místností také není třeba nikde dohledávat, v modelu jsou okamžitě k dispozici. 

K jednotlivým prvkům a zařízením je možné připojovat přílohy nebo nastavovat upozornění na nutné revize a údržbu a mít tak tyto údaje velmi rychle dostupné ať už v prostředí vizuálního 3D prohlížeče nebo v tabulkách. S informačním modelem budovy má facility manager mnohem lepší přehled o tom, co vše a kde se v jeho objektu nachází a tím efektivněji plánovat údržbu a opravy. Bude například o mnoho jednodušší vyměnit server, pokud díky modelu přesně víte, kam od něj který kabel vede.
Propojení FM systému přímo s BIM modelem usnadňuje získávání informací potřebných k provádění rozhodnutí o údržbě a opravách. Podobně ale mohou data o prováděné údržbě putovat i opačným směrem od FM systému k BIM modelu. Tím je zajištěno, že bude uchováván stále aktuální „živý“ model budovy, který je možné kdykoliv v budoucnosti použít pro případné přestavby, rekonstrukce a opravy a předejde se tak případným „překvapením“ při realizaci.

Informační modely budov i FM systémy jsou vždy pouze tak dobré, jak kvalitní data obsahují. Pokud je již ve fázi návrhu počítáno s pozdějším využitím modelu pro správu, lze značně usnadnit proces zpracování informací pro facility management tím, že „naplníme“ model všemi potřebnými údaji. Sdílení stejných dat v průběhu celého životního cyklu budovy vede k vyšší konzistenci těchto dat a ke snížení nákladů na provoz a údržbu staveb.


Komentáře