Revit 2016 R2 - Globálne parametre

Ďalšou novinkou ktorá bola uvedená vo verzií 2016 R2 je funkcia tzv. globálnych parametrov. Podobne ako poznáme vytváranie parametrov v rodinách (Revit families, RFA) táto novinka umožňuje vytvárať parametre priamo v projekte, a prepájať ich hodnoty medzi sebou. Vylepšenie sa týka len všetkých verzií Revitu 2016 R2, teda Revit Architecture, Revit Structure a Revit MEP, nie pre Revit LT.

 
Funkcia umožňuje riadiť kóty, vzdialenosti, odsadenia či ďalšie inštancie knižničných prvkov s ostatnými parametrami vrámci celého projektu. S Revitom 2016 R2 možno napr. priradiť parameter na nosníku tak, že keď sa zmení hrúbka dosky, prispôsobí sa automaticky odsadenie nosníka, tak aby zodpovedal zarovnaniu (napr. na spodnú hranu dosky).


Globálne parametre možno tiež použiť pre automatizáciu umiestnenia objektu v závislosti na veľkosti iného knižničného prvku. Ich nastavenie je jednoduché, po kliknutí na akýkoľvek knižničný prvok, ktorý obsahuje aspoň jeden parameter inštancie sa zobrazí vo vlastnostiach nová voľba "Asociovat" pomocou ktorého priradzujeme, alebo vytvárame nové globálne parametre.


Obdobne to funguje po kliknutí na kótu, alebo inú hodnotu ktorá definuje vzdialenosť medzi prvkami, kde sa v lište nastavení zobrazí nová volba "Štítek".


V nasledovnom dialógovom okne užívateľ určí parameter podobne ako je zvykom definovať parametre doteraz (v rodinách). Zadá sa požadovaný názov, kategória, typ, príp. má užívateľ opäť možnosť pridať miestnu nápovedu, alebo zaradiť parameter ako vykazovaný.


Po kliknutí na kartu ribbonu Správa > Globálne parametre sa v prehľadnej tabuľke zobrazuje zoznam všetkých globálnych parametrov v projekte. Možno ich opätovne modifikovať, vytvárať nové, mazať či pridávať hodnoty a závislosti medzi parametrami na základe vzorcov.


 
Príklad využitia globálnych parametrov si tiež môžete pozrieť v nasledovnej videoukážke:


 
Zoznam všetkých noviniek ktoré boli uvedené vo verzií Revitu 2016 R2 si pozrite tiež v našom predchádzajúcom článku.

Aktualizáciu Revitu R2 si môžete stiahnuť vo Vašom konte na Autodesk Account.

Komentáře