Navisworks - výběr objektů (Selection Sets nebo Search Sets)

Jedním z velmi užitečných nástrojů koordinační aplikace Autodesk Navisworks je okno "Sets". Pokud chcete pracovat rychle a efektivně, určitě se bez této funkce neobejdete. Okno Sets umožňuje vytvářet a spravovat výběrové množiny objektů a uložit je pro další využití v pracovních postupech Navisworksu.

Uložené výběrové množiny se dělí na výběrové sety a vyhledávací sety.

Výběrové sety (Selection Sets) jsou statické skupiny objektů. Objekty uložené v těchto setech lze znovu a znovu rychle vybírat pro provádění určitých operací, jako je například jejich skrývání, změna průhlednosti apod. Tyto sety ale nemají žádnou inteligenci. V případě, že jsou modelová data aktualizována, aktivace výběrového setu vybere znovu stejné objekty (za předpokladu, že stále v modelu existují).

Vyhledávací sety (Search Sets) jsou dynamické skupiny objektů. Využití těchto setů je stejné jako u výběrových setů, ale vytvářené jsou na základě vyhledávacích kritérií namísto výsledků výběrů, jak je tomu u výběrových setů. Pokud jsou CAD/BIM data připojená do projektu Navisworksu aktualizována, aktivace vyhledávacího setu znovu prohledá celý model a zahrne do výběru i všechny nové objekty, které odpovídají vyhledávacím kritériím. Změny v modelu se tedy zásadně promítnou i do vyhledávacích setů a není nutné je vytvářet znovu, respektive aktualizovat, jak by tomu bylo u výběrových setů. Vyhledávací sety je také možné exportovat do souboru XML a přenášet do dalších projektů nebo sdílet s ostatními uživateli.

Výběrový set lze vytvořit použitím jedné z variant příkazu Save Selection (viz obrázek). Podmínkou je nejprve vybrat objekty - příkazy Select, Select Box, nebo třeba i pomocí okna stromu Selection Tree.

 
Pro vytvoření vyhledávacího setu, je nutné vybrat objekty pomocí příkazu/okna Find Items. Až poté se aktivuje ikonka pro uložení vyhledávacího setu.

Komentáře