BIM a Efektivní Facility Management


Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí zorganizovala setkání projektantů, správců a provozovatelů nemovitostí s názvem "SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT - EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT". Téma BIM technologií se dostává do popředí i u těchto diskusí odborníků z řad Asset, Property a Facility manažerů. Ač je pro řadu z nich BIM zatím nový pojem, bude nabývat na důležitosti s tím, jak narůstá počet projektů řešených pomocí BIM a jak se i posouvá tlak v legislativě na efektivní využití BIM pro veřejné zakázky.

V prezentacích a diskusích zaznělo mimo jiné:

  • Co čekají nájemníci kanceláří? Dobrá kancelář na dobrém místě = benefit pro zaměstnance (open space už není trend)
  • Dobrá kancelář nemusí nutně znamenat moderní budovu. Technologický dopad je na TZB v zahuštěných místech. Activity-based workplace = 20-30 % redukce plochy. Každý pracovník však nemá nárok na místo. Vyžaduje si to také vyšší investici do IT.
  • Aktuálním trendem je zájem o provozování nemovitosti od nájemců. Tlak je na finance a provozní náklady. Aktuálně vyšší frekvence tendrování dodavatelů a služeb. Zvýšené nároky od investorů na reporting. Posílení interního property managementu přímo u investorů.
  • Co přináší BIM. 3D model nemovitosti včetně všech potřebných informací v průběhu celého životního cyklu. Snadný přístup k datům.
  • BIM ve světě a veřejné zakázky. Přesné výkazy výměr pro tendrování. Zvýšení transparentnosti. Koordinace celé stavby = úspory času.
  • BIM = 1:1 virtuální model budovy. Náklady stavby: 10% pozemek, 14% stavba, 48% náklady na správu.

V řadě diskutovaných oblastí by mohlo pomoci nové řešení CAD Studia pro facility management nad BIM daty - BIMforMe.


snímek: ARTN


Více o akci na artn.cz

Komentáře