Setkání leaderů českého stavebnictví - prostor pro BIM

Společnost CEEC Research dnes v Praze pořádala setkání vrcholných představitelů státu a ředitelů stavebních, projektových a developerských společností – konferenci SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015/H2. Ani společnost CAD Studio, jako přední dodavatel projekčních BIM technologií, nemohla na tomto setkání chybět. Za vládu ČR se této konference zúčastnili ministři financí, dopravy, místního rozvoje a školství. V přednáškách a diskusích zazněly některé zajímavé informace.

A. Babiš uvedl, že stavební produkce v ČR se v Q3 2015 zvýšila o 20% a stavební trh je na vzestupu. Objem zakázek tvořil 40% ze strany státu jako investora. Příští rok se očekává inflace 1,1% a nezaměstnanost 4,7%. Stavebnictví je pro ministerstvo financí prioritou.D. Ťok mj. upozornil, že podle informací z ŘSD jsou kapacity projekčních firem přeplněné. Přitom ale podle analýz CEEC Research plyne, že projekční firmy neplánují příliš navyšovat kapacity - jen 30% z nich bude hledat nové projektanty.


Velké projekční a stavební firmy (např. SKANSKA) naopak problém s kapacitami necítí. Při svém plánování potřebují vidět více dopředu. Jsou připraveni stavět. Pozemní stavitelství pro privátní sektor neroste. Praha tvoří cca 70 % trhu v bytové výstavbě. Jedním z hlavních problémů je neexistence správného právního prostředí.

Podle Ministerstva pro místní rozvoj bude od jara 2016 funkční zákon o zadávání veřejných zakázek. Nemělo by se tak již soutěžit pouze na cenu - od toho si slibuje i zrychlení celého stavebního procesu. Už teď sice lze soutěžit na ekonomickou výhodnost, ale tato možnost není příliš využívána hlavně z důvodu obav zadavatelů z postihů.

Z hodnocení Ministerstva školství potřebuje stavebnictví lidi se vzděláním učňovským, středním i vysokoškolským.


Právě hrozící nedostatek kapacit a odborníků vytváří prostor pro přechod na BIM, který prokazatelně zvýší produktivitu a tudíž může uvolnit kapacity na další projekční zakázky.

Komentáře